خرید ویلا شمال

 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلا دوبلکس داخل مجتمع ویلایی با سند و مدارک کامل و با نگهبانی و با 280متر زمین در بابلسر ،شمال . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در بابلسر

  کد ملک v182 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس داخل شهرک در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک رو به جنگل و دامنه کوه و با سند و پروانه ساخت و 3 خواب در نوشهر ، شمال . خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک در نوشهر

  کد ملک v181 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا فلت داخل شهرک با سند و دید به دشت و با 550 متر زمین و 500 متری ساحل در شمال ، محمودآباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v180 نوع ملک ویلا زیربنا 158 خواب 3
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در نوشهر شمال.فروش ویلا جنگلی شهرکی دوبلکس و داخل شهرک با نگهبانی و با سند مالکیت در نوشهر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v167 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلای شهرکی در نوشهر.فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک رو به جنگل با نگهبانی، سند مالکیت در شمال نوشهر . خرید ویلا جنگلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v166 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در شمال نوشهر

  ویلا شمال نوشهر

  فروش ویلای دوبلکس در شمال نوشهر.فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با نگهبانی در شمال (سیسنگان)نوشهر مازندران . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال نوشهر

  کد ملک v165 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در شمال نوشهر

  ویلا شمال نوشهر

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی حیاطدار با ویوی جنگل ،داخل شهرک با سند مالکیت و جواز ساخت در شمال نوشهر . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال نوشهر

  کد ملک v164 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ویلایی در شمال بابلسر

  ویلا شمال بابلسر

  فروش ویلا در شمال بابلسر.فروش ویلا دوبلکس با جواز ساخت و نوساز در منطقه ویلایی نشین در شمال بابلسر . خرید ویلا دوبلکس ویلایی در شمال بابلسر

  کد ملک v163 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در شمال محمودآباد

  ویلا شمال محمودآباد

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی با سند و پروانه و پایان کار و حیاطدار و نوساز با ویوی جنگل در شمال محموداباد . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال محمودآباد

  کد ملک v162 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  همکف جنگلی در شمال محمودآباد

  ویلا شمال محمودآباد

  فروش ویلا در محموداباد.فروش ویلا همکف با600 متر زمین،120متر بنا با مجوز،نزدیک ساحل در شمال محمودآباد . خرید ویلا همکف جنگلی در شمال محمودآباد

  کد ملک v161 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی دوبلکس در شمال محمودآباد

  ویلا شمال محمودآباد

  فروش ویلا شهرکی جنگلی در شمال.فروش ویلا دوبلکس شهرکی با سند و با ویوی دشت در شمال محموداباد مازندران . خرید ویلا شهرکی دوبلکس در شمال محمودآباد

  کد ملک v160 نوع ملک ویلا زیربنا 210 خواب 3
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دوبلکس در شمال سرخرود

  ویلا شمال سرخرود

  فروش ویلا ساحلی در شمال سرخرود.فروش ویلا دوبلکس با سند و پروانه ساخت و 200 متری ساحل در شمال سرخرود . خرید ویلا ساحلی دوبلکس در شمال سرخرود

  کد ملک v159 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی با سند در شمال نوشهر

  ویلا شمال نوشهر

  فروش ویلا شهرکی با سند در شمال.فروش ویلا دوبلکس سنددار داخل شهرک با ویوی جنگل در شمال نوشهر مازندران . خرید ویلا شهرکی با سند در شمال نوشهر

  کد ملک v156 نوع ملک ویلا زیربنا 145 خواب 2
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در شمال نوشهر

  ویلا شمال نوشهر

  فروش ویلا دوبلکس در شمال.فروش ویلا جنگلی دوبلکس دامنه کوه و جنگل با مجوز ساخت در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال نوشهر

  کد ملک v155 نوع ملک ویلا زیربنا 340 خواب 3
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در شمال محمودآباد

  ویلا شمال محمودآباد

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا دوبلکس شهرکی با سند و مجوز ساخت و نزدیک ساحل در شمال مازندران محموداباد . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در شمال محمودآباد

  کد ملک v154 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نیم دوبلکس شهرکی در شمال محمودآباد

  ویلا شمال محمودآباد

  فروش ویلا در شمال محمودآباد.فروش ویلا نیم دوبلکس نوساز داخل شهرک با سند،نزدیک دریا در شمال محموداباد . خرید ویلا نیم دوبلکس شهرکی در شمال محمودآباد

  کد ملک v153 نوع ملک ویلا زیربنا 125 خواب 2
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در شمال محمودآباد

  ویلا شمال محمودآباد

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا شهرکی دوبلکس با سند و داخل شهرک با نگهبانی و نزدیک دریا شمال محمودآباد . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در شمال محمودآباد

  کد ملک v152 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 4
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در شمال محمودآباد

  ویلا شمال محمودآباد

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک با سند و پایانکار ویلا و با نگهبانی در شمال محمودآباد . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در شمال محمودآباد

  کد ملک v151 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی با سند در شمال سرخرود

  ویلا شمال سرخرود

  فروش ویلا شهرکی در شمال.فروش ویلا فلت داخل شهرک با سند و نوساز و مجوز ساخت در شمال بین آمل و سرخرود . خرید ویلا شهرکی با سند در شمال سرخرود

  کد ملک v150 نوع ملک ویلا زیربنا 90 خواب 2
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  همکف با سند در شمال سرخرود

  ویلا شمال سرخرود

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلای همکف با سند و به فاصله 1500متری از ساحل و لب آب در شمال مازندران سرخرود . خرید ویلا همکف با سند در شمال سرخرود

  کد ملک v149 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دوبلکس در شمال سرخرود

  ویلا شمال سرخرود

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلای ساحلی دوبلکس داخل شهرک و با سند و نزدیک دریا و حیاطدار در شمال سرخرود . خرید ویلا ساحلی دوبلکس در شمال سرخرود

  کد ملک v148 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 2
 • $۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  همکف با سند در شمال سرخرود

  ویلا شمال سرخرود

  فروش ویلا در شمال سرخرود.فروش ویلا فلت نوساز با سند و جواز و کنار روستا با ویوی دشت در شمال سرخرود . خرید ویلا همکف با سند در شمال سرخرود

  کد ملک v147 نوع ملک ویلا زیربنا 95 خواب 2
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دوبلکس در شمال سرخرود

  ویلا شمال سرخرود

  فروش ویلا دوبلکس در شمال سرخرود.فروش ویلا ساحلی دوبلکس با سند در 2 طبقه مجزا در شمال مازندران سرخرود . خرید ویلا ساحلی دوبلکس در شمال سرخرود

  کد ملک v146 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دید به دریا در شمال نوشهر

  ویلا شمال نوشهر

  فروش ویلا در شمال نوشهر. فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی با دید به دریا و ساحل در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی دید به دریا در شمال نوشهر

  کد ملک v145 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در شمال نوشهر

  ویلا شمال نوشهر

  فروش ویلا شهرکی در شمال نوشهر.فروش ویلای دوبلکس با دید به جنگل و شهرکی و آب برق گازدار در شمال نوشهر . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال نوشهر

  کد ملک v144 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نیم پیلوت جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال نوشهر.فروش ویلا نیم پیلوت با دید به جنگل و با مجوز و شهرکی در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی در شمال

  کد ملک v143 نوع ملک ویلا زیربنا 135 خواب 2
 • $۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلای دوبلکس پای جنگل و کوه و با دید بینظیر به دریا و داخل شهرک در شمال نوشهر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک v142 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب 3
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلای دوبلکس داخل مجتمع ویلایی و با مجوز ساخت و دید به جنگل در شمال،نوشهر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک v141 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نیم دوبلکس با سند در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلای نیم دوبلکس نوساز با سند مالکیت و پروانه ساخت در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی محمودآباد . خرید ویلا نیم دوبلکس با سند در شمال

  کد ملک v132 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 3
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی شهرکی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا دویلکس داخل شهرک ، سند دار و با مجوز ساخت در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی در شمال

  کد ملک v124 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 4