خرید آپارتمان ساحلی

 • $۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در سرخرود مازندران و در پلاک اول سمت ساحل سند مالکیت 3 خوابه . خرید آپارتمان دید به دریا ساحلی در سرخرود

  کد ملک a115 نوع ملک آپارتمان زیربنا 170 خواب 3
 • $۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  پلاک دوم ساحل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود در پلاک دوم از سمت ساحل 2 خوابه . خرید آپارتمان پلاک دوم ساحل در سرخرود

  کد ملک a114 نوع ملک آپارتمان زیربنا 80 خواب 2
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به ساحل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در سرخرود مازندران در شمال کشور ، سند مالکیت ، پلاک اول ساحل ، 2 خوابه ، مبله . خرید آپارتمان دید به ساحل در سرخرود

  کد ملک a113 نوع ملک آپارتمان زیربنا 120 خواب 2
 • $۱,۰۵۱,۳۵۰,۰۰۰تومان

  چسبیده به دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در شمال کشور شهرستان سرخرود مازندران با سند تکبرگ، در پلاک اول سمت دریا، مبله . خرید آپارتمان چسبیده به دریا در سرخرود

  کد ملک a112 نوع ملک آپارتمان زیربنا 163 خواب 3
 • $۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  پلاک اول دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در شمال کشور شهرستان سرخرود مازندران با سند تکبرگ و مبله و در پلاک اول سمت دریا . خرید آپارتمان پلاک اول دریا در سرخرود

  کد ملک a111 نوع ملک آپارتمان زیربنا 135 خواب 2
 • $۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی مبله در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه مستربا ویوی ساحل دریا . خرید آپارتمان دید به دریا ساحلی در سرخرود

  کد ملک a110 نوع ملک آپارتمان زیربنا 135 خواب 2
 • $۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی پلاک سوم در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه با ویوی ساحل دریا . خرید آپارتمان خط دریا ساحلی در سرخرود

  کد ملک a109 نوع ملک آپارتمان زیربنا 90 خواب 2
 • $۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دید دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه مستر با چشم انداز زیبای ساحل . خرید آپارتمان ساحلی دید دریا در سرخرود

  کد ملک a108 نوع ملک آپارتمان زیربنا 100 خواب 2
 • $۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه مستر با چشم انداز زیبای ساحل . خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

  کد ملک a107 نوع ملک آپارتمان زیربنا 155 خواب 2
 • $۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی مبله در سرخرود در شمال کشور استان مازندران با قیمت مناسب و سند مالکیت تک برگ . خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

  کد ملک a106 نوع ملک آپارتمان زیربنا 87 خواب 2
 • $۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود در شمال کشور استان مازندران در پلاک دوم از ساحل با استخر جکوزی مشاع . خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

  کد ملک a105 نوع ملک آپارتمان زیربنا 85 خواب 2
 • $۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود در شمال کشور استان مازندران در پلاک دوم ساحل با استخر جکوزی مشاع . خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

  کد ملک a104 نوع ملک آپارتمان زیربنا 80 خواب 2
 • $۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان سرخرود. خرید آپارتمان در سرخرود. آپارتمان ساحلی در سرخرود. خرید آپارتمان ساحلی در شمال . خرید آپارتمان ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک a103 نوع ملک آپارتمان زیربنا 155 خواب 3
 • $۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی پلاک اول دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان سرخرود. خرید آپارتمان در سرخرود. آپارتمان ساحلی در سرخرود. خرید آپارتمان ساحلی در شمال . خرید آپارتمان خط دریا ساحلی پلاک اول دریا در سرخرود

  کد ملک a102 نوع ملک آپارتمان زیربنا 373 خواب 5
 • $۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان سرخرود.خرید آپارتمان در سرخرود.آپارتمان ساحلی پلاک دوم در خط دریا سرخرود در استان مازندران . خرید آپارتمان خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a101 نوع ملک آپارتمان زیربنا 83 خواب 2
 • $۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود پلاک اول دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی پلاک اول در خط دریا سرخرود در استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود . خرید آپارتمان خط دریا سرخرود پلاک اول دریا در سرخرود

  کد ملک a100 نوع ملک آپارتمان زیربنا 244 خواب 3
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود پلاک اول دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان خط دریا پلاک اول در سرخرود استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود. . خرید آپارتمان خط دریا سرخرود پلاک اول دریا در سرخرود

  کد ملک a99 نوع ملک آپارتمان زیربنا 400 خواب 3
 • $۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی دید به دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی در منطقه ی درویش آباد سرخرود در استان مازندران. آپارتمان ساحلی در درویش آباد سرخرود . خرید آپارتمان درویش آباد ساحلی دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a98 نوع ملک آپارتمان زیربنا 65 خواب 1
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود. . خرید آپارتمان خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a97 نوع ملک آپارتمان زیربنا 120 خواب 2
 • $۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا پلاک اول دریا سرخرود در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان خط دریا پلاک اول در سرخرود استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود. . خرید آپارتمان خط دریا پلاک اول دریا سرخرود در سرخرود

  کد ملک a96 نوع ملک آپارتمان زیربنا 95 خواب 2
 • $۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی سرخرود در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود . خرید آپارتمان خط دریا ساحلی سرخرود در سرخرود

  کد ملک a95 نوع ملک آپارتمان زیربنا 140 خواب 3
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی 24 متری در فریدونکنار

  ویلا فریدونکنار

  آپارتمان ساحلی در حوالی فریدونکنار در استان مازندران. خرید و فروش آپارتمان ساحلی در فریدونکنار . خرید آپارتمان ساحلی 24 متری در فریدونکنار

  کد ملک a94 نوع ملک آپارتمان زیربنا 93 خواب 2
 • $۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش آپارتمان واقع در خط دریای سرخرود . خرید آپارتمان خط دریا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک a93 نوع ملک آپارتمان زیربنا 140 خواب 3
 • $۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش آپارتمان سمت ساحل خط دریا سرخرود . خرید آپارتمان خط دریا سرخرود مستقل در سرخرود

  کد ملک a92 نوع ملک آپارتمان زیربنا 164 خواب 3
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی دید به دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی در درویش آباد سرخرود در استان مازندران. آپارتمان ساحلی در درویش آباد سرخرود . خرید آپارتمان درویش آباد ساحلی دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a91 نوع ملک آپارتمان زیربنا 120 خواب 2
 • $۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا پلاک اول دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی پلاک اول در خط دریا سرخرود در استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود. . خرید آپارتمان خط دریا پلاک اول دریا در سرخرود

  کد ملک a90 نوع ملک آپارتمان زیربنا 140 خواب 2
 • $۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان خط دریا فروشی در سرخرود. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود. خرید آپارتمان ساحلی خط دریا . خرید آپارتمان خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a88 نوع ملک آپارتمان زیربنا 130 خواب 2
 • $۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان خط دریا در سرخرود. آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود. خرید آپارتمان ساحلی خط دریا در سرخرود . خرید آپارتمان خط دریا ساحلی در سرخرود

  کد ملک a87 نوع ملک آپارتمان زیربنا 170 خواب 3
 • $۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی پلاک اول دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید آپارتمان پلاک اول از سمت ساحل با دید همیشگی و فوق العاده افق دریای خزر در منطقه خط دریا سرخرود . خرید آپارتمان ساحلی پلاک اول دریا در سرخرود

  کد ملک a86 نوع ملک آپارتمان زیربنا 114 خواب 2
 • $۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی استخردار ارزان قیمت واقع شده در منطقه توریستی سرخرود،به همراه سند شش دانگ،پروانه ساخت . خرید آپارتمان ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک a85 نوع ملک آپارتمان زیربنا 107 خواب 2