خرید ویلا جنگلی

 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند ششدانگ و حیاط بزرگ و زمین زیاد با ویوی جنگلی در بافت ویلایی کامل . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1127 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 2
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید و فروش ویلا جنگلی سند شش دانگ در محموداباد با پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در مجموعه کاملا ویلایی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1126 نوع ملک ویلا زیربنا 210 خواب 3
 • $۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید و فروش ویلا استخر دار شهرکی با سند شش دانگ تک برگ در مجموعه ویلایی نشین امن دنج اقساطی بلند مدت . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1125 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید و فروش ویلا جنگلی در چمستان بانگهبانی و ویوی جنگل و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی بلند مدت در شمال . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1124 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید و فروش ویلا جنگلی بزرگ سنددار در شمال با سند تک برگ شش دانگ و بنای فلت ارزان و قیمت مناسب جنگلی . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1123 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا آمل

  خرید و فروش ویلا جنگلی حیاط دار شیک و نوساز در بافت ویلایی نشین غیربومی با پرداخت شرایطی نقد و اقساط . خرید ویلا جنگلی در آمل

  کد ملک v1122 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید و فروش ویلا شیک جنگلی با قیمت مناسب و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی بلند مدت با ویوی جنگلی ییلاقی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1121 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ و با پرداخت شرایطی نقد و اقساطی نزدیک دریا و نوار ساحلی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک V1119 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 3
 • $۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید و فروش ویلا جنگلی سند شش دانگ با ویوی جنگلی و قیمت مناسب و پرداخت شرایطی نقد اقساطی نزدییک دریا . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1118 نوع ملک ویلا زیربنا 260 خواب 4
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید و فروش ویلا مستقل سند شش دانگ در سرخرود با سند شش دانگ و پرداخت شرایطی نقد و اقساط در مازندران . خرید ویلا شمال در سرخرود

  کد ملک v1113 نوع ملک ویلا زیربنا 105 خواب 2
 • $۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند شش دانگ با نگهبانی دایمی و بافت کاملا ویلایی نشین پرداخت نقد واقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1111 نوع ملک ویلا زیربنا 280 خواب 3
 • $۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در شمال نوشهر با سند شش دانگ و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در بافت ویلایی نشین و امن . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک V1102 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 3
 • $۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شمال در چمستان با سند شش دانگ و بنای نمای طرح رومی کلید نخورده در مجموعه ویلایی با پرداخت اقساط . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1096 نوع ملک ویلا زیربنا 180000000 خواب 3
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در نخ شمال نوشهر با سند با حیاط بزرگ و زمین زیاد در مجموعه کاملا ویلایی نشین امن دنج آرام . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1093 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرک جنگلی در با سند شش دنگ در نوشهر شمال با ویوی جنگلی و نزدیک دریا و نوار ساحلی و جاده اصلی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1089 نوع ملک ویلا زیربنا 110 خواب 2
 • $۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر مازندران با سند شش دانگ و نقد و اقساطی با نگهبانی و ویوی جنگلی نزدیک دریا . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1085 نوع ملک ویلا زیربنا 330 خواب 3
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ارزان سند ششدانگ در نوشهر با ویوی جنگلی در منطقه چلندر ارزان قیمت با پرداخت شرایطی نقد و اقساطی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1022 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا در چلندر نوشهر دوبلکس مستقل شیک و لوکس و ویوی جنگلی چلندر و چلک نزدیک به نوار ساحلی و دریا شمال . خرید ویلا شمال در نوشهر

  کد ملک v991 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 2
 • $۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی در ونوش نوشهر نزدیک به نوار ساحلی و دریای نوشهر در شهرکی کاملا ویلایی نشین امن نقد واقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v990 نوع ملک ویلا زیربنا 245 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا مستقل جنگلی چهار دیواری در نوشهر شمال با بنای دوبلکس شیک با ویوی ونوش نزدیک به نوار ساحلی نوشهر . خرید ویلا شمال در نوشهر

  کد ملک v989 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در نخ شمال نوشهر با سند شش دانگ و ویوی جنگلی و نزدیک نوار ساحلی و دریای شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v972 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ در نوشهر در منطقه نخ شمال با بنای شیک مهندسی ساخت مبله منطقه ویلایی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v971 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی قیمت مناسب در نوشهر با بنای شیک مبله در منطقه نخ شمال با ویوی جنگلی نزدیک دریا وجاده اصلی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v970 نوع ملک ویلا زیربنا 178 خواب 2
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی مستقل چهار دیواری با قیمت مناسب در چمستان سند دار نوساز کلید نخورده و حیاط بزرگ زمین زیاد . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v962 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 4
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا چهار دیواری مستقل و جدا در منطقه ویلایی چمستان در شمال با قیمت ارزان و شرایط پرداخت طولانی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v961 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا چمستان

  خریدویلا جنگلی مستقل چهار دیواری در شمال با سند تک برگ در چمستان با شرایط پرداخت نقد و اقساطی شرایطی . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v960 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 4
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا مستقل چهاردیواری دارای زمین زیاد و حیاط و پارکینگ بزرگ در چمستان شمال شرایط پرداخت اقساطی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v958 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 2
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا مستقل چهار دیواری در شمال چمستان با ویوی جنگلی با سند شش دانگ در منطقه ویلایی نشین نقد و اقساطی . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v957 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا استخر دار شهرکی جنگلی در چمستان با سند شش دانگ عرصه اعیان و پایان کار با شرایط پرداخت نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v953 نوع ملک ویلا زیربنا 205 خواب 3
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی ویلایی شنین امن و دنج با سند ششدانگ و جواز ساخت شرایط پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v952 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3