خرید ویلا شهرکی

 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی سرخرود . خرید ویلا جنگلی در سرخرود

  کد ملک v2025 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  ویلا شهرکی در رویان . خرید ویلا در منطقه جنگلی وازیوار با بنای دوبلکس و مبله داخل شهرک در رویان شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v2022 نوع ملک ویلا زیربنا 330 خواب 3
 • $۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلا شهرکی در بابلسر . ویلا داخل شهرک با سند ششدانگ و نگهبانی شهرکی در بابلسر مازندران . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v2021 نوع ملک ویلا زیربنا 235 خواب 3
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا سنددار در بابلسر . ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرک سمت چمنزار بابلسر شمال . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v2020 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  استخردار مبله سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر. خرید ویلا استخردار و مبله داخل شهرک جنگلی با بنای دوبلکس در نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا استخردار مبله سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v2017 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 3
 • $۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در رویان

  ویلا رویان

  خرید ویلا در رویان . ویلا شهرکی در رویان . ویلا با ویوی دریا و جنگل در منطقه ونوش مازندران در رویان . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در رویان

  کد ملک v2015 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در کلوده

  ویلا کلوده

  فروش ویلا کلوده مازندران . ویلا شهرکی در کلوده . خرید ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار تریبلکس در کلوده . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کد ملک v2012 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 3
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا شهرکی در چمستان . ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان . خرید ویلا نوساز در مازندران چمستان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v2011 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 4
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل در آمل

  ویلا آمل

  ویلا فروشی در آمل . خرید ویلا شهرکی نوساز سمت جنگل با ویوی دشت و جنگلهای شمال در آمل . خرید ویلا دید به جنگل در آمل

  کد ملک v2010 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا در محموداباد . ویلا شهرکی در محموداباد . ویلا سنددار با بنای دوبلکس در مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v2009 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب 3
 • $۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک صلاح الدین کلا در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا لوکس و مدرن در نوشهر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در صلاح الدین کلا نوشهر در مازندران با سند تکبرگ . خرید ویلا شهرک صلاح الدین کلا در نوشهر

  کد ملک V2007 نوع ملک ویلا زیربنا 450 خواب 6
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا شهرکی محموداباد . ویلا سمت دشت و شالیزار در مازندران محمود اباد بابنای نیم پیلوت نوساز . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک V2005 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی سمت چمنزار و دشت در محمودآباد . خرید ویلا نوساز داخل شهرک 2 خوابه در مازندران محموداباد . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک V2004 نوع ملک ویلا زیربنا 135 خواب 2
 • $۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  استخردار و دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا در نوشهر . فروش ویلا استخردار شهرکی جنگلی با ویوی دریا و جنگل نوشهر . خرید ویلا استخردار و دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v2000 نوع ملک ویلا زیربنا 350 خواب 3
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا داخل شهرک جنگلی با دید عالی به جنگل و بنای نیم دوبلکس نوساز در چمستان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1995 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک ساحلی در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا داخل شهرک ساحلی در بابلسر . خرید ویلا بابلسر . فروش ویلا سنددار نوساز سمت دریا شمال در بابلسر . خرید ویلا شهرک ساحلی در بابلسر

  کد ملک v1994 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شهرکی در چمستان.ویلا در چمستان. ویلا با دید به جنگل و بنای تریبلکس در شمال مازندران چمستان . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در چمستان

  کد ملک v1991 نوع ملک ویلا زیربنا 330 خواب 3
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  استخردار سمت دشت و شالیزار در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا شهرکی محمودآباد . ویلا استخردار لوکس . خرید و فروش ویلا مدرن شهرکی در محمودآباد مازندران . خرید ویلا استخردار سمت دشت و شالیزار در محمودآباد

  کد ملک v1988 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر . خرید و فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با سند و دید به دریا و جنگل در نوشهر مازندران . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1987 نوع ملک ویلا زیربنا 165 خواب 3
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی در چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا سنددار شهرکی سمت جنگل شمال در چمستان مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1986 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 3
 • $۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  خرید و فروش ویلا بابلسر . ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت دشت و شالیزارهای بابلسر استان مازندران با سند . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1983 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا نوشهر . ویلا فروشی در نوشهر . خرید ویلا جنگلی دوبلکس با ویوی جنگل و دریا در نوشهر مازندران شمال . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1981 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 4
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا سرخرود . ویلا شهرکی در سرخرود . خرید ویلا شمال در سرخرود . ویلا سنددار نوساز در سرخرود . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1976 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا شهرکی چمستان . ویلا داخل شهرک جنگلی سمت شمال چمستان . ویلا با ویوی جنگل در مازندران چمستان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1974 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 3
 • $۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  خرید ویلا شهرکی بابلسر . ویلا داخل شهرک صفائیه سمت دشت بابنای دوبلکس شیک در بابلسر مازندران در شمال . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1965 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 4
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شهرکی در بابلسر . خرید ویلا بابلسر .ویلا دوبلکس سنددار داخل شهرک صفائیه در بابلسر مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1955 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  خرید ویلا شهرکی در بابلسر . ویلا تریبلکس داخل شهرک صفائیه بابلسر سمت دشت وچمنزار با سند مالیکت شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1954 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا شهرکی جنگلی با ویوی دریا و جنگل در نوشهر مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1947 نوع ملک ویلا زیربنا 250 خواب 3
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در کلوده

  ویلا کلوده

  ویلا شهرکی کلوده . ویلا داخل شهرک سمت دشت و جنگل با سند تکبرگ در کلوده مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کد ملک v1944 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرمی در محمودآباد . خرید و فروش ویلا داخل شهرک دوبلکس و نوساز با حیاط و سند در محمودآباد شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1943 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3