خرید ویلا شهرکی

 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی شهرکی در شمال کشور استان مازندران و شهرستان سرخرود دوبلکس، سنددار . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1729 نوع ملک ویلا زیربنا 215 خواب 4
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا در شمال. ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در نوشهر استان مازندران در شمال کشور 3 خوابه و دوبلکس . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1726 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز و سند تکبرگ در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1725 نوع ملک ویلا زیربنا 215 خواب 3
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شمال فروشی داخل شهرک در سرخرود مازندران با بنای دوبلکس و دید به دشت و شالیزار و سند مالکیت . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  کد ملک v1715 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی با ینای دوبلکس سنددار در سرخرود استان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در سرخرود

  کد ملک v1712 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی نوساز و مبله داخل شهرکی در چمستان مازندران در شمال کشور با بنا نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1709 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شمال فروشی سمت جنگل با بنای نیم در چمستان استان مازندران در شمال کشور و داخل شهرک . 2 خوابه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1708 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا در شمال. ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در محمودآباد در استان مازندران در شمال کشور 2 خوابه . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1707 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا جنگلی داخل شهرک نوساز و دوبلکس با استخر سرپوشیده در شمال کشور مازندران سرخرود . خرید ویلا شهرکی جنگلی در سرخرود

  کد ملک v1706 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 3
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با استخر و آلاچیق و بنای دوبلکس و نوساز در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1704 نوع ملک ویلا زیربنا 340 خواب 3
 • $۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1702 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 4
 • $۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس واستخر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1700 نوع ملک ویلا زیربنا 500 خواب 4
 • $۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا فروشی سمت جنگل نوشهر در استان مازندران در شمال کشور با بنا تریبلکس دارای 5 خواب مستر و شاه نشین . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1699 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 5
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا فروشی شمال. فروش ویلا جنگلی در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سند مالکیت و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1698 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب 3
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1688 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی نیم پیلوت در شهرستان چمستان در استان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در چمستان

  کد ملک v1687 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران در چمستان با بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1686 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا فروشی شمال . میلا شهرکی جنگلی در شمال کشور در استان مازندران و شهرستان چمستان با سند تک برگ . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1685 نوع ملک ویلا زیربنا 135 خواب 3
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک در محموداباد استان مازندران در شمال کشور با بنای فلت و سنددار . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1680 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا در شمال. ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در محمود آباد در استان مازندران در شمال کشور 2 خوابه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1679 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک در محموداباد استان مازندران در شمال کشور با بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1678 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شمال . فروش ویلا در شمال . ویلا جنگلی شهرکی در شمال کشور در استان مازندران شهر محمودآباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1676 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 2
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران درمحمودآباد بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1675 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 3
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1674 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 4
 • $۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1670 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی بصورت مستقل در شمال کشور استان مازندران در نوشهر با بنای دوبلکس . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1669 نوع ملک ویلا زیربنا 185 خواب 3
 • $۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا در نوشهر

  کد ملک v1666 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 4
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی در شمال کشور استان مازندران و شهرستان سرخرود داخل شهرک با دید سمت دریا سنددار مبله . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1664 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی فروشی در شمال کشور استان مازندران نوشهر سند تک برگ ، دوبلکس ، نوساز ، 5 خوابه . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1652 نوع ملک ویلا زیربنا 380 خواب 5
 • $۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران شهرستان نوشهر . بنای دوبلکس . سمت جنگل و 3 خوابه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1651 نوع ملک ویلا زیربنا 290 خواب 3