خرید ویلا شهرکی

 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی سرخرود . خرید ویلا در سرخرود . ویلا سنددار سمت دشت و چمنزار سرخرود در مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1941 نوع ملک ویلا زیربنا 115 خواب 2
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید و فروش ویلا در بابلسر . ویلا شهرکی سنددار ، دوبلکس و نوساز ، بابلسرمازندران . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1938 نوع ملک ویلا زیربنا 255 خواب 4
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی چمستان . خرید ویلا داخل شهرک سمت جنگل با سند مالکیت ، در چمستان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1934 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا شهرکی رویان . فروش ویلا سنددار داخل شهرک جنگلی با ویوی جنگل و دریا در رویان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1931 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 4
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی سرخ رود . خرید ویلا داخل شهرک سمت دشت با سند و حیاط و بنای دوبلکس در سرخرود مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1926 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در کلوده

  ویلا کلوده

  ویلا شهرکی کلوده شمال . خرید ویلا در کلوده . ویلا سنددار نوساز در کلوده . فروش ویلا کلوده مازندران . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در کلوده

  کد ملک v1924 نوع ملک ویلا زیربنا 95 خواب 2
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک با سند تکبرگ و بنای دوبلکس در محموداباد مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1920 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی چمستان . خرید ویلا چمستان . خرید و فروش ویلا سنددار نوساز داخل شهرک جنگلی چمستان شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1919 نوع ملک ویلا زیربنا 280 خواب 3
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک سمت دشت و چمنزار با سند تکبرگ در سرخرود مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1918 نوع ملک ویلا زیربنا 90 خواب 2
 • $۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا استخردار با بنای مدرن نوساز و سند مالکیت داخل شهرک دریابیشه نوشهر شمال . خرید ویلا شهرکی دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1917 نوع ملک ویلا زیربنا 500 خواب 5
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شهرکی در بابلسر . ویلا داخل شهرک سمت دشت و چمنزار با بنای دوبلکس در بابلسر مازندران در شمال . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1915 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا شهرکی دوبلکس سمت چمنزار و دشت با سند در بابلسر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1914 نوع ملک ویلا زیربنا 255 خواب 4
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی سرخرود . خرید و فروش ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار سرخرود مازندران در شمال دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1913 نوع ملک ویلا زیربنا 90 خواب 2
 • $۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی ساحلی سرخرود . ویلا فروشی در سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی سرخرود مازندران شمال . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1911 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۴۵۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی محمودآباد . خرید و فروش ویلا نوساز داخل شهرک با سند ششدانگ در استان مازندران شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1899 نوع ملک ویلا زیربنا 135 خواب 2
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا در بابلسر . ویلا فروشی در بابلسر مازندران داخل شهرک، دوبلکس و سند دار . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1896 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت و جنگل در کلوده

  ویلا کلوده

  ویلا شهرکی در کلوده . خرید و فروش ویلا دوبلکس شهرکی سمت دشت با حیاط در کلوده مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل در کلوده

  کد ملک v1894 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 2
 • $۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در کلوده

  ویلا کلوده

  ویلا شهرکی سمت دشت کلوده. ویلا در شمال کلوده . خرید ویلا شهرکی حیاط دار قیمت ارزان کلوده مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کد ملک v1893 نوع ملک ویلا زیربنا 130 خواب 2
 • $۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ارزان قیمت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی محموداباد . خرید ویلا در محموداباد مازندران . ویلا محموداباد . ویلا شهرکی شمال محموداباد . خرید ویلا شهرکی ارزان قیمت در محمودآباد

  کد ملک v1888 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شهرکی بابلسر . ویلا در بابلسر . خرید ویلا بابلسر . خرید ویلا شهرکی در شمال مازندران بابلسر . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1887 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا در بابلسر شمال . ویلا بابلسر . خرید ویلا مازندران بابلسر . ویلا شهرکی . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1886 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی سمت دشت سرخرود . خرید و فروش ویلا در شمال . ویلا سرخرود . خرید ویلا در مازندران سرخرود . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1885 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۵تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی سمت چمنزار و دشت در محموداباد . شمال. در استان مازندران با نای دوبلکس نوساز و سند تکبرگ . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1873 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی سمت دشت و شالیزار در محموداباد مازندران در شمال کشور با بنای همکف و سند تکبرگ و جواز ساخت . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1872 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شهرکی سمت دشت بابلسر . وویلا شهرکی فروشی با سند ششدانگ و شاه نشین در بابلسر مازندران در شمال . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1871 نوع ملک ویلا زیربنا 235 خواب 3
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار محمودآباد . خرید ویلا شهرکی دوبلکس در محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1868 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 2
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی نوساز در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1866 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا شمال . خرید و فروش ویلا شهرکی دوبلکس نوساز سمت جنگلهای نوشهر در استان مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1862 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب 3
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شمال . خرید و فروش ویلا در شمال مازندران داخل شهرک سمت دشت با سند مالکیت در سرخرود . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1861 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 4
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا شهرکی لوکس و شیک در محموداباد مازندران در شمال با بنای دوبلکس نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1858 نوع ملک ویلا زیربنا 350 خواب 3