خرید ویلا ساحلی

 • $۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا تریبلکس نوساز با پنج اتاق خواب مستر و سند مالکیت و حیاط بزرگ که داخل شهرک ساحلی با ساحل اختصاصی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1147 نوع ملک ویلا زیربنا 1100 خواب 5
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا سمت ساحل با دسترسی آسان در منطقه درویش اباد سرخرود که با بنای فلت 2 اتاق و مستندات کامل . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1145 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید و فروش ویلا ساحلی با سند شش دانگ تک برگ نزدیک دریا و نوار ساحلی در بافت کاملا ویلایی نشین و امن . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1135 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید و فروش ویلا ساحلی با سند شش دانگ سرخرود و بنای نوساخت شیک و مهندسی و مبله شیک و لوازم کامل ویلا . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1134 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید و فروش ویلا ساحلی سرخرودباسند تک برگ شش دانگ و نزدیک دریا و در مسیر نوار ساحلی و در بافت ویلایی . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1133 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید و فروش ویلا ساحلی با سند شش دانگ تک برگ و پارکینگ پرداخت شرایطی اقساطی و نقد در سرخرود مازندران . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1114 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 5
 • $۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی ساحلی نوشهر با بنای فلت و حیاط بزرگ و زمین زیاد با پرداخت شرایطی نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1110 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در ایزدشهر

  ویلا ایزدشهر

  خرید و فروش ویلا ساحلی شهرکی در ایزدشهر داخل شهرک پزشکان بین جاده و ساحل با نگهبان دایمی و سند تکبرگ . خرید ویلا ساحلی شهرکی در ایزدشهر

  کد ملک v1108 نوع ملک ویلا زیربنا 540 خواب 8
 • $۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در ایزدشهر

  ویلا ایزدشهر

  خرید ویلا در شهرکی ساحلی در ایزدشهر داخل شهرک پزشکان با نگهبانی دایمی و پرداخت نقد و اقساطی در شمال . خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

  کد ملک v1107 نوع ملک ویلا زیربنا 600 خواب 5
 • $۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی داخل شهرکی ساحلی بنای نمای رومی دوبلکس نوساز شیک و لوکس کلید نخورده و با قیمت مناسب . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1074 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی شیک و لوکس در سرخرود با سند شش دانگ قابل برداشت وام خرید مسکن بابنای فلت 2خواب مستقل . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1072 نوع ملک ویلا زیربنا 146 خواب 2
 • $۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی ویوی دریا و جنگل در نوشهر شهرکی با ساحل اختصاصی دنج و امن از جاده تا ساحل با سند شش دانگ . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1069 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 4
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود در شمال خط دریا با سند ششدانگ و بنای شیک نوساز نزدیک دریا شرایط نقد اقساطی . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1065 نوع ملک ویلا زیربنا 152 خواب 2
 • $۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر داخل شهرکی با نگهبانی کنار دریا و لب ساحل و پلاک یک و قواره اول با ساحل اختصاصی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1057 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند شش دانگ و بنای شیک نوساز در شهرک یک تیپ ساخت با ویوی دریا دید ساحلی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1055 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی مستقل و چهار دیواری در سرخرود با سند شش دانگ و قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی نوساز شیک . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1052 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نور

  ویلا نور

  ویلا باغ ساحلی شهرکی در نور با سند تکبرگ شش دانگ و حیاط بزرگ باغی و زمین زیاد ویلایی نزدیک دریا شمال . خرید ویلا شمال در نور

  کد ملک v1048 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 3
 • $۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نور

  ویلا نور

  خرید ویلا ساحلی استخر دار شیک در نور شمال با سند شش دانگ در شهرکی با نگهبانی دایمی نقد و اقساط شرایط . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نور

  کد ملک v1045 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 4
 • $۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلای ساحلی شهرکی در ایزدشهر با ساحل اختصاصی و سند شش دانگ تک برگ با پرداخت شرایطی نقد و اقساطی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1033 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4
 • $۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر چلندر با سند تک برگ شش دانگ و استخردار با حیاط بزرگ ویلایی و زمین زیاد نقد اقساط . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1031 نوع ملک ویلا زیربنا 415 خواب 3
 • $۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر چلندر سند دار و بنای نوساز با طرح نمای رومی شیک پرداخت نقد و اقساطی شرایطی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1029 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 4
 • $۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند ششدانگ در بنجکول نوشهر نزدیک به سیسنگان و ونوش و انارور و سمت ساحلی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1028 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 3
 • $۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی با سند ششدانگ در سرخرود بنای دوبلکس 3 خوابه نوساز نزدیک دریا و نوارساحلی بصورت مستقل مجزا . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک V1016 نوع ملک ویلا زیربنا 215 خواب 3
 • $۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی سند ششدانگ در سرخرود بنای تریبلکس دید دریا ویوی ساحل در بافت کاملا ویلایی شرایط نقد اقساط . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک V1015 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند شش دانگ در مجموعه کاملا ویلایی در قواره اول دریا لب ساحل نوشهر . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1005 نوع ملک ویلا زیربنا 800 خواب 5
 • $۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی استخر دار در نوشهر با سند شش دانگ و بنای نوساخت لوکس شیک در حیاط بزرگ و زمین ساحلی ویلایی . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1004 نوع ملک ویلا زیربنا 500 خواب 5
 • $۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلای ساحلی شهرکی با سند شش دانگ در نوشهر با حیاط بزرگ و زمین زیاد ویلایی و ساحلی در نوار ساحلی شمال . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1003 نوع ملک ویلا زیربنا 350 خواب 4
 • $۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگک در شهرکی برند و قوی با مشاعات زیاد شهرکی و حیاط دار . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v998 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4
 • $۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر بین ملکار و سیسنگان با نگهبانی و سند تک برگ شش دانگ نزددیک کوه و جنگل دریا . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v997 نوع ملک ویلا زیربنا 195 خواب 3
 • $۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلای ساحلی شهرکی با سند شش دانگ در نوشهر در شهرکی برند و ساحلی در بافت کاملا ویلایی امن دنج در شمال . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v996 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2