خرید ویلا ساحلی

 • $۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر داخل شهرکی ساحلی با سند تک برگ شش دانگ در نوار ساحلی و نزدیک دریا بانگهبانی دایم . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v995 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی استخر دار در سرخرود با سند تک برگ شش دانگ در نوار ساحلی و 50متری دریا بنای شیک نوساز مبله . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v994 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی سند دار در شمال سرخرود با قیمت مناسب و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی نزدیک به دریا نوار ساحل . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v982 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ در شهرکی ساحلی پلاک اول دریا و لب ساحل با ویوی ساحلی . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v979 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی مستقل و مجزا با سند شش دانگ در سرخرود شمال با قیمت مناسب و ارزان ساحلی و بافت ویلایی نشین . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v977 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلای ساحلی شهرکی در بابلسر در شهرک برند و قدیمی خزرشهر شمالی با سند تک برگ و حیاط بزرگ و فضای زیاد . خرید ویلا ساحلی در بابلسر

  کد ملک v968 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 3
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی حیاط دار با سند شش دانگ در سرخرود بصورت چهار دیواری مستقل و مجزا در منطه ویلایی نشین امن . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v967 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا ساحلی سند دار در محمودآباد نزدیک به ساحل و دریا در بافتی ویلایی بصورت مستقل و چهار دیواری . خرید ویلا ساحلی در محمودآباد

  کد ملک v966 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود با سند شش دانگ و قیمت مناسب و شرایط نقد و اقساطی نزدیک دریا در نوار ساحلی . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک V942 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر با سند شش دانگ و بنای شیک نوساز در منطقه ساحلی ویلایی ملکار نزدیک سیسنگان . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v929 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا ساحلی داخل شهرکی ویلایی در محمودآباد با سند شش دانگ در فاصله کم از ساحل و نزدیک به دریا و جاده . خرید ویلا شهرکی ساحلی در محمودآباد

  کد ملک V925 نوع ملک ویلا زیربنا 90 خواب 2
 • $۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود با بنای شیک دوبلکس ساحلی و مجوز و مدارک قانونی در بافت ویلایی نشین شهرکی . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v922 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا داخل شهرکی ساحلی با حیاط بزرگ و زمین زیاد در سرخرود با نگهبانی و سند شش دانگ در نوار ساحلی . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v921 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی شهرکی در خط دریای سرخرود با سند شش دانگ در نوار ساحلی و نزدیک دریا داخل شهرکی ویلایی . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v920 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلای ساحلی نوساز سرخرود با سند شش دانگ در کوچه بن بست ویلایی نشین با قیمت ارزان سمت ساحل نزدیک دریا . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v919 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی سرخرود با سند شش دانگ در شمال سمت نوار ساحلی و نزدیک دریای شمال بنای نوساز شیک ساحلی . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v918 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا ساحلی شهرکی محمودآباد شمال با سند تک برگ شش دانگ بافت ویلایی نشین ساحلی پرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا ساحلی شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v913 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر شمال داخل شهرکی ساحلی چسبیده به ساحل نزدیک دریا با سند تک برگ شش دانگ شیک و لوکس . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک V912 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4
 • $۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی نوشهر با سند تکبرگ شش دانگ و ساحل اختصاصی بزرگ با حیاط بزرگ و زمین زیاد منطقه ملکار نوشهر . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v896 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا ساحلی در نوشهر با سند تکبرگ شش دانگ در شهرکی ساحلی دارای ساحل اختصاصی و خصوصی چبسیده ساحل . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v895 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی نوشهر داخل شهرکی ساحلی در شمال نوشهر باسند تکبرگ شش دانگ و نگهبانی چسبیده ساحل دریا نوشهر . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v894 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود با سند تکبرگ شش دانگ در بهترین منطقه ساحلی در خط دریای سرخرود با حیاط بزرگ . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v886 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی در سرخرود داخل شهرکی ساحلی با نگهبانی دایمی و سند تک برگ شش دانگ و بنای شیک نوساز دوبلکس . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v885 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود با سند تک برگ و حیاط بزرگ و زمین زیاد ساحلی داخل شهرکی ساحلی با قیمت مناسب اقساطی . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v881 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 5
 • $۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود شمال با قیمت ارزان و مناسب و بنای نوساز کلید نخورده در ساحلی جنگلی سرخرود . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v879 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نور

  ویلا نور

  خرید فروش ویلا ساحلی در نور شمال داخل شهرکی ساحلی با نگهبانی در محیط ویلایی با امنیت بالا و دنج آرام . خرید ویلا ساحلی در نور

  کد ملک v875 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 4
 • $۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نور

  ویلا نور

  خرید ویلا ساحلی در نور شمال با سند تک برگ شش دانگ در کنار دریا و چسبیده به ساحل در محیطی ویلایی نشین . خرید ویلا ساحلی در نور

  کد ملک v874 نوع ملک ویلا زیربنا 520 خواب 4
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر شمال داخل شهرکی با نگهبانی دایمی و سند تک برگ با ویوی جنگلی بنجکول با حیاطی بزرگ . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v872 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر شمال سند دار با حیاط بزرگ و زمین زیاد در شهرکی ساحلی با ویوی جنگلی بنجکول . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v871 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر شمال داخل شهرکی ساحلی با نگهبانی دایمی و لب دریا و کنار دریا وسند تک برگ شش دانگ . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v870 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3