خرید ویلا جنگلی

 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر . فروش ویلا دوبلکس و نوساز سمت جنگل ، بصورت مستقل در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1949 نوع ملک ویلا زیربنا 211 خواب 3
 • $۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی شهرکی نوشهر . ویلا سنددار نوشهر .خرید ویلا دوبلکس استخردار و حیاط بزرگ در نوشهر مازندران . خرید ویلا جنگلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1948 نوع ملک ویلا زیربنا 500 خواب 4
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مبله مستقل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا جنگلی رویان . خرید ویلا در رویان . ویلا سنددار سمت جنگلهای ونوش در رویان مازندران با حیاط بزرگ . خرید ویلا جنگلی مبله مستقل در رویان

  کد ملک v1946 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر . فروش ویلا دوبلکس و نوساز سمت جنگل ، بصورت مستقل در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1945 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی در چمستان . خرید ویلا نوساز مبله نیم دوبلکس داخل شهرک جنگلی در چمستان مازندران در شمال . خرید ویلا مبله شهرکی در چمستان

  کد ملک v1940 نوع ملک ویلا زیربنا 125 خواب 2
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرک سمت جنگلهای شمال در چمستان مازندران با سندتکبرگ . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1939 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی سمت نوشهر . خرید ویلا در نوشهر . ویلا دوبلکس نوساز بصورت مستقل در نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1937 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سنددار در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر . خرید ویلا شیک در نوشهر . ویلا دوبلکس سمت جنگل با سند در نوشهر مازندران . خرید ویلا جنگلی سنددار در نوشهر

  کد ملک v1936 نوع ملک ویلا زیربنا 310 خواب 3
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مبله مستقل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی در چمستان . خرید ویلا چمستان . ویلا مستقل نوساز حیاط دار مبله در چمستان مازندران در شمال . خرید ویلا جنگلی مبله مستقل در چمستان

  کد ملک v1935 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا جنگلی رویان . خرید ویلا شهرکی در رویان . ویلا شهرکی مدرن و لوکس در رویان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1933 نوع ملک ویلا زیربنا 480 خواب 4
 • $۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر . ویلا مدرن جنگلی با ویوی دریا و جنگل از روف گاردن و تراس ویلا در نوشهر مازندران . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1932 نوع ملک ویلا زیربنا 340 خواب 3
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا جنگلی محمودآباد . ویلا نوساز با سند تکبرگ سمت دشت و چمنزار محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1927 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر . خرید ویلا در نوشهر . ویلا سمت جنگل . ویلا دوبلکس سنددار نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1925 نوع ملک ویلا زیربنا 312 خواب 4
 • $۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی استخردار در رویان

  ویلا رویان

  ویلا جنگلی استخردار در رویان. ویلا در رویان. خرید ویلا رویان. فروش ویلا دوبلکس سنددار رویان مازندران . خرید ویلا جنگلی استخردار در رویان

  کد ملک v1923 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا جنگلی رویان . خرید ویلا در رویان . ویلا سنددار در رویان . فروش ویلا سمت جنگلهای رویان مازندران . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1922 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا جنگلی سرخرود. خرید ویلا سرخرود . ویلا دوبلکس در سرخرود . ویلا استخردار با سند سرخرود مازندران . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  کد ملک v1921 نوع ملک ویلا زیربنا 213 خواب 2
 • $۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی شهرکی نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا استخردار با سند و دید به جنگل و دریامازندران نوشهر . خرید ویلا شهرکی دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1910 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی نوشهر . ویلا شهرکی جنگلی دوبلکس و نوساخت در نوشهر مازندران شمال ویوی عالی جنگلی . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1908 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 2
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا نوساخت و دوبلکس با ویوی عالی جنگل در چمستان در استان مازندران شمال . خرید ویلا دید به جنگل در چمستان

  کد ملک v1906 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 4
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا جنگلی محمودآباد . خرید و فروش ویلا نوساز و مستقل سمت شالیزارهای محموداباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1904 نوع ملک ویلا زیربنا 130 خواب 2
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به چمنزار و دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا جنگلی سرخرود مازندران . خرید ویلا در سرخرود .ویلا نوساز با چشم انداز چمنزار و دشت در سرخرودشمال . خرید ویلا دید به چمنزار و دشت در سرخرود

  کد ملک v1902 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب 3
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مبله در رویان

  ویلا رویان

  ویلا جنگلی رویان مازندرن . خرید و فروش ویلا مبله . ویلا دوبلکس سمت جنگلهای رویان در مازندران شمال . خرید ویلا جنگلی مبله در رویان

  کد ملک v1901 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی استخردار در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی چمستان مازندران . خرید ویلا چمستان . ویلا تریبلکس با ویوی جنگل ، با سند و استخر در چمستان . خرید ویلا جنگلی استخردار در چمستان

  کد ملک v1900 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 5
 • $۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر مازندران . خرید ویلا تریبلکس سمت نوشهر با شاه نشین و سند تکبرگ در مازندران شمال . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1898 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 5
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۳تومان

  جنگلی مبله در کلوده

  ویلا کلوده

  ویلا جنگلی کلوده مازندران . خرید ویلا کلوده . ویلا جنگلی مبله نوساز در کلوده مازندران در شمال کشور . خرید ویلا جنگلی مبله در کلوده

  کد ملک v1895 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی سمت جنگل نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا جنگلی سنددار مبله و نوساز در نوشهر مازندران شمال . خرید ویلا مبله سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1892 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی سنددار نوشهر . ویلا جنگلی مبله با شاه نشین و سونا و جکوزی و حیاط در نوشهر مازندران شمال . خرید ویلا دید به جنگل در نوشهر

  کد ملک v1891 نوع ملک ویلا زیربنا 330 خواب 3
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی شهرکی نوشهر . ویلا در نوشهر . خرید ویلا شمال در نوشهر . ویلا جنگلی داخل شهرک با سند تکبرگ . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1890 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 4
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر . ویلا سمت جنگل نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا جنگلی سنددار نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1889 نوع ملک ویلا زیربنا 312 خواب 4
 • $۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی سنددار در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید و فروش ویلا در شمال . خرید ویلا جنگلی دوبلکس با سند ششدانگ در نوشهر مازندران شمال با ویوی جنگل . خرید ویلا مستقل جنگلی سنددار در نوشهر

  کد ملک v1881 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3