خرید ویلا شهرکی

 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی در چمستان شمال با سند شش دانگ و پروانه ساخت و پایان کار در شهرک کاملا ویلایی نشین امن دنج . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v944 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 4
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی در سرخرود شمال با قیمت مناسب و ارزان در بافت ویلایی نزدیک به دریا و ساحل شرایط نقد اقساطی . خرید ویلا شمال در سرخرود

  کد ملک V941 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 3
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی در محمودآباد شیک نیم پیلت نوساز و نگهبانی دایمی در بافت ویلایی نشین با قیمت مناسب و ارزان . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک V939 نوع ملک ویلا زیربنا 95 خواب 2
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند شش دانگ و نزدیک نوار ساحلی دریای شمال در مجموعه کامل ویلایی بانگهبانی . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v938 نوع ملک ویلا زیربنا 204 خواب 3
 • $۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید و فروش ویلا شهرکی در محمودآباد با قیمت ارزان و سند ششدانگ دارای انشعابات کامل نصب اماده استفاده . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v937 نوع ملک ویلا زیربنا 135 خواب 2
 • $۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا داخل شهرکی استخر دار با بنای شیک و فوق لوکس نوساز با نگهبانی دایمی در نوشهر قبل بنجکول وانارور . خرید ویلا شمال در نوشهر

  کد ملک v933 نوع ملک ویلا زیربنا 330 خواب 4
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا داخل شهرکی ویلایی نشین با امنیت بالا و قیمت مناسب در نوشهر با ویوی جنگلی وازیوار و سیسنگان . خرید ویلا شمال در نوشهر

  کد ملک v932 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا داخل شهرکی با بنای شیک نوساز دوبلکس در نوشهر با ویوی جنگلی منطقه ویلایی نشین وازیوار نزدیک ونوش . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v931 نوع ملک ویلا زیربنا 210 خواب 4
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شهرکی جنگلی با قیمت مناسب و سند شش دانگ با ویوی جنگلی منطقه چلندر در مجموعه ی ویلایی نشین . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک V927 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 3
 • $۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا داخل شهرکی ویلایی در نوشهر با ویوی جنگلی منطقه ساحلی جنگلی بنجکول با بنای لوکس و شیک نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک V926 نوع ملک ویلا زیربنا 280 خواب 4
 • $۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا سند دار شهرکی با بنای شیک لوکس در محمودآباد نزدیک به نوار ساحلی با شرایط پرداخت نقد واقساط . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v915 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا سند دار شهرکی با بنای شیک دوبلکس و مبله ی کامل و لوازم شیک در شهرکی زیبا کاملا ویلایی نشین . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v914 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شهرکی در نوشهر با ویو جنگلی در محیطی ویلایی نشین با نگهبانی و دنج آرام با قیمت مناسب ارزان . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V909 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۵۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر نزدیک به دریا و نوار ساحلی با ویوی جنگلی سیسنگان با بنای دوبلکس شهرکی نقد واقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v904 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال با ویوی جنگلی چلندر و بنای دوبلکس شیک شهرکی در محیطی امن و ویلایی نشین . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v903 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و قیمت مناسب با ویوی جنگلی سیسنگان بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v902 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر شمال با ویوی جنگلی منطقه آویدر تریبلکس استخر دار شیک لوکس و نوساز با سند شش دانگ . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v898 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 4
 • $۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر با ویوی جنگلی منطقه آویدر نزدیک به پارک جنگلی سیسنگان و ونوش و انارور و سند دار . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v897 نوع ملک ویلا زیربنا 210 خواب 2
 • $۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر شمال با سند تکبرگ شش دانگ و انشعابات با ویوی جنگلی منطقه ونوش دوبلکس نوساز اقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v890 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 4
 • $۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال با ویوی جنگلی سیسنگان دارای سند تکبرگ ششدانگ با انشعابات و شرایط اقساط . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v889 نوع ملک ویلا زیربنا 500 خواب 5
 • $۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در شمال نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و قیمت مناسب بنای دوبلکس شهرکی با ویوی جنگل نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v888 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 3
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی سرخرود با بنای دوبلکس شیک در محیطی ویلایی نشین با امنیت بالا و شرایط پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v887 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش و خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال با ویوی جنگلی منطقه نخ شمال با بنای دوبلکس شیک و نوساز سند دار . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v869 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 4
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شهرکی شمال در نوشهر با بنای استخر دار شیک با سند تک برگ شش دانگ با ویوی جنگلی و نزدیک ساحل . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v868 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا استخر دار شهرکی شیک شمال در نوشهر با سند تکبرگ و ویوی جنگلی منطقه سیسنگان پرداخت نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v867 نوع ملک ویلا زیربنا 600 خواب 5
 • $۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند تک برگ شش دانگ و قیمت مناسب و شرایط پرداحت نقد و اقساطی و بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v865 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا شهرکی چمستان شمال با بنای شیک و لوکس و نوساز با شرایط پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت ماهانه . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v857 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شهرکی در چمستان در شمال بنای شیک لوکس نوساز و مهندسی ساخت با انشعابات کامل و پرداخت اقساطی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v856 نوع ملک ویلا زیربنا 225 خواب 4
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شهرکی چمستان شمال با ویوی جنگلی در مجموعه ویلایی نشین با قیمت ارزان و پرداخت شرایطی اقساطی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v855 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال نوشهر با سند تکبرگ و بنای نوساز شیک لوکس در نخ شمال شرایط نقد و اقساطی . خرید ویلا جنگلی در شمال

  کد ملک v844 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 4