خرید زمین ویلایی

 • $۸۰,۵۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی قطعه ای در آمل

  ویلا آمل

  فروش قطعه زمین ویلایی جنب شهرک داخل بافت در آمل با ویوی جنگلی،دور دیوار،آب برق گاز،مناسب ساخت ویلا . خرید زمین ویلایی قطعه ای در آمل

  کد ملک z22 نوع ملک زمین زیربنا 350 خواب -
 • $۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی جنگلی در آمل

  ویلا آمل

  فروش زمین ویلایی داخل بافت در شمال آمل،دور زمین دیوار،آب برق گاز با ویوی جنگلی مناسب برای ساخت ویلا . خرید زمین ویلایی جنگلی در آمل

  کد ملک z21 نوع ملک زمین زیربنا 480 خواب -
 • $۵۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی داخل بافت در آمل

  ویلا آمل

  فروش زمین ویلایی قطعه ای در آمل و سند مالکیت داخل بافت،آب برق گاز،چسبیده به جنگل مناسب جهت ساخت ویلا . خرید زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  کد ملک z20 نوع ملک زمین زیربنا 200 خواب -
 • $۷۵,۶۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش زمین ویلایی داخل شهرک با ابعاد عالی جهت ساخت ویلا آب برق با ویوی جنگلی زیبا در شمال چمستان . خرید زمین ویلایی شهرکی در چمستان

  کد ملک z5 نوع ملک زمین زیربنا 210 خواب -
 • $۹۹,۲۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی داخل بافت در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش زمین ویلایی جنگلی داخل شهرک قطعه ای و داخل بافت،آب برق گاز،جنگلی و جواز ساخت ویلا، شمال چمستان . خرید زمین ویلایی داخل بافت در چمستان

  کد ملک z12 نوع ملک زمین زیربنا 310 خواب -
 • $۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی قسطی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش زمین ویلایی شهرکی قطعه ای در منطقه چمستان،داخل بافت،با ویوی جنگلی،مناسب ساخت ویلا،نقد اقساط . خرید زمین ویلایی قسطی در چمستان

  کد ملک z10 نوع ملک زمین زیربنا 240 خواب -
 • $۶۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی روستایی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش قطعه زمین شهرکی ویلایی در منطقه چمستان،داخل بافت،ویوی جنگلی،آب برق گاز،داخل شهرک در شمال چمستان . خرید زمین ویلایی روستایی در چمستان

  کد ملک z9 نوع ملک زمین زیربنا 230 خواب -
 • $۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی مسکونی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش زمین شهرکی ویلایی با کاربری مسکونی چمستان،سند مالکیت.قابل تفکیک به3قطعه.داخل شهرک.نما جنگلی . خرید زمین ویلایی مسکونی در چمستان

  کد ملک z8 نوع ملک زمین زیربنا 800 خواب -
 • $۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش زمین چمستان.فروش زمین ویلایی شهرکی جنگلی چمستان با کاربری مسکونی داخل بافت روستا،آب برق گاز . خرید زمین ویلایی شهرکی در چمستان

  کد ملک z7 نوع ملک زمین زیربنا 200 خواب -
 • $۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  زمین ویلایی داخل شهرک چمستان با کاربری مسکونی داخل بافت،ویوی جنگلی،آب برق گاز،مناسب جهت ویلا سازی . خرید زمین ویلایی شهرکی در چمستان

  کد ملک z6 نوع ملک زمین زیربنا 210 خواب -
 • $۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش زمین ویلایی جنگلی با کاربری مسکونی،داخل بافت با سند مالکیت شش دانگ و ویوی جنگلی،گازدار، چمستان . خرید زمین ویلایی جنگلی در چمستان

  کد ملک z2 نوع ملک زمین زیربنا 500 خواب -