خرید باغ

 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا آمل

  فروش یک قطعه باغ مرکبات داخل بافت با ویوی جنگلی و مناسب جهت ساخت ویلا و شهرک ویلایی بین آمل و چمستان . خرید باغ جنگلی در آمل

  کد ملک z42 نوع ملک باغ زیربنا 2500 خواب -
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  باغ جنگلی در آمل

  ویلا آمل

  فروش باغ آمل،باغ مرکبات در اطراف آمل و کنار رودخانه و جنگل،ویوی جنگلی زیبا،کیلومتر6جاده آمل به تهران . خرید باغ باغ جنگلی در آمل

  کد ملک z 17 نوع ملک باغ زیربنا 5000 خواب -
 • $۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی روستایی در آمل

  ویلا آمل

  باغ مرکبات در آمل و چسبیده به بافت و جنگل و آب برق گاز و ویو و چشم انداز جنگلی،کیلومتر10آمل بتهران . خرید باغ جنگلی روستایی در آمل

  کد ملک z15 نوع ملک باغ زیربنا 1000 خواب -
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  باغ جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش باغ در اطراف چمستان با درخت مرکبات و ویوی جنگلی و چسبیده به جنگل،کنار روستایی بین آمل و چمستان . خرید باغ باغ جنگلی در چمستان

  کد ملک z13 نوع ملک باغ زیربنا 1000 خواب -