خرید ویلا شمال

 • $۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در فریدونکنار

  ویلا فریدونکنار

  فروش ویلا دوبلکس سند دار و پایان کار و نوساز و با 160 متر زمین و 135 متر زیربنا در شمال ، فریدونکنار . خرید ویلا دوبلکس با سند در فریدونکنار

  کد ملک v230 نوع ملک ویلا زیربنا 135 خواب 2
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک با سند در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا دوبلکس مبله کامل داخل شهرک ویلایی و با سند مالکیت و پایان کار و با نگهبانی در شمال ،سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک با سند در سرخرود

  کد ملک v229 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس داخل شهرک با 300 متر زمین و مبله و 800 متری دریا و کنار جنگل در شمال در نوشهر . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v228 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نیم دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلای نیم دوبلکس جنگلی با 270 متر زمین و نوساز سمت جنگل و 700 متری دریا در شمال، نوشهر،مازندران . خرید ویلا نیم دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v227 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نیم دوبلکس نوساز در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا در محمودآباد در شمال ایران.فروش ویلا نوساز نیم دوبلکس و 800متری از ساحل شهر محموداباد،شمال . خرید ویلا نیم دوبلکس نوساز در محمودآباد

  کد ملک v225 نوع ملک ویلا زیربنا 130 خواب 2
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نیم دوبلکس با سند در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا در شمال در محمودآباد.فروش ویلا نیم پیلوت نوساز سنددار و 300 متری دریا در شمال در محموداباد . خرید ویلا نیم دوبلکس با سند در محمودآباد

  کد ملک v224 نوع ملک ویلا زیربنا 130 خواب 2
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  همکف با سند در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا همکف در شمال در سرخرود.فروش ویلای فلت نوساز با سند مالکیت، پروانه بین آمل و سرخرود در شمال . خرید ویلا همکف با سند در سرخرود

  کد ملک v223 نوع ملک ویلا زیربنا 87 خواب 2
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلا در شمال در بابلسر.فروش ویلا دوبلکس با سند با 250متر زمین و 1/5کیلومتری ساحل در شمال،بابلسر . خرید ویلا دوبلکس با سند در بابلسر

  کد ملک v221 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  همکف جنگلی در آمل

  ویلا آمل

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا همکف نوساز با 215 متر زمین با ویوی دشت در شمال ،آمل ( بین آمل و سرخرود ) . خرید ویلا همکف جنگلی در آمل

  کد ملک v220 نوع ملک ویلا زیربنا 80 خواب 2
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلا با سند مالکیت و دوبلکس نوساز با 180متر زیربنا و روبروی شهرک ساحلی دریاکنار در بابلسر ،شمال . خرید ویلا دوبلکس با سند در بابلسر

  کد ملک v217 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 2
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  همکف با سند در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلا در بابلسر.فروش ویلای نوساز،سند تکبرگ،175متر زمین روبروی شهرک ساحلی دریاکنار در شمال،بابلسر . خرید ویلا همکف با سند در بابلسر

  کد ملک v212 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا با سند و دوبلکس 3خوابه نوساز،800متری شهرک ساحلی دریاکنار در بابلسر، شمال . خرید ویلا دوبلکس با سند در بابلسر

  کد ملک v211 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا دوبلکس سنددار و پروانه ساخت و نوساز و 1500متری دریا و داخل کوچه ویلایی نشین در شمال،سرخرود . خرید ویلا دوبلکس با سند در سرخرود

  کد ملک v208 نوع ملک ویلا زیربنا 130 خواب 3
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  همکف جنگلی در محمود آباد

  ویلا محمود آباد

  فروش ویلا فلت(همکف)با ووی دشت و سمت جنگل و نوساز و با پروانه ساخت و 1000متری ساحل در شمال،محمود آباد . خرید ویلا همکف جنگلی در محمود آباد

  کد ملک v206 نوع ملک ویلا زیربنا 90 خواب 2
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس سنددار نوساز 3 خوابه و با 145 متر مربع زیربنا و 100متری دریا در سرخرود ، شمال . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v204 نوع ملک ویلا زیربنا 145 خواب 3
 • $۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس استخردار ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلای استخردار دوبلکس4خوابه و با 450متر زمین و 450 متر زیربنا با سند و کنار ساحل در شمال،سرخرود . خرید ویلا دوبلکس استخردار ساحلی در سرخرود

  کد ملک v203 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 4
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس سنددار 4 خوابه و نوساز و 100 متری لب دریا و داخل کوچه ویلایی در شمال ، سرخرود . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در شمال

  کد ملک v200 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 4
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  تریبلکس ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا تریبلکس ساحلی با سند ششدانگ و مجوز ساخت و پایان کار و نوساز و 4 خوابه در شمال ، سرخرود . خرید ویلا تریبلکس ساحلی در شمال

  کد ملک v199 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 4
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا داخل شهرک ساحلی با سند تکبرگ و پروانه ساخت و دوبلکس 4 خوابه با نگهبانی در شمال ، سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در شمال

  کد ملک v198 نوع ملک ویلا زیربنا 280 خواب 4
 • $۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلای تریبلکس داخل شهرک ساحلی با نگهبانی و با 6 خواب مستر و سند تکبرگ و استخردر شمال ، سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در شمال

  کد ملک v197 نوع ملک ویلا زیربنا 390 خواب 6
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس سنددار در آمل

  ویلا آمل

  فروش ویلای سمت جنگل و شالیزار با 220 متر زمین جنگلی با سند تکبرگ و 6 کیلومتری ساحل در شمال ، امل . خرید ویلا دوبلکس سنددار در آمل

  کد ملک v195 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس سنددار در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلای دوبلکس نزدیک ساحل و دریا،با سند مالکیت و نوساز روبروی شهرک ساحلی دریاکنار در شمال ،بابلسر . خرید ویلا دوبلکس سنددار در بابلسر

  کد ملک v192 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلای جنگلی دوبلکس داخل شهرک ویلایی و با سند و نوساز با دید به جنگل و جواز ساخت در شمال ،چمستان . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک v191 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سنددار در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلای دوبلکس جنگلی با سند مالکیت و زیربنا 145متر و زمین 270متر و با پروانه ساخت در شمال ،چمستان . خرید ویلا جنگلی سنددار در چمستان

  کد ملک v190 نوع ملک ویلا زیربنا 145 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا جنگلی در شمال.فروش ویلا دوبلکس جنگلی با دید به دشت و شالیزار و نوساز در شمال ، محمود اباد . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال

  کد ملک v189 نوع ملک ویلا زیربنا 162 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا ساحلی در شمال.فروش ویلا دوبلکس ساحلی نوساز با سند مالکیت و 3خواب در شمال،مازندران،سرخرود . خرید ویلا دوبلکس با سند در شمال

  کد ملک V188 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا نیم دوبلکس شهرکی نوساز با جواز ساخت و داخل شهرک در شمال بین آمل و سرخرود . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک V187 نوع ملک ویلا زیربنا 130 خواب 2
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا همکف شهرکی با سند،داخل شهرک،با جواز ساخت در شمال،بین محمود اباد و سرخرود . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک v186 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت شش دانگ با پروانه ساخت و 3 خواب و حیاط دار در شمال،بابلسر ،مازندران . خرید ویلا دوبلکس با سند در بابلسر

  کد ملک V185 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 3
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا دوبلکس با سند مالکیت و مبله با 600 متر زمین و پکیج و 3خواب مستر و آلاچیق و آبنما در بابلسر،شمال . خرید ویلا دوبلکس با سند در بابلسر

  کد ملک v183 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3