خرید ویلا شهرکی

 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی سمت جنوبی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی جنگلی در سمت جنوبی محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی سمت جنوبی در محمودآباد

  کد ملک v1553 نوع ملک ویلا زیربنا 130 خواب 3
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ملکار شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی ملکار نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل در ملکار نوشهر . خرید ویلا ملکار شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1552 نوع ملک ویلا زیربنا 175 خواب 3
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  ویلا شهرکی جنگلی تریبلکس در بنجکول رویان. ویلا شهرکی سمت جنگل در منطقه بنجکول شهر رویان مازندران. . خرید ویلا بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v1550 نوع ملک ویلا زیربنا 550 خواب 5
 • $۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریاسر سمت جنوبی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی دریاسر در سمت جنوبی محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرکی روبروی شهرک قصر محمودآباد . خرید ویلا دریاسر سمت جنوبی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1549 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی سمت جنوبی جاده سرخرود به محمودآباد در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی در سمت جنوبی سرخرود . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1545 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 3
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چهارمحل شهرک جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی نوساز در منطقه چهارمحل محمودآباد . خرید ویلا چهارمحل شهرک جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1542 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران.ویلا دوبلکس سمت جنگل و دشت در شهر محموداباد . خرید ویلا چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1541 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 4
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل چهارمحل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی جنگلی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل چهارمحل در محمودآباد

  کد ملک v1540 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در ونوش نوشهر . خرید ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1538 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 4
 • $۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیاهرود شهرک جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  ویلا شهرک جنگلی در منطقه سیاهرود شهر رویان در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی لوکس در نوشهر . خرید ویلا سیاهرود شهرک جنگلی در رویان

  کد ملک v1537 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 3
 • $۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی در منطقه ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل نوشهر . خرید ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1536 نوع ملک ویلا زیربنا 280 خواب 4
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی سمت جنگل نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی سمت جنگلی نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1529 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه ی نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی در نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1528 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در علی آباد عسگرخان نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال . خرید ویلا علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1527 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنوبی جاده سرخرود به آمل داخل شهرک در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا داخل شهرک سمت جنوبی سرخرود در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی در سمت جنوبی ابتدای جاده سرخرود . خرید ویلا سمت جنوبی جاده سرخرود به آمل داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v1524 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  فراشکلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در منطقه فراشکلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی فراشکلا نوشهر . خرید ویلا فراشکلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1522 نوع ملک ویلا زیربنا 185 خواب 3
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علمده شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی جنگلی در علمده محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی خانه دریا محمودآباد . خرید ویلا علمده شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1517 نوع ملک ویلا زیربنا 185 خواب 3
 • $۴۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی نخ شمال . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1514 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب 2
 • $۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی سمت جنگل سیسنگان در نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا جنگلی داخل شهرکی در نوشهر . خرید ویلا در نوشهر

  کد ملک v1513 نوع ملک ویلا زیربنا 290 خواب 3
 • $۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  ویلا شهرکی جنگلی بنجکول در رویان در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل بین رویان و نوشهر . خرید ویلا بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v1507 نوع ملک ویلا زیربنا 280 خواب 4
 • $۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چاکسر شهرکی نزدیک ساحل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی منطقه ساحلی چاکسر سرخرود در استان مازندران. ویلا شهرکی نزدیک ساحل چاکسر در استان مازندران . خرید ویلا چاکسر شهرکی نزدیک ساحل در سرخرود

  کد ملک v1501 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 4
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه علی آباد عسگرخان نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی در علی آباد عسگرخان . خرید ویلا علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1500 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی سمت جنگل سیسنگان در نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا نوشهر . خرید ویلا سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1499 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی چهارمحل در شهر محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگلی در محمودآباد. ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1498 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 2
 • $۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شهرکی در منطقه صفائیه بابلسر در استان مازندران.فروش ویلا شهرکی در بابلسر. ویلا شهرکی جنگلی شمال . خرید ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  کد ملک v1497 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صلاح الدین کلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا داخل شهرکی جنگلی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا صلاح الدین کلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1493 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 4
 • $۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آویدر شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه آویدر نوشهر. خرید و فروش ویلا شهرکی در آویدر نوشهر. ویلا شهرکی جنگلی نوشهر . خرید ویلا آویدر شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1491 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 3
 • $۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت در نزدیکی محموداباد . خرید ویلا چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1489 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 2
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چهارمحل جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت در محموداباد . خرید ویلا چهارمحل جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1488 نوع ملک ویلا زیربنا 115 خواب 2
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریاسر شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی دریاسر در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی شهرک قصر دریا محمودآباد . خرید ویلا دریاسر شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1476 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3