خرید ویلا جنگلی

 • $۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  عالم کلا سمت جنگل مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در عالم کلا نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی در شهر نوشهر . خرید ویلا عالم کلا سمت جنگل مستقل در نوشهر

  کد ملک v1519 نوع ملک ویلا زیربنا 360 خواب 4
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علمده جنگلی مستقل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا جنگلی تریبلکس در منطقه علمده محمودآباد در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی در محمودآباد . خرید ویلا علمده جنگلی مستقل در محمودآباد

  کد ملک v1518 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی سیسنگان نوشهر با دید همزمان به دریا و جنگل در استان مازندران. فروش ویلا جنگلی نوشهر . خرید ویلا سیسنگان جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1515 نوع ملک ویلا زیربنا 330 خواب 3
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل حوالی مناطق جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا فروشی در حوالی مناطق جنگلی نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی سمت نوشهر در شمال . خرید ویلا مستقل حوالی مناطق جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1512 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا مستقل جنگلی نوشهر . خرید ویلا صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1510 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  امیررود سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی فلت در منطقه امیررود نوشهر در استان مازندران. ویلا جنگلی امیررود نوشهر در شمال کشور . خرید ویلا امیررود سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1509 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی مستقل در نوشهر . خرید ویلا صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1508 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول جنگلی مستقل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا جنگلی بنجکول در رویان در استان مازندران. ویلا بنجکول جنگلی فروشی در رویان. ویلا جنگلی در رویان . خرید ویلا بنجکول جنگلی مستقل در رویان

  کد ملک v1506 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 4
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید و فروش ویلا جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در ونوش نوشهر. . خرید ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1505 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صفاییه مستقل سمت جنگل در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا جنگلی مستقل در صفاییه بابلسر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا نوساز در منطقه ی صفاییه بابلسر . خرید ویلا صفاییه مستقل سمت جنگل در بابلسر

  کد ملک v1504 نوع ملک ویلا زیربنا 235 خواب 3
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  لتینگان جنگلی با دید دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در لتینگان نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا مستقل سمت جنگل لتینگان نوشهر . خرید ویلا لتینگان جنگلی با دید دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1495 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 2
 • $۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی ونوش نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگلی ونوش نوشهر. ویلا جنگلی سنددار در نوشهر . خرید ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1494 نوع ملک ویلا زیربنا 280 خواب 3
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی آویدر نوشهر در استان مازندران.خرید و فروش ویلا جنگلی نزدیک شهر نوشهر. ویلا جنگلی نوشهر . خرید ویلا آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1492 نوع ملک ویلا زیربنا 205 خواب 3
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی فروشی در آویدر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در آویدر نوشهر. ویلا نوشهر . خرید ویلا آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1490 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علمده مستقل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا جنگلی در منطقه علمده محمودآباد در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی مستقل در محمودآباد. . خرید ویلا علمده مستقل در محمودآباد

  کد ملک v1477 نوع ملک ویلا زیربنا 195 خواب 3
 • $۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی منطقه ونوش نوشهر در استان مازندران. ویلا داخل شهرکی سمت جنگل در نوشهر . خرید ویلا ونوش شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1469 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیاهرودسر سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا در سیاهرودسر محمودآباد. ویلا جنگلی در سیاهرودسر محمودآباد. ویلا سنددار در سیاهرودسر محمودآباد . خرید ویلا سیاهرودسر سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1459 نوع ملک ویلا زیربنا 185 خواب 3
 • $۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا نزدیک سیسنگان در نوشهر. فروش ویلا جنگلی سیسنگان در نوشهر. ویلا سمت جنگل در نوشهر نزدیکی سیسنگان . خرید ویلا سیسنگان جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1454 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  لتینگان جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا لتینگان جنگلی در نوشهر. خرید و فروش ویلا لتینگان نوشهر در استان مازندران.ویلا نوشهر در لتینگان . خرید ویلا لتینگان جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1453 نوع ملک ویلا زیربنا 340 خواب 4
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دید به جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی در ونوش نوشهر. خرید ویلا ونوش جنگلی در شهر نوشهر استان مازندران.خرید ویلا نوشهر داخل ونوش . خرید ویلا جنگلی دید به جنگل در نوشهر

  کد ملک v1452 نوع ملک ویلا زیربنا 191 خواب 3
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا نزدیک سیسنگان در شمال. خرید و فروش ویلا سیسنگان نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا سیسنگان مستقل در نوشهر

  کد ملک v1449 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 3
 • $۵۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ونوش جنگلی در نوشهر.ویلا جنگلی در ونوش نوشهر.خرید و فروش ویلا جنگلی در ونوش نوشهر در مازندران . خرید ویلا ونوش جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1448 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی در نخ شمال نوشهر. ویلا جنگلی در نخ شمال نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1444 نوع ملک ویلا زیربنا 350 خواب 4
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی ارزان قیمت با دید به جنگل به همراه پروانه ساخت در شمال کشور منطقه توریستی ونوش نوشهر . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1433 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی مستقل در منطقه ونوش نوشهر با دید همزمان به جنگل و دریا با پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1432 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا جنگلی نیم پیلوت در استان مازندران بین شهرهای آمل و چمستان، با پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1425 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا جنگلی ارزان قیمت مبله شده با سند مالکیت در بین دو شهر آمل و چمستان در استان مازندران . خرید ویلا جنگلی مستقل در چمستان

  کد ملک v1418 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا جنگلی ارزان قیمت در شمال کشور شهر چمستان،به همراه سند مالکیت، پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی مستقل در چمستان

  کد ملک v1417 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 3
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سمت کوه های جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی ارزان قیمت فروشی، نوع بنا فلت و حیاط گل کاری شده ،ویلا سنددار مازندران در سیسنگان نوشهر . خرید ویلا جنگلی سمت کوه های جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1414 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سمت کوه و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی مستقل در مازندران منطقه لتینگان نوشهر، همراه با مستندات رسمی سند مالکیت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی سمت کوه و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1413 نوع ملک ویلا زیربنا 280 خواب 3