خرید ویلا شهرکی

 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس نوساز ، داخل شهرکی جنگلی ، در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1783 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان مازندران در شمال کشور با بنای فلت و کامل مبله . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1780 نوع ملک ویلا زیربنا 90 خواب 2
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1779 نوع ملک ویلا زیربنا 215 خواب 4
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت منطقه کلوده . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1778 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا شهرکی سنددار سمت جنگل اطراف کلوده محموداباد در مازندران شمال کشور . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1777 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا داخل شهرک سمت جنگل اطراف کلوده بین امل و محموداباد در مازندران شمال . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1774 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت منطقه کلوده . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1773 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت منطقه کلوده . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1772 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال . فروش ویلا شهرکی جنگلی با بنای دوبلکس و نوساز در نوشهر مازندران در شمال ایران . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1764 نوع ملک ویلا زیربنا 530 خواب 4
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی مبله داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1760 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شمال .خرید ویلا شهرکی استخردار و دوبلکس با سند تکبرگ نوساز در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1756 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 4
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی سنددار در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس مبله . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1755 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا فروشی در شمال . فروش ویلا شهرکی سنددار دید به دشت و جنگل در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1754 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا مبله شهرکی در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سنددار . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1753 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 3
 • $۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی استخردار و دوبلکس با سند تکبرگ در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در سرخرود

  کد ملک v1752 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 4
 • $۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا فروشی در شمال . فروش ویلا شهرکی سنددار دید به دشت و شالیزار در محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا دید به جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1751 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 4
 • $۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شمال . فروش ویلا شهرکی جنگلی با بنای نیم پیلوت و نوساز در محموداباد مازندران در شمال ایران . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1750 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . ویلا سمت دشت و جنگل داخل شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال ایران بنای نیم پیلوت . خرید ویلا دید به جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1749 نوع ملک ویلا زیربنا 145 خواب 2
 • $۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال کشور با بنای نیم پیلوت نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1747 نوع ملک ویلا زیربنا 125 خواب 3
 • $۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنوبی دید به دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا در شمال . ویلا داخل شهرک با بنای نیم پیلوت و نوساز در محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا جنوبی دید به دشت در محمودآباد

  کد ملک v1746 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا جنگلی استخردار در شمال کشور استان مازندران محمودآباد ، داخل شهرک و بنای دوبلکس و 3 خوابه . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1745 نوع ملک ویلا زیربنا 205 خواب 3
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت و شالیزار با سند تکبرگ در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1743 نوع ملک ویلا زیربنا 188 خواب 2
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شمال . خرید ویلا داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز در شهر سرخرود در مازندران و در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1741 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا شمال . ویلا سمت ساحل داخل شهرک در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای فلت و سند مالکیت . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1740 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس داخل شهرکی بین نوشهر و رویان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1738 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرکی سمت جنگل جاده آب پری رویان در ماندران در شمال کشور با بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v1735 نوع ملک ویلا زیربنا 530 خواب 4
 • $۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا فروشی در شمال کشور . مازندران . رویان با بنای تریبلکس و سنددار ،داخل شهرکی در جاده آب پری رویان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1734 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 2
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1733 نوع ملک ویلا زیربنا 215 خواب 3
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای نیم پیلوت و نوساز در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1732 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا فروشی شمال . ویلا جنگلی در شمال استان مازندران چمستان با بنای دوبلکس و داخل شهرک و استخردار . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1730 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3