خرید ویلا ساحلی

 • $۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی نوشهر در شمال با سند در شهرکی ساحلی با نگهبانی و ویوی جنگلی سیسنگان و پرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v845 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید و فروش ویلا ساحلی در سرخرود بصورت مستقل چهار دیواری در کوچه بن بست ویلایی با سند تک برگ شش دانگ . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک V832 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی در سرخرود شمال با سند تک برگ و بنای نوساز شیک کلیدنخورده با استخر بزرگ شیک مبله کامل . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک V831 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود مستقل چهار دیواری با سند تک برگ و قیمت ارزان و مناسب پرداخت نقد و اقساطی نوساز شیک . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک V830 نوع ملک ویلا زیربنا 118 خواب 2
 • $۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی نوشهر شمال در شهرکی ساحلی با نگهبانی و ساخت شیک و لوکس با سند تک برگ با شرایط نقد و اقساط . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v823 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 4
 • $۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا ساحلی محمودآباد با سند تک برگ و حیاط بزرگ و زمین زیاد با بنای شیک دوبلکس پرداخت نقد اقساطی شمال . خرید ویلا ساحلی در محمودآباد

  کد ملک v822 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود در شهرکی با نگهبانی دایمی در منطقه خط دریای سرخرود با ساخت شیک و نوساز کلید نخورده . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v815 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود در شهرکی ویلایی نشین با نگهبانی و قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساط سمت ساحلی سرخرود . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v814 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا ساحلی شمال در نوشهر در شهرکی ساحلی با سند تک برگ مالکیت و ویوی جنگلی سیسنگان در نوشهر شمال . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v792 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا ساحلی در شمال نوشهر داخل شهرکی ساحلی با سند تک برگ در ساحل چلندر نوشهر پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v791 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 4
 • $۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلای ساحلی در شمال نوشهر داخل شهرکی ساحلی با ویوی ساحلی و جنگل نوشهر سند دار و درپلاک اول دریا . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v790 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4
 • $۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلای ساحلی در شمال نوشهر در شهرکی ساحلی با نگهبانی دارای استخری بزرگ با زمین زیاد و حیاط بزرگ . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v789 نوع ملک ویلا زیربنا 500 خواب 4
 • $۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی در شمال نوشهر در شهرکی ساحلی با نگهبانی و سند مالکیت تک برگ با شرایط پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v788 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 4
 • $۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر شمال با سند تک برگ و ویوی ساحلی بصورت چهاردیواری و مستقل شرایط پرداخت نقدواقساطی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v787 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 4
 • $۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر با سند مالکیت از بر جاده اصلی تا لب ساحل با بنای دوبلکس و ویوی یکجای ساحلی جنگلی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک V780 نوع ملک ویلا زیربنا 600 خواب 5
 • $۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر با سند تک برگ و نگهبانی دایمی دارای ویوی ساحلی در نوشهر شمال باپرداخت نقدو اقساط . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک V779 نوع ملک ویلا زیربنا 500 خواب 4
 • $۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ در شهرکی ساحلی با نگهبانی دایمی بنای تریبلکس با ویوی دریا . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v778 نوع ملک ویلا زیربنا 500 خواب 4
 • $۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود با سند تک برگ داخل شهرکی با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی ساخت زیبا و شیک شمال . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v756 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود داخل شهرکی با نگهبانی دایمی با سند تک برگ با امنیت بالا و پرداخت نقد و اقساطی شمال . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v732 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود با سند تک برگ در منطقه خط دریای شمال با قیمت مناسب و ساخت شیک با پرداخت نقد واقساط . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v718 نوع ملک ویلا زیربنا 175 خواب 3
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود نزدیک به دریای شمال و ساحل نوساز کلید نخورده شرایط پرداخت نقدو اقساطی و قیمت مناسب . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v717 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  خرید و فروش ویلای ساحلی سند دار در سرخرود نزدیک به دریا و ساحل بنای دوبلکس شیک در محیط و بافت ویلایی . خرید ویلا ساحلی در شمال

  کد ملک v715 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  ویلا ساحلی شهرکی سرخرود با سند تک برگ شش دانگ پلاک دوم دریا با ویوی دریا و نگهبانی دایمی شهرکی شمال . خرید ویلا ساحلی در شمال

  کد ملک v714 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  ویلا ساحلی در سرخرود با سند تک برگ در کوچه بن بست ویلایی با سند در محیطی آرام و دنج ویلایی وبا امنیت . خرید ویلا ساحلی در شمال

  کد ملک v713 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  ویلا ساحلی سرخرود با بنای شیک و لوکس دارای سند تک برگ شش دانگ با قیمت مناسب و شرایط پرداخت نقد اقساط . خرید ویلا ساحلی در شمال

  کد ملک v712 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا باغ ساحلی سرخرود با زمین زیاد و حیاط بزرگ و درخت مرکبات و فضای سبز زیبا و بزرگ محیطی دنج و آرام . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v711 نوع ملک ویلا زیربنا 174 خواب 3
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  ویلا ساحلی محمودآباد با سند مالکیت و قیمت مناسب نزدیک دریای محمودآباد و ساحل شمال پرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا ساحلی در شمال

  کد ملک v710 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود با سند تک برگ و قیمت مناسب و ارزان نزدیک دریا و ساحل شمال پرداخت نقد و اقساط شمال . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v692 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی شهرکی سرخرود با سند تک برگ نزدیک به دریا و ساحل شمال با قیمت مناسب ارزان و زمین زیاد . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v691 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی نوشهر داخل شهرک با نگهبانی نزدیک دریا و ساحل و جنگل نوشهر نزدیک سیسنگان و چلندر چلک شمال . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v683 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 4