خرید ویلا جنگلی

 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا در نوشهر.فروش ویلا دوبلکس مبله شهرکی نوساز با ویوی جنگلی در شمال مازندران بین نور و نوشهر . خرید ویلا جنگلی شهرکی در شمال

  کد ملک v125 نوع ملک ویلا زیربنا 183 خواب 4
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس نو ساز داخل شهرک بین جنگل سی سنگان و شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v106 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 3
 • $۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا شهرکی دوبلکس جنگلی با سند مالکیت شش دانگ در مازندران شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v104 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 4
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس با سند و پروانه و پایان کار داخل شهرک در مازندران شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V101 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب 2
 • $۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی روستایی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی روستایی نیم دوبلکس با سند و پروانه و پایان کار در شمال مازندران شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا جنگلی روستایی در نوشهر

  کد ملک v96 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند و پروانه ساخت و کنار جنگل و داخل شهرک در شمال مازندران شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v95 نوع ملک ویلا زیربنا 210 خواب 3
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دوبلکس در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در نوشهر.فروش ویلا دوبلکس شهرکی ویوی جنگل و داخل شهرک با مجوز ساخت در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی دوبلکس در نوشهر

  کد ملک v90 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب 2
 • $۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس 3 خواب و با ویوی جنگل و داخل شهرک و با نگهبان در شمال مازندران اطراف نوشهر . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v89 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا شمال.فروش ویلا شهرکی با نگهبانی و سند و جواز و با فاصله کم از ساحل در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی شهرکی در شمال

  کد ملک v69 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی نزدیک ساحل در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا شمال.فروش ویلا جنگلی نزدیک ساحل در زمینی بمساحت320متر با سند و جواز در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی نزدیک ساحل در شمال

  کد ملک v68 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دوبلکس مبله در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس شهرکی با نگهبانی کنار جنگل و نزدیک ساحل و نوساز با گاز در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی دوبلکس مبله در نوشهر

  کد ملک v64 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی نزدیک ساحل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلای دوبلکس مبله شهرکی با ویوی جنگل داخل شهرک با کیوسک نگهبانی و جواز ساخت،شمال،مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی نزدیک ساحل در نوشهر

  کد ملک v65 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 2
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی نزدیک ساحل در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا فلت جنگلی نوساز و شیک با پروانه ساخت و سند مالکیت داخل شهرک ویلایی در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی نزدیک ساحل در شمال

  کد ملک v62 نوع ملک ویلا زیربنا 115 خواب 2
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی با سند و مبله در شمال نوشهر

  ویلا شمال نوشهر

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی با سند و مبله نوساز با پروانه ساخت در شمال مازندران صلاح الدین کلا نوشهر . خرید ویلا جنگلی با سند و مبله در شمال نوشهر

  کد ملک v59 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دوبلکس در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی با200مترمربع زمین و 130مترمربع زیربنا داخل شهرک در شمال مازندران چمستان . خرید ویلا جنگلی دوبلکس در چمستان

  کد ملک v57 نوع ملک ویلا زیربنا 130 خواب 2
 • $۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در آمل

  ویلا آمل

  فروش ویلا جنگلی نیم دوبلکس شهرکی و داخل شهرک در کنار روستایی در شمال داخل کمربندی آمل به محمودآباد . خرید ویلا جنگلی شهرکی در آمل

  کد ملک v52 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا شهرکی داخل شهرک با ویوی جنگلی دوبلکس نوساز و بسیار شیک با سند در شمال بین آمل و چمستان . خرید ویلا جنگلی شهرکی در شمال

  کد ملک v49 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی،زمین260مترمربع بنا170مترمربع داخل شهرک در کنار روستائی در شمال، چمستان . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک V44 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 2
 • $۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا شهرکی جنگلی نوساز نیم پیلوت داخل شهرک با آب برق گاز در شمال و در کنار روستائی اطراف چمستان . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک V43 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دوبلکس در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلای جنگلی شهرکی دوبلکس داخل شهرک اختصاصی با مجوز ساخت ویلا و سنددار و گازدار بین آمل و چمستان . خرید ویلا جنگلی دوبلکس در چمستان

  کد ملک v40 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا شهرکی با ویوی جنگلی نوساز دوبلکس با سند مالکیت و آب برق گاز و داخل شهرک بین چمستان و نور . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v35 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمالی در آمل

  ویلا آمل

  فروش ویلا جنگلی نیم پیلوت داخل شهرک نوساز و شهرکی در آمل،ویلا گاز دار و آب برق تلفن و حیاط،2خواب ... . خرید ویلا شمالی در آمل

  کد ملک v29 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در آمل

  ویلا آمل

  فروش یک دستگاه ویلای همکف جنگلی داخل شهرک نوساز شهرکی اطراف آمل با پروانه و جواز ساخت ویلا و .... . خرید ویلا جنگلی شهرکی در آمل

  کد ملک v26 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 1
 • $۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در آمل

  ویلا آمل

  فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی داخل شهرک نوساز شهرکی در روستائی اطراف آمل با جواز ساخت،2خواب،شومینه و ... . خرید ویلا جنگلی شهرکی در آمل

  کد ملک v23 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در آمل

  ویلا آمل

  فروش ویلا همکف داخل شهرک نوساز شهرکی با پروانه ساخت و پایان کار،حاشیه روستائی در آمل،ویوی جنگل و دشت . خرید ویلا جنگلی شهرکی در آمل

  کد ملک v25 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 1
 • $۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در آمل

  ویلا آمل

  فروش ویلا آمل،شهرکی ویوی جنگلی نیم پیلوت داخل شهرک،بین آمل چمستان،نما سنگ پارکینگ حیاط دار،نوساز شیک . خرید ویلا جنگلی شهرکی در آمل

  کد ملک v22 نوع ملک ویلا زیربنا 115 خواب 2
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا جنگلی شهرکی نوساز دوبلکس اطراف چمستان،داخل شهرک ویلایی،حیاط دار،شومینه،سقف لمبه،نما آنتیک . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v21 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی با ویوی جنگلی دوبلکس نوساز داخل شهرک ویلایی سمت چمستان،شومینه،حیاط دار،3خوابه،تراس،باغچه. . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v20 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی جنگلی نوساز دوبلکس اطراف چمستان،3خواب،شومینه،تراس،حیاط و باغچه،نما سنگ آنتیک،داخل شهرک. . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v19 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی نیم دوبلکس در آمل

  ویلا آمل

  این ویلا داخل شهرک جنگلی،نوساز،2خواب،پارکینگ،حیاط دار،زمین230و بنا100متر مربع،شهرکی و کنار جنگل آمل . خرید ویلا جنگلی نیم دوبلکس در آمل

  کد ملک v18 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2