خرید ویلا جنگلی

 • $۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال . ویلا فروشی در سمت جنگلی منطقه ونوش نوشهر در مازندران ، داخل شهرک با سند مالکیت و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1786 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 4
 • $۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران در نوشهر با بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1785 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 4
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران شهرستان چمستان بنا نیم پیلوت . خرید ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  کد ملک v1782 نوع ملک ویلا زیربنا 130 خواب 2
 • $۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس و مدرن ، داخل شهرکی جنگلی ، در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1781 نوع ملک ویلا زیربنا 530 خواب 4
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . فروش ویلا جنگلی در منطقه کلوده بین آمل و محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1776 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی بصورت مستقل در محمودآباد مازندران شمال کشور با بنای فلت و نوساز . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1775 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای تریبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1771 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 2
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران درنوشهر با بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1770 نوع ملک ویلا زیربنا 215 خواب 3
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا جنگلی دوبلکس در شمال کشور در چمستان استان مازندران بصورت مستقل با بنای نوساز و دوبلکس . خرید ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  کد ملک v1769 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 4
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای نیم دوبلکس نوساز در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1768 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران شهرستان چمستان بنا نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1767 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در شمال . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس نوساز . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1766 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا جنگلی با بنای دوبلکس و نوساز نزدیک جنگل سیسنگان نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1765 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا نوساز فروشی سمت جنگل منطقه کلوده با بنای فلت در محمودآباد استان مازندران در شمال کشور و 3 خوابه . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1748 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی فروشی در شمال کشور . استان مازندران شهرستان نوشهر با ویوی جنگلی . دوبلکس . نوساز . سنددار . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1737 نوع ملک ویلا زیربنا 256 خواب 4
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی مستقل در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1736 نوع ملک ویلا زیربنا 312 خواب 4
 • $۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی در چمستان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز و مستقل . خرید ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  کد ملک v1731 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 2
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی دوبلکس در شمال کشور در نوشهر استان مازندران بصورت مستقل در منطقه ونوش با بنای نوساز . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1724 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۴تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی مستقل در شمال کشور استان مازندران نوشهر . بنا دوبلکس و نوساز و 3 خواب . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1723 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 2
 • $۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در کلوده

  ویلا کلوده

  فروش ویلا جنگلی در کلوده مازندران بین آمل و محمودآباد در شمال کشور با بنای نیم پیلوت و نوساز مستقل . خرید ویلا مستقل جنگلی در کلوده

  کد ملک v1721 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرکی در نوشهر مازندان در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز و 3 خواب . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1697 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال کشور استان مازندران نوشهر با بنای دوبلکس و فول مبله . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1696 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1695 نوع ملک ویلا زیربنا 225 خواب 4
 • $۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فوش ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال کشور در نوشهر مازندران با بنای نوساز و دوبلکس و سند تکبرگ و حیاط . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1694 نوع ملک ویلا زیربنا 225 خواب 4
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی با ینای دوبلکس داخل شهرک در چمستان استان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1684 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرکی در چمستان مازندان در شمال کشور با سند و بنای دوبلکس . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در چمستان

  کد ملک v1683 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران در چمستان با بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1682 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور در استان مازندران چمستان با سند تکبرگ . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در چمستان

  کد ملک v1681 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا فروشی در شمال. ویلا جنگلی در شمال کشور استان مازندران شهرستان نوشهر بابنای دوبلکس و بصورت مستقل . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1673 نوع ملک ویلا زیربنا 210 خواب 2
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی در نوشهر مازندران در شمال کشور داخل شهرک با بنای دوبلکس و مبله و چسبیده به جنگل . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1668 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 2