خرید ویلا شهرکی

 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلای نوساز سند دار با قیمت مناسب در چمستان با مجوز ساخت و پایان کار نزدیک دریا در شهرکی زیبای جنگلی . خرید ویلا شهرک جنگلی در چمستان

  کد ملک v546 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 4
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا در شهرک جنگلی در چمستان با بنای شیک و شهرکی نوساز و مجوز قانونی ساخت 4 خوابه و ویوی جنگلی شمال . خرید ویلا شهرک جنگلی در چمستان

  کد ملک v545 نوع ملک ویلا زیربنا 210 خواب 4
 • $۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا کلوده

  خرید ویلای شهرکی در کلوده با پرداخت نقد و اقساط بلند مدت ارزان قیمت و بنای شیک و نوساز 2 خوابه جنگلی . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v541 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا کلوده

  خرید ویلا در کلوده بین آمل و محمودآباد داخل شهرکی با نگهبانی دایمی و مدارک کامل و تمام کار در شمال . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v540 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 3
 • $۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا کلوده

  ویلا شهرکی در کلوده محمودآباد با مدارک قانونی ساخت 2 خوابه و نگهبانی شهرکی در منطقه جنگلی کلوده شمال . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v539 نوع ملک ویلا زیربنا 85 خواب 2
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا در نوشهر با قیمت مناسب سمت جنگلی داخل شهرکی با نگهبانی شبانه روزی و ویوی جنگلی شهرکی نوشهر شمال . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v535 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا نوشهر شهرکی سند دار با ویوی جنگل و نگهبانی شهرکی شبانه روزی قیمت مناسب 4 خوابه لوکس شهرکی نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v532 نوع ملک ویلا زیربنا 380 خواب 4
 • $۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا نوشهر داخل شهرک ساحلی با سند تک برگ شش دانگ لوکس 4 خوابه در شهرکی ساحلی با قیمت مناسب در نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v531 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 4
 • $۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر سند دار با نگهبانی دایمی داخل شهرک و ویو جنگل و دریا با سند تک برگ در شهرک ساحلی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v530 نوع ملک ویلا زیربنا 500 خواب 4
 • $۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر سند دار با نگهبانی شهرکی شبانه روزی و ویوی جنگلی نزدیک به دریا شیک لوکس شمال نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v529 نوع ملک ویلا زیربنا 760 خواب 4
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با سند تکبرگ شش دانگ و 3خوابه با نگهبانی شهرکی شبانه روزی وبوی جنگلی ارزان در شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v528 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی جنگلی با نگهبانی شبانه روزی در چمستان شمال با ویوی جنگل و پرداخت اقساط بلند مدت و شرایطی . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v526 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلای نوساز جنگلی در چمستان با قیمت ارزان و بنای شیک نیم پیلوت در شمال با مجوز ساخت قانونی و اقساط . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v524 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرکی جنگلی در چمستان با قیمت مناسب و پروانه ساخت و با نگهبانی شهرکی در شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v523 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی در چمستان با اقساط بلند مدت و قسطی با نگهبانی شهرکی شبانه روزی در شهرک جنگلی چمستان شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v522 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا شهرکی محمودآباد با سند شش دانگ تک برگ مالکیت با نگهبانی شهرکی 2 خوابه در شمال قیمت مناسب . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v516 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا محمودآباد سند دار قیمت مناسب داخل شهرکی با نگهبانی دایمی شبانه روزی اقساطی 2 خوابه دوبلکس شهرکی . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v510 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 2
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا سمت جنگل و شالیزار در محمودآباد با سند شش دانگ تک برگ نوساز نیم پیلوت 3 خوابه در محیط امن و دنج . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v507 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا سند دار محمودآباد داخل بافت مسکونی ویلایی 3 خوابه گاز روشن نزدیک دریا و ساحل بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v506 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا نوشهر جنگلی داخل شهرکی با قیمت مناسب و نگهبانی دایمی و سند با ویو جنگل 3 خوابه نزدیک دریا نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک V503 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا نوشهر نزدیک به دریا در منطقه جنگلی ساحلی با قیمت مناسب در مجموعه شهرکی جنگلی نوشهر بامدارک کامل . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v494 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود با سند تک برگ شش دانگ و نگهبانی دایمی نزدیک به دریا و ساحل شمال . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v473 نوع ملک ویلا زیربنا 280 خواب 3
 • $۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا سرخرود داخل شهرکی با نگهبانی نزدیک به دریا با بنای ویلایی نیم پیلوت با زمین شهرکی بزرگ سرخرود . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v471 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی سرخرود سمت ساحل و دریا با بنای نوساز شیک و نگهبانی شهرکی دایمی 24 ساعته سند دار شهرکی . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v467 نوع ملک ویلا زیربنا 188 خواب 3
 • $۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در ایزدشهر

  ویلا ایزدشهر

  خرید ویلا در ایزدشهر داخل شهرکی بزرگ و زیبا با نگهبانی دایمی با بنای نوساز و سند تک برگ در ایزدشهر . خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

  کد ملک v466 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 4
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا شیک داخل شهرکی مبله در محمودآباد بسیار نزدیک به ساحل با سند تک برگ و نگهبانی و ویو در شمال . خرید ویلا داخل شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v455 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا دوبلکس شهرکی ساحلی در شهر سرخرود شمال با حیاط بزرگ و نزدیک به دریا و ساحل با سند تک برگ . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v450 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا کلوده محمودآباد ، شمال . فروش ویلای شهرکی با سند مالکیت و زیر قیمت و ارزان در شمال ، محمودآباد. . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v446 نوع ملک ویلا زیربنا 90 خواب 2
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در ایزدشهر

  ویلا ایزدشهر

  فروش ویلا داخل شهرک جنگلی فاصله 150 متری از جاده اصلی و 300 متری لب ساحل در شمال ، ایزدشهر محموداباد . خرید ویلا شمال در ایزدشهر

  کد ملک v439 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب 3
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در ایزدشهر

  ویلا ایزدشهر

  فروش ویلا شهرکی جنگلی و شهرک با نگهبانی و نزدیک جاده اصلی و ساجل با سند در ایزدشهر ،محمودآباد ، شمال . خرید ویلا شمال در ایزدشهر

  کد ملک v438 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4