خرید ویلا جنگلی

 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی چمستان با سند تک برگ در شهرکی ویلایی با ساخت شیک و نوساز و فضای سبز زیبا پرداخت نقداقساطی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v753 نوع ملک ویلا زیربنا 115 خواب 2
 • $۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی چمستان در شهرکی ویلایی نشین با قیمت ارزان و مناسب با امنیت بالا شرایط پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v752 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی چمستان سند دار با ویوی جنگلی و قیمت ارزان و زیر قیمت در شهرکی جنگلی باپرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v751 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی چمستان با سند تک برگ در شهرکی ویلایی بنای نیم پیلوت نوساز مبله پرداخت شرایط نقد و اقساطی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v750 نوع ملک ویلا زیربنا 130 خواب 2
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی چمستان سعادت آباد با سند تک برگ داخل شهرکی باویوی جنگلی سعادت آباد شرایط پرداخت نقد اقساط . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v749 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی در چمستان با سند تک برگ و پرداخت نقد و اقساطی با قیمتی مناسب و ویوی جنگلی و انشعابات کامل . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v748 نوع ملک ویلا زیربنا 130 خواب 3
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی چمستان با سند تک برگ و یوی جنگلی با شرایط پرداخت نقد و اقساطی در شهرکی جنگلی نوساز و شیک . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v747 نوع ملک ویلا زیربنا 350 خواب 3
 • $۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر با ویوی جنگلی منطقه وازیوار بین سیسنگان و چلک و چلندر با قیمت مناسب نزدیک ساحل شمال . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک V737 نوع ملک ویلا زیربنا 265 خواب 4
 • $۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر با سند تک برگ و ویوی جنگلی منطقه بنجیکول بین رویان و چلک و چلندر نزدیک به ساحل شمال . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v736 نوع ملک ویلا زیربنا 480 خواب 3
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی در نوشهر وازیوار در شهرکی با نگهبانی دایمی نزدیک ساحل شمال باویوی جنگلی وازیوار نزدیک چلک . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v735 نوع ملک ویلا زیربنا 340 خواب 4
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر داخل شهرکی زیبا با نگهبانی دایمی و قیمت مناسب با ویوی جنگلی منطقه وازیوار نزدیک چلک . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک V734 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا در محمودآباد با قیمت مناسب نزدیک به ساحل شمال دارای سند و حیاط بزرگ و زمین زیاد نقد واقساط . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v731 نوع ملک ویلا زیربنا 85 خواب 2
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر با ویوی جنگلی منطقه ونوش بین سیسنگان و چلک و چلندر با قیمت مناسب و پرداخت نقد اقساط . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v727 نوع ملک ویلا زیربنا 290 خواب 3
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی سند دار با چشم انداز جنگلی و ویوی ییلاقی نزدیک به ساحل شمال و دریای نوشهر ساخت شیک . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v726 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 4
 • $۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند تک برگ و ویوی جنگلی در شمال نزدیک به ساحل شرایط پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v725 نوع ملک ویلا زیربنا 340 خواب 4
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر سند دار داخل شهرکی با ویوی جنگلی سیسنگان نزدیک به ساحل شمال وبا قیمت مناسب در نوشهر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v724 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 4
 • $۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی نوشهر با سند تک برگ و قیمت مناسب پرداخت نقد و اقساطی با ویوی جنگلی منطقه ونوش شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک V721 نوع ملک ویلا زیربنا 350 خواب 3
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی استخر دار نوشهر با سند تک برگ مالکیت با ویوی منطقه ی جنگلی چلک نزدیک به شهرک ریاست جمهوری . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v720 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 3
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر با ویوی جنگلی منطقه سیسنگان و در مجاورت چلک و چلندر و انارور در نوشهر در شهرکی امن . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v703 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 2
 • $۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر با سند تک برگ داخل شهرکی جنگلی بین سیسنگان و لتینگان نزدیک به چلندر و چلک در شمال . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v702 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر سند دار داخل شهرکی با ویوی جنگلی در منطقه نخ شمال نزدیک به سیسنگان و چلک نوشهر شمال . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v701 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی در نوشهر با قیمتی ارزان و مناسب با حیاط بزرگ و با فضای سبز زیبا پرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک V700 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی جنگلی چمستان با سند شش دانگ و استخر دارای تراس بزرگ باویو و منظره زیبای جنگلی شمال چمستان . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v697 نوع ملک ویلا زیربنا 155 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا داخل شهرکی جنگلی در چمستان با بنای دوبلکس 3 خوابه نوساز با قیمت ارزان و مناسب باویوی جنگلی زیبا . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v694 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی نوشهر با پروانه ساخت و بنای لوکس شیک دوبلکس با ویوی جنگلی و قیمت ارزان مناسب درشمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک V688 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی شهرکی نوشهر با سند تک برگ و ویوی جنگلی سیسنگان نوشهر شمال بین ایزدشهر و چلک و چلندر ارزان . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v687 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 2
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر داخل شهرکی امن و آرام نزدیک دریا و ساحل شمال منطقه سیسنگان بین چلک و چلندر و رویان . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v686 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر داخل شهرکی امن و آرام با حیاط بزرگ و زمین زیاد و با سند و ویوی جنگلی منطقه سیسنگان . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v685 نوع ملک ویلا زیربنا 380 خواب 4
 • $۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی نوشهر داخل شهرکی جنگلی با ویوی جنگلی زیباو بنای شیک مهندسی ساخت و سند تک برگ در شمال . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v684 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 5
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر با ویو جنگل و کوه و قیمت مناسب و پرداخت شرایطی نقد و اقساط نزدیک چلک و سیسنگان شمال . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v673 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3