خرید ویلا شهرکی

 • $۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا استخردار شهرکی سیسنگان در نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا سیسنگان . خرید ویلا سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1471 نوع ملک ویلا زیربنا 600 خواب 4
 • $۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  انارور شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی منطقه انارور در نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی انارور نوشهر شمال . خرید ویلا انارور شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1470 نوع ملک ویلا زیربنا 480 خواب 4
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  ویلا بابلسر

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در صفائیه بابلسر. ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر. ویلا داخل شهرک بابلسر . خرید ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  کد ملک v1466 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 4
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی سمت جنگلی ونوش نوشهر. ویلا داخل شهرکی سمت جنگل در ونوش نوشهر. ویلا شهرکی جنگلی نوشهر. . خرید ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1465 نوع ملک ویلا زیربنا 225 خواب 4
 • $۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  وازیوار شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا شهرکی سمت جنگل وازیوار در شهر رویان. فروش ویلا جنگلی در شهر رویان. ویلا شهرکی وازیوار در رویان . خرید ویلا وازیوار شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1464 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 3
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  لتینگان شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شهرکی لتینگان جنگلی در نوشهر. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی لتینگان نوشهر در استان مازندران . خرید ویلا لتینگان شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1463 نوع ملک ویلا زیربنا 175 خواب 3
 • $۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  ویلا جنگلی بنجکول شهرکی در رویان. ویلا شهرکی بنجکول سمت جنگل در شهر رویان.خرید ویلا شهرکی شمال رویان . خرید ویلا بنجکول جنگلی در رویان

  کد ملک v1462 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 4
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  روبروی چاکسر سمت جنگل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا روبروی چاکسر سمت جنگل در سرخرود در استان مازندران | ویلا شهرکی نزدیک ساحل چاکسر در سرخرود . خرید ویلا روبروی چاکسر سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1460 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود. خرید و فروش ویلا شهرکی روبروی درویش آباد سرخرود. خرید ویلا شهرکی شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1456 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 5
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چلک شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا چلک جنگلی در نوشهر. ویلا شهرکی جنگلی در چلک نوشهر. ویلا شهرکی در چلک نوشهر در استان مازندران. . خرید ویلا چلک شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1455 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا ونوش جنگلی شهرکی در رویان. فروش ویلا جنگلی در ونوش رویان. خرید و فروش ویلا شهرکی سیسنگان رویان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1451 نوع ملک ویلا زیربنا 265 خواب 3
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صفائیه شهرکی در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شهرکی در صفائیه بابلسر.ویلا شهرکی در منطقه صفائیه بابلسر. ویلا شهرکی جنگلی در صفائیه سمت بابلسر . خرید ویلا صفائیه شهرکی در بابلسر

  کد ملک v1445 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 4
 • $۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چلک شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا در نوشهر . ویلا جنگلی در چلک نوشهر. خرید و فروش ویلا جنگلی شهرکی در چلک نوشهر . ویلا جنگلی چلک . خرید ویلا چلک شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1443 نوع ملک ویلا زیربنا 285 خواب 3
 • $۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا شهرکی در نخ شمال نوشهر . خرید و فروش ویلا شهرک جنگلی در نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1442 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 4
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در سیسنگان نوشهر . خرید و فروش ویلا شهرک جنگلی در سیسنگان نوشهر . ویلا شهرکی سمت نوشهر . خرید ویلا سیسنگان شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1441 نوع ملک ویلا زیربنا 480 خواب 4
 • $۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با نگهبانی در نزدیکی پارک جنگلی سیسنگان در منطقه توریستی چلندر نوشهر مازندران . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1439 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 4
 • $۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در استان مازندران منطقه ونوش نوشهر، مبله شده به همراه سند مالکیت تک برگ و پروانه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1438 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با دید همزمان به جنگل و دریا و فاصله کم از جاده اصلی، مبله شده در منطقه ونوش نوشهر . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1435 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی مبله شده با تراس بزرگ رو به جنگل و دریا، در منطقه ونوش نوشهر با سند مالکیت تک برگ . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1434 نوع ملک ویلا زیربنا 340 خواب 3
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در مازندران بین پارک جنگلی سیسنگان و شهر نوشهربا سند مالکیت تک برگ و جواز ساخت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1427 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 4
 • $۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  فروش ویلا شهرکی جنگلی بین دو شهر رویان و نوشهر در استان مازندران به همراه سند مالکیت و جواز ساخت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v1426 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 4
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شهرکی جنگلی با قیمت مناسب در استان مازندران شهر چمستان به همراه سند مالکیت و جواز ساخت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1424 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت و چمنزار در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی با قیمت ارزان به سمت طبیعت دشت و چمنزار شهر سرخرود مازندران به همراه سند مالکیت . خرید ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار در سرخرود

  کد ملک v1420 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در مازندران شهر چمستان، بین دو شهر آمل و نور به همراه سند مالکیت جواز ساخت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1416 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی فروشی همراه با سند مالکیت، بین پارک جنگلی سیسنگان نوشهر و رویان استان مازندران . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1415 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در شهر محمودآباد استان مازندران، با سند مالکیت و پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1407 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل ونوش نوشهر مازندران، با فاصله مناسب از دریا، جنگل و جاده اصلی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1405 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل های شمال استان مازندران با بنای دوبلکس، با ویو جنگل و سند مالکیت در رویان . خرید ویلا شهرک جنگلی در رویان

  کد ملک v1401 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا شهرکی جنگلی در استان مازندران با بنای دوبلکس و با سه اتاق خواب،سند و جوازساخت در محمودآباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1400 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در کلوده

  ویلا کلوده

  ویلا شهرکی جنگلی در شمال سند دار و حیاطدار در منطقه کلوده بین آمل و محمودآباد در استان مازندران . خرید ویلا شهرک جنگلی در کلوده

  کد ملک v1396 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2