خرید زمین قطعه ای

 • $۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در رویان

  ویلا رویان

  خرید و فروش زمین قطعه ای سمت جنگلهای ونوش رویان ، داخل بافت،سند تکبرگ و جواز ساخت در مازندران شمال . خرید زمین دید به دریا و جنگل در رویان

  کد ملک z202 نوع ملک زمین زیربنا 170 خواب -
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین فروشی نوشهر . زمین داخل بافت در نوشهر . خرید زمین جنگلی با جواز ساخت و ساز در مازندران نوشهر . خرید زمین جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک z201 نوع ملک زمین زیربنا 200 خواب -
 • $۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین قطعه ای در نوشهر . زمین فروشی در شمال . خرید زمین جنگلی داخل بافت مسکونی نوشهر مازندران . خرید زمین سمت جنگل و دشت در نوشهر

  کد ملک z200 نوع ملک زمین زیربنا 250 خواب -
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین جنگلی قطعه ای در نوشهر . فروش زمین جنگلی داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت در نوشهر مازندران . خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک z199 نوع ملک زمین زیربنا 300 خواب -
 • $۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین قطعه ای در نوشهر . خرید یک قواره زمین جنگلی داخل بافت مسکونی و مجوز ساخت در نوشهر مازندران شمال . خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک z197 نوع ملک زمین زیربنا 457 خواب -
 • $۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین قطعه ای جنگلی شهرکی نوشهر . خرید زمین جنگلی شهرکی با سند و مجوز ساخت در نوشهر مازندران در شمال . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z194 نوع ملک زمین زیربنا 600 خواب -
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین قطعه ای شهرکی نوشهر . خرید زمین جنگلی شهرکی با سند و مجوز ساخت در نوشهر مازندران در شمال ایران . خرید زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک z193 نوع ملک زمین زیربنا 465 خواب -
 • $۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید زمین در شمال . فروش زمین قطعه ای با ویوی جنگل و داخل بافت مسکونی در منطقه ونوش نوشهر درمازندران . خرید زمین دید به جنگل در نوشهر

  کد ملک z191 نوع ملک زمین زیربنا 270 خواب -
 • $۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین فروشی در شمال . خرید و فروش زمین داخل شهرک جنگلی در نوشهر مازندران شمال با دید عالی به جنگل . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z188 نوع ملک زمین زیربنا 630 خواب -
 • $۲۷۲تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید و فروش زمین قطعه ای داخل شهرکی با مجوز ساخت و داخل بافت در نوشهر مازمدران در شمال کشور . خرید زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک z187 نوع ملک زمین زیربنا 320 خواب -
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید زمین قطعه ای در نوشهر مازندران شمال ، داخل شهرک جنگلی با مجوز ساخت و سند داخل بافت مسکونی . خرید زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک z186 نوع ملک زمین زیربنا 400 خواب -
 • $۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین در شمال . یک قواره زمین جنگلی متراژ بالا، داخل بافت در نوشهر استان مازندران در شمال کشور . خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک z184 نوع ملک زمین زیربنا 4600 خواب -
 • $۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی متراژ بالا در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین در شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور داخل بافت و دارای مجوز ساخت و متراژ زیاد . خرید زمین جنگلی متراژ بالا در نوشهر

  کد ملک z177 نوع ملک زمین زیربنا 2500 خواب -
 • $۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی پای کوه در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین قطعه ای مسکونی چسبیده به کوه پایه های جنگلی در شمال کشور نوشهر ، مناسب ویلاسازی با جواز ساخت . خرید زمین جنگلی پای کوه در نوشهر

  کد ملک z155 نوع ملک زمین زیربنا 2000 خواب -
 • $۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش قطعه زمین قواره ای در نوشهر مناسب جهت ساخت و ساز ویلا و سرمایه گذاری در نخ شمال شهر نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z138 نوع ملک زمین زیربنا 468 خواب -
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید قطعه زمین جنگلی با مکان جغرافیایی عالی و دید به جنگل در نزدیکی پارک سیسنگان نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z127 نوع ملک زمین زیربنا 600 خواب -
 • $۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  جنگلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  زمین جنگلی با متراژ وسیع جهت سرمایه گذاری در تجارت ساخت ویلا در شهر سرخرود . خرید زمین جنگلی در سرخرود

  کد ملک z119 نوع ملک زمین زیربنا 33000 خواب -
 • $۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین جنگلی مناسب خرید در منطقه زیبای توسکاتک نوشهر در شمال کشور استان مازندران . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z105 نوع ملک زمین زیربنا 612 خواب -
 • $۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش زمین مناسب ویلاسازی در منطقه جنگلی سیاهرودسر بین دو شهر محمودآباد و سرخرود . خرید زمین جنگلی در محمودآباد

  کد ملک z101 نوع ملک زمین زیربنا 720 خواب 0
 • $۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در نوشهر شمال

  ویلا نوشهر شمال

  فروش قطعه زمین جنگلی با سند مالکیت و داخل شهرک ویلایی و دور محصور و داخل بافت در نوشهر شمال مازندران . خرید زمین جنگلی شهرکی در نوشهر شمال

  کد ملک z81 نوع ملک زمین زیربنا 970 خواب -
 • $۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک با سند در شمال

  ویلا شمال

  فروش قطعه زمین قواره ای داخل بافت مسکونی و داخل شهرک با سند مالکیت و 1500متری ساحل در شمال،محمودآباد . خرید زمین داخل شهرک با سند در شمال

  کد ملک z78 نوع ملک زمین زیربنا 250 خواب -
 • $۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش زمین در محمودآباد شمال.فروش قطعه زمین سنددار داخل بافت با مجوز و داخل شهرک در شمال محموداباد . خرید زمین شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v77 نوع ملک زمین زیربنا 200 خواب -
 • $۹۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش زمین قطعه قواره ای داخل شهرک ویلایی با سند،رو به دشت و شالیزار داخل بافت، جواز در شمال محمواباد . خرید زمین شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک z75 نوع ملک زمین زیربنا 220 خواب -
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی با سند در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش قطعه زمین ویلایی قواره ای داخل شهرک و کنار جنگل با سند و مجوز ساخت در شمال ، مازندران ، نوشهر . خرید زمین شهرکی جنگلی با سند در نوشهر

  کد ملک z71 نوع ملک زمین زیربنا 400 خواب -
 • $۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی سنددار در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش قطعه زمین ویلایی داخل شهرک و کنار جنگل با ویوی جنگل با سند و مجوز ساخت در شمال ،مازندران ،نوشهر . خرید زمین شهرکی جنگلی سنددار در نوشهر

  کد ملک z69 نوع ملک زمین زیربنا 320 خواب -
 • $۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ویلایی با سند در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش زمین شهرکی با سند مالکیت و داخل بافت و داخل شهرک با جواز ساخت ویلا در شمال،مازندران محمودآباد . خرید زمین شهرکی ویلایی با سند در محمودآباد

  کد ملک z67 نوع ملک زمین زیربنا 200 خواب -
 • $۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی با سند جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش قطعه زمین قواره ای شهرکی با ویوی جنگل و نزدیک دریا داخل شهرک و داخل بافت در شمال مازندران نوشهر . خرید زمین شهرکی با سند جنگلی در نوشهر

  کد ملک z66 نوع ملک زمین زیربنا 200 خواب -
 • $۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  قطعه ای سنددار در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش زمین قطعه ای قسطی با سند و داخل بافت،با فاصله 800متری از ساحل و دریا در شمال مازندران محمودآباد . خرید زمین قطعه ای سنددار در محمودآباد

  کد ملک z64 نوع ملک زمین زیربنا 200 خواب -
 • $۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  قطعه ای شهرکی در صلاح الدین کلا نوشهر

  ویلا صلاح الدین کلا نوشهر

  فروش زمین جنگلی قطعه ای قواره ای داخل بافت سند دار داخل شهرک ویلایی در شمال صلاح الدین کلا نوشهر . خرید زمین قطعه ای شهرکی در صلاح الدین کلا نوشهر

  کد ملک z63 نوع ملک زمین زیربنا 250 خواب -
 • $۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  قطعه ای جنگلی در آمل

  ویلا آمل

  فروش یک قطعه زمین خوش قواره سند دار و آب برق گاز دار داخل بافت مناسب ساخت ویلا در روستایی اطراف آمل . خرید زمین قطعه ای جنگلی در آمل

  کد ملک Z55 نوع ملک زمین زیربنا 260 خواب -