خرید ویلا ساحلی

 • $۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی داخل شهرکی در منطقه ی درویش آباد سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی در درویش آباد . خرید ویلا درویش آباد ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v1525 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چاکسر ساحلی سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی در منطقه چاکسر سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی مستقل در چاکسر سرخرود . ویلا سرخرود . خرید ویلا چاکسر ساحلی سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1523 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 4
 • $۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی فلت در منطقه بنجکول نوشهر در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی بنجکول نوشهر در مازندران . خرید ویلا بنجکول ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1516 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 3
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی داخل شهرکی در منطقه ی خط دریای سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود . خرید ویلا خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1511 نوع ملک ویلا زیربنا 147 خواب 3
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی شهرکی در منطقه ی خط دریای سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی در خط دریای سرخرود . خرید ویلا خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1503 نوع ملک ویلا زیربنا 147 خواب 3
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی مستقل در خط دریای سرخرود.خرید ویلا سرخرود . خرید ویلا خط دریا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1502 نوع ملک ویلا زیربنا 155 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود در استان مازندران.خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود. ویلا ساحلی در سرخرود . خرید ویلا درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1496 نوع ملک ویلا زیربنا 145 خواب 2
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود مازندران. ویلا ساحلی مستقل نزدیک به شهر سرخرود. ویلا ساحلی سرخرود . خرید ویلا درویش آباد ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1467 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 3
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سمت ساحل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی خط دریا در سرخرود مازندران. ویلا ساحلی مستقل در خط دریای سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی . خرید ویلا خط دریا سمت ساحل در سرخرود

  کد ملک v1461 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 3
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا خط دریا در سرخرود.ویلا ساحلی شهرکی در خط دریای سرخرود. خرید و فروش ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود . خرید ویلا خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1458 نوع ملک ویلا زیربنا 210 خواب 5
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود.خرید ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی درویش آباد . خرید ویلا درویش آباد ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1457 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دید به دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی گلشهر در سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی گلشهر سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی گلشهر . خرید ویلا ساحلی دید به دریا در سرخرود

  کد ملک v1450 نوع ملک ویلا زیربنا 596 خواب 10
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحل خط دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی داخل شهرک سرخرود.ویلا خط دریا در سرخرود. ویلا ساحلی در خط دریای سرخرود. ویلا ساحلی سرخرود . خرید ویلا ساحل خط دریا در سرخرود

  کد ملک v1447 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود.ویلا خط دریا در سرخرود. ویلا ساحلی در خط دریای سرخرود. خرید و فروش ویلا در سرخرود . خرید ویلا خط دریا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1446 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی تریبلکس، با موقعیت مکانی مناسب نزدیک به دریا و جاده اصلی در سرخرود استان مازندران . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1440 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 3
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران، به همراه سند مالکیت شش دانگ، پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1437 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی خصوصی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرکی با ساحلی اختصاصی در استان مازندران شهر محمودآباد به همراه سند ششدانگ . خرید ویلا ساحلی شهرکی خصوصی در محمودآباد

  کد ملک v1436 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در منطقه ویلایی نشین چلندر نوشهر،با دید کامل و همزمان به کوه و دریا با سند تک برگ . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1431 نوع ملک ویلا زیربنا 420 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی فروشی داخل شهرکی در شمال منطقه ویلایی نشین سرخرود، با سند مالکیت، جواز ساخت و پایان کار . خرید ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v1430 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی شهرکی در شمال، با موقعیت مکانی مناسب نزدیک به دریا و جاده اصلی در سمت ساحلی شهر سرخرود . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1429 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در شهر سرخرود، به همراه سند مالکیت، پروانه ساخت . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1428 نوع ملک ویلا زیربنا 175 خواب 3
 • $۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی داخل شهرک در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی داخل شهرکی نزدیک دریا در استان مازندران شهر نوشهر، به همراه سند مالکیت و پایان کار . خرید ویلا ساحلی داخل شهرک در نوشهر

  کد ملک v1423 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 4
 • $۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی پلاک اول دریا در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی چسبیده به ساحل دریای مازندران در نوشهر، با دید همزمان به دریا و جنگل همراه با سند مالکیت . خرید ویلا ساحلی پلاک اول دریا در نوشهر

  کد ملک v1422 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 3
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی به سمت دریا ، دید به دریا و جنگل همزمان،در بین دو شهر نوشهر و رویان به همراه سند . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1421 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 4
 • $۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی تریبلکس لوکس، مبله شده با حیاطی بزرگ محوطه سازی و گل کاری در شهر سرخرود مازندران . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1419 نوع ملک ویلا زیربنا 596 خواب 4
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی مستقل در خط دریا سرخرود مازندران، به همراه سند مالکیت، پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1406 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا ساحلی دوبلکس در شهرک برند خانه دریا با ساحل اختصاصی در مازندران شهر محمودآباد، با استخر روباز . خرید ویلا ساحلی شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v1403 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 4
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی داخل شهرکی در استان مازندران شهر سرخرود،مبله کامل به همراه سند مالکیت و پروانه ساخت . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1402 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی شهرکی با بنای دوبلکس با سند در منطقه خط دریای سرخرود در شمال کشور استان مازندران . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1397 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی با بنای دوبلکس و دو اتاق خوابه بوده و همراه با سند و تمامی امکانات در سرخرود شمال . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1390 نوع ملک ویلا زیربنا 152 خواب 2