خرید زمین شهرکی

 • $۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا رویان

  زمین شهرکی رویان مازندران . خرید زمین شهرکی با دید به جنگل و مجوز ساخت ویلا در رویان مازندران، شمال . خرید زمین شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک z196 نوع ملک زمین زیربنا 325 خواب -
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش یک قطعه زمین داخل بافت شهرکی مجوز دار برای ساخت ویلا در شهر نوشهر استان مازندران در شمال کشور . خرید زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک z185 نوع ملک زمین زیربنا 368 خواب -
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  فروش زمین جنگلی داخل شهرک در جاده آب پری شهرستان رویان . مازندران . شمال کشور با مجوز ساخت . خرید زمین شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک z182 نوع ملک زمین زیربنا 1000 خواب -
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی داخل بافت در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین جنگلی داخل شهرکی مجوز دار در نوشهر استان مازندران در شمال کشور با سند ششدانگ و بافت مسکونی . خرید زمین زمین شهرکی داخل بافت در نوشهر

  کد ملک z180 نوع ملک زمین زیربنا 500 خواب -
 • $۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش یک قطعه زمین داخل بافت شهرکی مجوز دار برای ساخت ویلا در شهر نوشهر استان مازندران در شمال کشور . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z176 نوع ملک زمین زیربنا 450 خواب -
 • $۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین نوشهر.خرید زمین شهرکی نوشهر.زمین شهرکی جنگلی در ونوش نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی در نوشهر . خرید زمین ونوش شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z174 نوع ملک زمین زیربنا 320 خواب -
 • $۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین نوشهر.خرید زمین شهرکی نوشهر.زمین نخ شمال نوشهر. خرید و فروش زمین شهرکی جنگلی در نخ شمال نوشهر . خرید زمین نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z173 نوع ملک زمین زیربنا 250 خواب -
 • $۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  بندپی شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا محمودآباد. خرید ویلا در محمودآباد. ویلا جنگلی فلت در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شمال . خرید زمین بندپی شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک z172 نوع ملک زمین زیربنا 506 خواب -
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنوب جاده در سرخرود

  ویلا سرخرود

  زمین شهرکی روبروی منطقه چاکسر در سرخرود | زمین شهرکی سمت جنگلی در شهر سرخرود| زمین شهرکی سرخرود . خرید زمین شهرکی سمت جنوب جاده در سرخرود

  کد ملک z170 نوع ملک زمین زیربنا 300 خواب -
 • $۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین شهرکی جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. زمین شهرکی جنگلی در منطقه ونوش نوشهر . خرید زمین ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک z167 نوع ملک زمین زیربنا 331 خواب -
 • $۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  حوالی شهر رویان شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  زمین شهرکی سمت جنگل در حوالی شهر رویان در استان مازندران. فروش زمین شهرکی جنگلی در شهر رویان. . خرید زمین حوالی شهر رویان شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک z166 نوع ملک زمین زیربنا 381 خواب -
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی روبروی خط دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  زمین شهرکی سمت جنوبی سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین های شهرکی در جنوب جاده ی سرخرود . خرید زمین شهرکی روبروی خط دریا در سرخرود

  کد ملک z163 نوع ملک زمین زیربنا 500 خواب -
 • $۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی روبروی منطقه خط دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  زمین شهرکی روبرو خط دریا سمت دشت و چمن در سرخرود. خرید و فروش زمین شهرکی بین سرخرود و فریدونکنار . خرید زمین شهرکی روبروی منطقه خط دریا در سرخرود

  کد ملک z162 نوع ملک زمین زیربنا 350 خواب -
 • $۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  زمین بنجکول شهرکی در رویان. زمین شهرکی جنگلی در منطقه بنجکول شهر رویان. خرید و فروش زمین شهرکی رویان . خرید زمین بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک z161 نوع ملک زمین زیربنا 300 خواب -
 • $۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین شهرکی فروشی در نوشهر . فروش زمین قواره ای داخل شهرک در منطقه جنگلی ونوش در نوشهر در شمال کشور . خرید زمین ونوش شهرکی در نوشهر

  کد ملک z159 نوع ملک زمین زیربنا 340 خواب -
 • $۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی جنگلی در مازندران.خرید زمین شهرکی در نوشهر . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z158 نوع ملک زمین زیربنا 860 خواب -
 • $۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  فروش زمین شهرکی متراژ بالا به سمت جنگل در منطقه ویلایی در شهر رویان،دید همزمان به جنگل و دریا با سند . خرید زمین شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک z156 نوع ملک زمین زیربنا 1040 خواب -
 • $۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  قطعه زمین شهرکی جنگلی فروشی در مازندران شهر نوشهر، دید همزمان از دریا و جنگل، با سند مالکیت ششدانگ . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z152 نوع ملک زمین زیربنا 860 خواب -
 • $۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  خرید زمین شهرکی جنگلی در بین شهر رویان و پارک جنگلی سیسنگان در استان مازندران، با سند مالکیت . خرید زمین شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک z147 نوع ملک زمین زیربنا 314 خواب -
 • $۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین شهرکی جنگلی با دید به دریا و جنگل به همراه جواز ساخت در منطقه شمع جاران نوشهر مازندران . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z146 نوع ملک زمین زیربنا 740 خواب -
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین شهرکی جنگلی در استان مازندران،زمین متراژ بالا مناسب ساخت ویلا با سند و جواز ساخت در نوشهر . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z145 نوع ملک زمین زیربنا 1000 خواب -
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین شهرکی جنگلی در استان مازندران،زمین فروشی داخل بافت مسکونی با سند و جواز ساخت در استان مازندران . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z143 نوع ملک زمین زیربنا 300 خواب -
 • $۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین جنگلی داخل شهرکی نوساز،داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت در منطقه نخ شمال نوشهر استان مازندران . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z141 نوع ملک زمین زیربنا 588 خواب -
 • $۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین داخل شهرکی جنگلی در منطقه ویلایی نشین نوشهر در شمال کشور استان مازندران با سند و جواز ساخت . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z139 نوع ملک زمین زیربنا 370 خواب -
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در رویان

  ویلا رویان

  قطعه زمین فروشی با موقعیت جغرافیایی فوق العاده در بنجکول رویان با سند مالکیت تک برگ و جواز ساخت . خرید زمین جنگلی در رویان

  کد ملک z131 نوع ملک زمین زیربنا 300 خواب -
 • $۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش قطعه زمین شهرکی جنگلی با دید به جنگل و داخل بافت آماده ساخت ویلا در منطقه ونوش نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z130 نوع ملک زمین زیربنا 500 خواب -
 • $۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  قطعه زمین شهرکی واقع شده در پای کوه با دید همزمان به دریا و جنگل در منطقه زیبا و معروف ونوش نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z129 نوع ملک زمین زیربنا 850 خواب -
 • $۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  قطعه زمین فروشی در شهرکی چسبیده به جنگل و با دید همزمان به جنگل و دریا در منطقه ونوش نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z128 نوع ملک زمین زیربنا 250 خواب -
 • $۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  قطعه زمین فروشی در شهرکی رو به جنگل با سند مالکیت تک برگ، در نوشهر بین پارک جنگلی سیسنگان و رویان . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z126 نوع ملک زمین زیربنا 418 خواب -
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید قطعه زمین جنگلی شهرکی ارزان قیمت با موقعیت جغرافیایی عالی و دید به جنگل در منطقه ملکار نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z125 نوع ملک زمین زیربنا 250 خواب -