خرید ویلا جنگلی

 • $۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و دریا در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا در نوشهر . ویلا جنگلی در منطقه ونوش نوشهر با بنای دوبلکس استخردار با روف گاردن و حیاط زیبا . خرید ویلا دید به جنگل و دریا در نوشهر

  کد ملک V2023 نوع ملک ویلا زیربنا 480 خواب 4
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا فروشی در نوشهر . خرید ویلا جنگلی با ویوی دریا و جنگل همزمان در نوشهر . ویلا تریپلکس در نوشهر . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v2018 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا جنگلی در رویان . خرید ویلا نوساز سمت جنگلهای منطقه ونوش در رویان مازندران با بنای دوبلکس مدرن . خرید ویلا جنگلی مستقل در رویان

  کد ملک v2016 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در رویان

  ویلا رویان

  خرید و فروش ویلا جنگلی در منطقه ونوش در رویان مازندران ا بنای دوبلکس مدرن و شیک و دیدبه جنگل و دریا . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در رویان

  کد ملک v2014 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا در نوشهر مازندران . ویلا جنگلی تریبلکس با حیاط بزرگ در نوشهر . خرید ویلا سمت جنگل توسکاتک نوشهر . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v2013 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 4
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید و فروش ویلا نوشهر . ویلا جنگلی مستقل دوبلکس در انارور نوشهر . فروس ویلا جنگلی در مازندران نوشهر . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در نوشهر

  کد ملک V2006 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 3
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا فروشی در رویان . خرید ویلا جنگلی با ویوی دریا و جنگل در رویان . ویلا دوبلکس و نوساز در مازندران . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در رویان

  کد ملک v2001 نوع ملک ویلا زیربنا 235 خواب 4
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا نوشهر . ویلا شمال در نوشهر . ویلا جنگلی با ویوی دریا و جنگل در نوشهر مازندران بنای دوبلکس . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1999 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و کوه در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا دوبلکس سمت جنگلهای شمال در چمستان . ویلا مستقل در مازندران چمستان . خرید ویلا دید به جنگل و کوه در چمستان

  کد ملک v1996 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا فروشی در نوشهر مازندران . خرید ویلا جنگلی با دید همزمان به دریا و جنگل و بنای دوبلکس در نوشهر . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1990 نوع ملک ویلا زیربنا 273 خواب 4
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا نوشهر. ویلا جنگلی در نوشهر . ویلا نوساز و دوبلکس با بنای شیک و لوکس در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1989 نوع ملک ویلا زیربنا 273 خواب 4
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و کوه در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا در چمستان . فروش ویلا مستقل در شمال مازندران در چمستان با بنای نوساز . خرید ویلا دید به جنگل و کوه در چمستان

  کد ملک v1979 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا نوشهر . خرید ویلا در نوشهر . ویلا جنگلی سنددار در نوشهر مازندران . فروش ویلا در نوشهر شمال . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1978 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 4
 • $۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا فروشی در محمودآباد . خرید ویلا نوساز سمت جنگل و دشت در محمودآباد مازندران در شمال با سند تک برگ . خرید ویلا جنگلی مستقل در محمودآباد

  کد ملک v1977 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 4
 • $۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و کوه در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا چمستان . ویلا جنگلی با ویوی کوه و جنگل در چمستان . ویلا نوساز مستقل در چمستان مازندران . خرید ویلا دید به جنگل و کوه در چمستان

  کد ملک v1973 نوع ملک ویلا زیربنا 80 خواب 2
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا نوشهر . ویلا جنگلی نوشهر . ویلا با ویوی دریا و جنگل و بنای لوکس در نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1972 نوع ملک ویلا زیربنا 240 خواب 3
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله سمت جنگل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا مبله در رویان . خرید ویلا در ماندران رویان . ویلا جنگلی مبله و بسیار شیک در رویان مازندران شمال . خرید ویلا مبله سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1971 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 5
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا جنگلی د سرخرود . خرید ویلا سرخرود . ویلا دوبلکس در سرخرود . ویلا سمت دشت و شالیزار در سرخرود . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  کد ملک v1970 نوع ملک ویلا زیربنا 185 خواب 2
 • $۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  استخردار مبله در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا در بابلسر . خرید ویلا جنگلی سمت دشت با استخر و سند تکبرگ و شاه نشین در بابلسر مازندران در شمال . خرید ویلا استخردار مبله در بابلسر

  کد ملک v1969 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 3
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا در چمستان . ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساخت در چمستان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1967 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 4
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید و فروش ویلا جنگلی سنددار با بنای دوبلکس و نوساز و حیاط بزرگ سمت چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1966 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا جنگلی سرخرود . ویلا سمت دشت و چمنزارهای سرخرود مازندران با بنای دوبلکس و ند مالکیت تکبرگ . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  کد ملک v1962 نوع ملک ویلا زیربنا 185 خواب 2
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی در نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا دوبلکس نوساز مستقل سمت جنگلهای شمال در نوشهر مازندران . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1961 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی نوشهر . ویلا جنگلی با دید به دریا و جنگل . خرید ویلا در شمال با بنای دوبلکس نوساز . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1960 نوع ملک ویلا زیربنا 266 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا جنگلی چمستان . ویلا جنگلی حیاطدار داخل شهرکی و سمت جنگل در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v1959 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 2
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  استخردار سمت دشت و شالیزار در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید ویلا سرخرود . ویلا استخردار سمت دشت و شالیززار در سرخرود مازندران شمال با سند و مجوز ساخت . خرید ویلا استخردار سمت دشت و شالیزار در سرخرود

  کد ملک v1956 نوع ملک ویلا زیربنا 285 خواب 3
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و کوه در رویان

  ویلا رویان

  خرید ویلا جنگلی در رویان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس نوساز و سند و پروانه ساخت . خرید ویلا دید به جنگل و کوه در رویان

  کد ملک v1953 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا در چمستان . ویلا جنگلی دوبلکس . فروش ویلا با ویوی جنگلی و سند تکبرگ در چمستان مازندران . خرید ویلا سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1952 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و کوه در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا جنگلی در چمستان . ویلا مستقل نوساز در چمستان . خرید ویلا شمال در مازندران چمستان . خرید ویلا دید به جنگل و کوه در چمستان

  کد ملک v1951 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شمال . ویلا جنگلی در چمستان . ویلا نوساز با سند ، سمت جنگلهای شمال در مازندران چمستان . خرید ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  کد ملک v1950 نوع ملک ویلا زیربنا 130 خواب 2