خرید ویلا ساحلی

 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی مبله داخل شهرک با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1859 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مبله در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید و فروش ویلا شمال . ویلا ساحلی فروشی در سرخرود مازندران در شمال با بنای دوبلکس و سمت دریای خزر . خرید ویلا ساحلی مبله در سرخرود

  کد ملک v1826 نوع ملک ویلا زیربنا 167 خواب 3
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا فروشی شمال . فروش ویلا ساحلی مبله با بنای نیم دوبلکس و سند مالکیت سمت دریای خزر سرخرود مازندران . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1825 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مبله و مستقل در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس . خرید ویلا مبله سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1824 نوع ملک ویلا زیربنا 118 خواب 2
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران در شمال ، با بنای دوبلکس و فول مبله و حیاط . خرید ویلا مستقل ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1817 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 3
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شمال فروشی در سرخرود . ویلا ساحلی بصورت مستقل با بنای دوبلکس و مبله در سرخرود مازندران در شمال . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1816 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مستقل در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس . خرید ویلا مستقل ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1814 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی شمال . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود مازندران در شمال با بنای تریبلکس نوساز . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1813 نوع ملک ویلا زیربنا 155 خواب 3
 • $۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سنددار . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1801 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی فروشی در سرخ رود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس ، داخل شهرک ساحلی ، کامل مبله . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1791 نوع ملک ویلا زیربنا 183 خواب 3
 • $۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی درویش آباد در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مستقل در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس . خرید ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود

  کد ملک v1790 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی مبله ، دوبلکس و نوساز ، با سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1789 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مستقل در منطقه درویش آباد سرخرود در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1763 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود مازندران در شمال ، با بنای دوبلکس و فول مبله و حیاط . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1762 نوع ملک ویلا زیربنا 183 خواب 3
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شمال . فروش ویلا داخل شهرکی ساحلی ، دوبلکس و نوساز ، با سند در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1761 نوع ملک ویلا زیربنا 215 خواب 4
 • $۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی بصورت مستقل با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1759 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  منطقه خط دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی ساحلی ، مبله و دوبلکس با سند تکبرگ، در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا منطقه خط دریا در سرخرود

  کد ملک v1757 نوع ملک ویلا زیربنا 207 خواب 3
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شمال . ویلا ساحلی در سرخرود مازندران ، شمال کشور با بنای تریبلکس و مبله بصورت مستقل با سند . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1744 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 4
 • $۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی مبله با بنای تریبلکس و سند مالکیت در شمال کشور استان مازندران سرخرود . 3 خوابه . خرید ویلا مبله سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1742 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی فروشی مستقل با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال کشور 3 خوابه مستر . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1739 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس و نوساز در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با سند مالکیت و بصورت مستقل . خرید ویلا مستقل ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1728 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 4
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سند مالکیت و تراس رو به دریا . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1727 نوع ملک ویلا زیربنا 185 خواب 3
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۷تومان

  داخل شهرک ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی فروشی داخل شهرک با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال کشور 3 خوابه مستر . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1722 نوع ملک ویلا زیربنا 191 خواب 3
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای تریبلکس و سند مالکیت و تراس رو به دریا . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1720 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب 3
 • $۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شهرکی نوساز و سند دار سمت دریای خزر در سرخرود مازندران در شمال کشور مبله و بنای دوبلکس . خرید ویلا مبله سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1719 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای فلت و سند تک برگ و حیاط محوطه سازی . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1718 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شمال فروشی در سرخرود مازندران با بنای دوبلکس و مبله و سند تک برگ سمت دریای خزر . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1717 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا ساحلی داخل شهرک با بنای دوبلکس و سند مالکیت در شمال کشور استان مازندران سرخرود . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1716 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای 3 خواب و یک مستر . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1714 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت دریا درویش آباد در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا ساحلی مستقل در منطقه درویش آباد سرخرود مازندران در شمال، بنا دوبلکس . خرید ویلا سمت دریا درویش آباد در سرخرود

  کد ملک v1713 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3