خرید ویلا ساحلی

 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلای ساحلی دوبلکس نوساز با سند مالکیت شش دانگ و 400 متری لب دریا در شمال در مازندران در سرخرود . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در شمال

  کد ملک v263 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا دوبلکس ساحلی با پروانه ساخت و داخل کوچه ویلایی و 700 متری لب ساحل و دریا در شمال ، سرخرود . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در شمال

  کد ملک v262 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلا داخل شهرک ساحلی دریاکنار،دوبلکس با سند مالکیت،50 متری ساحل با 600 متر زمین در شمال، بابلسر . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در بابلسر

  کد ملک v256 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 5
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس داخل شهرک در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت ساحل با 340متر زمین و 200متر زیربنا،4خواب در شمال ،مازندران،محموداباد . خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک در محمودآباد

  کد ملک v232 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 4
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا در سرخرود.فروش ویلای ساحلی دوبلکس سنددار با پروانه ساخت و 140 متر زیربنا در شمال ، سرخرود . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v209 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس سمت دریا و ساحل و با سند مالکیت تکبرگ و 4خوابه با250متر زیربنا در شمال،سرخرود . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v205 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 4
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت دریا و ساحل با سند تکبرگ و جواز ساخت و 280متر زیربنا در سرخرود ، شمال . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در شمال

  کد ملک v202 نوع ملک ویلا زیربنا 280 خواب 3
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلای دوبلکس ساحلی داخل شهرک،نگهبانی،با سند تکبرگ،260متر زیربنا در شمال،بین محمود آباد و سرخرود . خرید ویلا شهرکی ساحلی در شمال

  کد ملک v201 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 3
 • $۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلای دوبلکس ساحلی نوساز سنددار و با 300 متر زمین و نزدیک لب آب و ساحل و 3 خواب در سرخرود شمال . خرید ویلا دوبلکس با سند در سرخرود

  کد ملک v196 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس سنددار در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس با سند و نزدیک دریا و ساحل و نوساز و 3خواب و 155 متر زمین در شمال ، سرخرود . خرید ویلا دوبلکس سنددار در سرخرود

  کد ملک v194 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در محمود اباد

  ویلا محمود اباد

  فروش ویلای ساحلی داخل شهرک با نگهبانی و سنددار و با ویوی دریا و دوبلکس در شمال ،مازندران ،محمود آباد . خرید ویلا شهرکی ساحلی در محمود اباد

  کد ملک v193 نوع ملک ویلا زیربنا 215 خواب 2
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلای ساحلی دوبلکس شهرکی با سند مالکیت و نزدیک ساحل و دریا و با 170 متر زیربنا در شمال سرخرود . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v179 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 2
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلای دوبلکس نزدیک ساحل و آب با سند مالکیت ششدانگ و نوساز و حیاطدار در سرخرود شمال مازندران . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v178 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرک ساحلی با سند مالکیت ، در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  کد ملک v136 نوع ملک ویلا زیربنا 210 خواب 3
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرک ساحلی با سند مالکیت ، در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  کد ملک v135 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس داخل شهرک با سند و پروانه ساخت در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  کد ملک v134 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک سنددار در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس داخل شهرک ویلایی و منطقه توریستی ، با سند ، در شمال ، مازندران ، سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک سنددار در سرخرود

  کد ملک v130 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 4
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی با سند در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک ، نوساز با سند و جواز ساخت ویلا و پایان کار ، در شمال ، مازندران ، سرخرود . خرید ویلا ساحلی با سند در سرخرود

  کد ملک v129 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 4
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا دوبلکس ساحلی شهرکی با سند و پروانه ساخت ویلا در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی سرخرود . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v128 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا شهرکی ساحلی دوبلکس و پلاک اول ساحل با سند مالکیت شش دانگ در مازندران شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک v103 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس داخل شهرک و نوساز با ویوی دریا و جنگل سند و پایان کار در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک v98 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 4
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دوبلکس در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا شهرکی دوبلکس ساحلی با سند و پروانه و پایان کار سمت ساحل در شمال مازندران شهر ساحلی سرخرود . خرید ویلا ساحلی دوبلکس در سرخرود

  کد ملک v93 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 4
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک با سند در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا دوبلکس شهرکی با سند و نوساز و داخل شهرک و نزدیک ساحل و جنگل در شمال مازندران اطراف نوشهر . خرید ویلا داخل شهرک با سند در نوشهر

  کد ملک v88 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 2
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک نزدیک دریا و جنگل با سند و پایان کار و نوساز در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا دوبلکس با سند در نوشهر

  کد ملک v87 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دوبلکس در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا شمال.فروش ویلا ساحلی دوبلکس با سند و آب برق گازدار در شمال،مازندران،بین محمودآباد و سرخرود . خرید ویلا ساحلی دوبلکس در شمال

  کد ملک v72 نوع ملک ویلا زیربنا 112 خواب 2
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نزدیک ساحل و جنگل در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا ساحلی دوبلکس با سند و نوساز داخل شهرک و کنار جنگل در شمال،مازندران نوشهر . خرید ویلا نزدیک ساحل و جنگل در شمال

  کد ملک v70 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 2
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس سنددار در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا دوبلکس محمودآباد.فروش ویلا دوبلکس با سند و نوساز و نزدیک ساحل در شمال مازندران محمودآباد . خرید ویلا دوبلکس سنددار در محمودآباد

  کد ملک v66 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی تریبلکس در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا ساحلی تریبلکس با سند داخل شهرک اختصاصی با 3 خواب مستر،شمال مازندران بین سرخرود و محمودآباد . خرید ویلا ساحلی تریبلکس در محمودآباد

  کد ملک v63 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سنددار در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا ساحلی مسکونی دوبلکس با سند داخل بافت،فاصله 400متری با دریا و نوساز در شمال مازندران سرخرود . خرید ویلا ساحلی سنددار در شمال

  کد ملک v56 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی داخل بافت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا دوبلکس ساحلی سرخرود.فروش ویلا ساحلی شهرکی سنددار گازدار،300متری ساحل،شمال مازندران سرخرود . خرید ویلا ساحلی داخل بافت در سرخرود

  کد ملک V54 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2