خرید ویلا شمال

 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال نوشهر با ویوی جنگلی منطقه نخ شمال در شهرک ویلایی نشین با سند تک برگ و قیمت مناسب نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v816 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 3
 • $۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شمال در سرخرود در شهرکی ویلایی نشین بنای نیم پیلوت نوساز کلید نخورده و شیک با قیمت ارزان اقساطی . خرید ویلا جنگلی در سرخرود

  کد ملک v813 نوع ملک ویلا زیربنا 115 خواب 2
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال در نوشهر بصورت مستقل چهار دیواری خارج بافت بومی در محیطی ویلایی نشین و امن با پرداخت اقساط . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v812 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 2
 • $۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال در نوشهر مستقل و چهار دیواری در منطقه جنگلی ونوش نوشهر با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v811 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا در شمال نوشهر در بافت ویلایی منطقه جنگلی ونوش با پرداخت نقد و اقساطی با قیمت ارزان و مناسب . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v810 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال در نوشهر ونوش بصورت مستقل چهاردیواری با ویوی جنگلی منطقه ونوش دارای حیاطی بزرگ و زمین زیاد . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v809 نوع ملک ویلا زیربنا 285 خواب 2
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا شمال در نوشهر با ویوی جنگلی منطقه ونوش در موقعیتی ویلایی نشین با امنیت با بنای شیک مهندسی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v808 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی شمال نوشهر با ویوی منطقه ونوش و بنایی شیک و مهندسی ساخت با شرایط پرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v807 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شمال محمودآباد با ویوی جنگلی و سند تک برگ نوساز شیک در بافت ویلایی پرداخت نقد و اقساطی در شمال . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v805 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 3
 • $۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلای جنگلی در محمودآباد شمال سند دار با استخر شیک در حیاطی بزرگ و زمین زیاد چهار دیواری مستقل . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v804 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شمال محمودآباد سند دار با قیمت ارزان و مناسب در سمت جنگلی چهار دیواری و مستقل در محمودآباد شمال . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v803 نوع ملک ویلا زیربنا 135 خواب 2
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شمال جنگلی در چمستان با پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت بصورت چهاردیواری مستقل سنددار و قیمت مناسب . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v799 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی شمال چمستان در شهرکی ویلایی نشین با امنیت بالا و پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت نوساز و شیک . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v798 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شمال در چمستان با سند تک برگ و پرداخت نقد و اقساطی دارای ویوی جنگلی در شهرکی با نگهبانی و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v797 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شمال در چمستان بصورت مستقل و چهاردیواری با ویوی جنگلی دارای انشعابات کامل و پروانه ساخت در شمال . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v796 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا در شمال چمستان با قیمت ارزان و پرداخت شرایطی و نقد و اقساط طولانی مدت داخل شهرکی با ویوی جنگلی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v795 نوع ملک ویلا زیربنا 115 خواب 2
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا در شمال چمستان در شهرکی با نگهبانی و ویوی جنگلی در بافت ویلایی نشین پرداخت اقساطی بلند مدت . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v794 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 3
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی در شمال نوشهر با قیمت مناسب و ارزان و پرداخت شرایطی و نقد و اقساط در بافت ویلایی نشین شیک . خرید ویلا شمال در نوشهر

  کد ملک v793 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی در شمال با ویوی منطقه ی ساحلی جنگلی سیسنگان در نوشهر شمال داخل شهرکی ویلایی نشین شیک . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v786 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در شمال نوشهر با سند تک برگ و یوی جنگلی منطقه سیسنگان و نزدیک ساحلی نوشهر با پرداخت شرایطی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v785 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا در شمال نوشهر با سند تک برگ داخل شهرکی ویلایی نشین و دنج با ویوی جنگلی منطقه ونوش نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v784 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا در نوشهر شمال با سند تکبرگ و ویوی جنگلی منطقه ویلایی نشین ونوش نزدیک سیسنگان پرداخت شرایطی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v783 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 2
 • $۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا در نوشهر شمال با ویوی منطقه جنگلی ونوش داخل شهرک بین سیسنگان چلک و چلندر با پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v782 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا در شمال نوشهر با سند تک برگ و پرداخت نقد و اقساطی با ویوی جنگلی منطقه ونوش در نوشهر شمال شهرکی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v781 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 3
 • $۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا در شمال نوشهر با سند تک برگ و شرایط پرداخت نقد و اقساطی با ویوی جنگلی منطقه ونوش و سیسنگان . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v777 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 2
 • $۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر شمال با سند تک برگ و پرداخت نقدو اقساطی دارای ویوی جنگلی منطقه ونوش و نزدیک ساحل . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v776 نوع ملک ویلا زیربنا 500 خواب 4
 • $۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا در نوشهر در منطقه جنگلی ونوش در شمال بنای تریبلکس استخر دار شیک بین سیسنگان و چلک و چلندر نوشهر . خرید ویلا شمال در نوشهر

  کد ملک v775 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 5
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی در چمستان شمال با موقعیت ویلایی و ویوی جنگلی در محیطی امن و آرام و دنج شرایط نقد و اقساطی . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v774 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا در محمودآباد با سند تک برگ و استخر دار نزدیک ساحل شمال با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی شمال . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v762 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا همکف در سرخرود با حیاط بزرگ و زمین زیاد دارای انشعابات کامل و مجوز های قانونی ساخت ویلا در شمال . خرید ویلا شمال در سرخرود

  کد ملک v758 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2