خرید ویلا شهرکی

 • $۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند شش دانگ با حیاط بزرگ و زمین زیاد ویلایی باپرداخت نقد و اقساطی در شمال . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v1053 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در بافت ویلایی امن ودنج . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1051 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ تک برگ با نگهبانی دایمی و پرداخت شرایطی اقساطی نزدیک دریا با ویوجنگل . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1050 نوع ملک ویلا زیربنا 285 خواب 3
 • $۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ و انشعابات کامل در شهرک ویلایی نشین با ویوی جنگلی نزدیک دریا و جاده . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1044 نوع ملک ویلا زیربنا 600 خواب 4
 • $۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ در نوشهر شمال با حیاط بزرگ و زمین زیاد ویلایی با انشعابات و تریلبکس . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1043 نوع ملک ویلا زیربنا 600 خواب 4
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی با ویوی جنگلی و نزدیک دریا در نوشهر در جوار سیسنگان و ونوش و انارور با پرداخت شرایطی ونقد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1037 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در وازیوار نوشهر با ساخت بنای شیک و نوساز با ویوی جنگلی و نزدیک دریا و نوار ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1036 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا ارزان قیمت و شهرکی در نوشهر با ویوی جنگلی سیسنگان و نزدیک دریا و نوار ساحلی با سند شش دانگ . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1035 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند شش دانگ نزدیک دریا با نگهبانی دایمی در بافت ویلایی شرایط نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1034 نوع ملک ویلا زیربنا 210 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی ونوش نوشهر با سند شدانگ ویوی جنگلی ونوش نزدیک سیسنگان و انارور پرداخت شرایطی اقساطی و نقد . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1030 نوع ملک ویلا زیربنا 162 خواب 3
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند ششدانگ و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در شمال نزدیک دریا و نوساخت شیک . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v1026 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در بنجکول نوشهر نزدیک به سیسنگان با ویوی جنگلی و نزدیک نوار ساحلی دریای نوشهر نقد اقساطی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1020 نوع ملک ویلا زیربنا 280 خواب 4
 • $۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا استخر دار شهرکی جنگلی در نخ شمال نوشهر با بنای شیک و سند شش دانگ نزدیک دریا و نوار ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1019 نوع ملک ویلا زیربنا 360 خواب 3
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلای شهرکی در سرخرود با سند شش دانگ و بنای شیک نوساز مبله با قیمت ارزان و پرداخت شرایطی اقساطی . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک V1018 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا شهرکی سند دار در سرخرود با سند ششدانگ و بنای شیک نوساز با نگهبانی نزدیک دریا و ساحل اقساطی . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک V1017 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با سند تک برگ شش دانگ در نوشهر شمال پرداخت نقد اقساط بین رویان و سیسنگان چلک وچلندر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1013 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا استخردار شهرکی در چمستان با سند شش دانگ و بنای طرح رومی دوبلکس پرداخت نقد اقساطی شرایطی بلندمدت . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک V1010 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند ششدانگ مالکیت با ویوی جنگلی و پرداخت نقد و اقساطی شرایطی در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک V1009 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی در چمستان با سند ششدانگ تک برگ پرداخت شرایطی نقد و اقساطی با نگهبانی و در بافت ویلایی امن . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1008 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 2
 • $۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شهرکی در چمستان با سند ششدانگ و بنای شیک لوکس ساخت با پرداخت اقساطی شرایطی بلند مدت ماهانه . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v1007 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلای شهرکی جنگلی سند شش دانگ در چمستان با قیمت مناسب و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی بلند مدت در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1006 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شهرکی جنگلی با سند ششدانگ و بنای نوساز 3 خوابه با پرداخت شرایط نقد و اقساطی در بافت ویلایی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1002 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی در محمودآباد با بنای شیک نوساز 3 خوابه و مدارک قانونی کامل و با پرداخت شرایطی نقد و اقساط . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v993 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ در نوشهر بین ونوش و دریابیشه نزدیک نوار ساحلی با حیاط بزرگ زیاد . خرید ویلا شمال در نوشهر

  کد ملک v988 نوع ملک ویلا زیربنا 500 خواب 5
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلای شهرکی جنگلی در نوشهر با حیاط بزرگ ویلایی و زمین زیاد بنای دوبلکس 3 خوابه سند دار با ویوی جنگلی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v987 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 3
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا استخر دار شهرکی جنگلی در ونوش نوشهر شمال با سند تک برگ شش دانگ با حیاطی بزرگ و زمین زیاد ویلایی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v986 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 4
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا داخل شهرکی در نوشهر با ویوی جنگلی و بنای دوبلکس شیک و قیمت مناسب ارزان پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v985 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 2
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و با ویوی همزمان ساحلی و جنگلی نخ شمال بنای تریبلکس . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v978 نوع ملک ویلا زیربنا 276 خواب 3
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا استخر دار شهرکی جنگلی در چمستان با ساخت بنای دوبلکس شیک و نوساز با طرح رومی پرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v946 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی در چمستان با بنای شیک و لوکس کلید نخورده و نوساز با مدارک کامل قانونی وپرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v945 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3