خرید آپارتمان ساحلی

 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ساخلی اپارتمان شمال . خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

  کد ملک a147 نوع ملک آپارتمان زیربنا 90 خواب 2
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش اپارتمان ساحلی سرخ رود . خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

  کد ملک a145 نوع ملک آپارتمان زیربنا 120 خواب 2
 • $۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سمت دریا در بابلسر

  ویلا بابلسر

  خرید اپارتمان سمت دریا در بابلسر . اپارتمان ساحلی نوساز و دونبش سمت چمنزارهای بابلسر در مازندران . خرید آپارتمان ساحلی سمت دریا در بابلسر

  کد ملک a141 نوع ملک آپارتمان زیربنا 120 خواب 2
 • $۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سمت دریا در بابلسر

  ویلا بابلسر

  آپارتمان ساحلی بابلسر . فروش آپارتمان ساحلی سمت دریا ، 3 خوابه نوساز با سندششدانگ در بابلسر مازندران . خرید آپارتمان ساحلی سمت دریا در بابلسر

  کد ملک a140 نوع ملک آپارتمان زیربنا 160 خواب 3
 • $۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود . آپارتمان ساحلی سنددار سمت دریا در شمال مازندران سرخرود . خرید آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v2003 نوع ملک آپارتمان زیربنا 120 خواب 2
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود . خرید آپارتمان سنددار و نوساخت محله خطدریا سرخرود مازندران شمال . خرید آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود

  کد ملک a139 نوع ملک آپارتمان زیربنا 86 خواب 2
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در بابلسر

  ویلا بابلسر

  خرید آپارتمان ساحلی داخل شهرک سمت دریا با سند ششدانگ در طبقه اول در بابلسر مازندران در شمال . خرید آپارتمان شهرکی ساحلی در بابلسر

  کد ملک a138 نوع ملک آپارتمان زیربنا 100 خواب 2
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی سنددار سرخرود . آپارتمان ساحلی با ویوی دریا و ساحل در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید آپارتمان دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a137 نوع ملک آپارتمان زیربنا 81 خواب 2
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  منطقه خط دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود . آپارتمان ساحلی سنددار در منطقه خط دریا سرخرود مازندران شمال . خرید آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود

  کد ملک a136 نوع ملک آپارتمان زیربنا 86 خواب 2
 • $۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخ رود . خرید آپارتمان در شمال . آپارتمان سنددار با ویوی ساحل و دریا مازندران سرخرود . خرید آپارتمان خط دریا ساحلی در سرخرود

  کد ملک a135 نوع ملک آپارتمان زیربنا 100 خواب 2
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی در سرخ رود . فروش آپارتمان ساحلی سنددار با ویوی عالی به دریا سرخرود مازندران در شمال . خرید آپارتمان دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a134 نوع ملک آپارتمان زیربنا 105 خواب 2
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  آپارتمان ساحلی سنددار در محموداباد مازندران واقع در شمال کشور با 2 خواب مستر و دید عالی به دریا . خرید آپارتمان دید به دریا در محمودآباد

  کد ملک a133 نوع ملک آپارتمان زیربنا 95 خواب 2
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نزدیک به دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی مازندران سرخرود . خرید آپارتمان ساحلی سنددار 2 خوابه نزدیک به دریا و جاده اصلی سرخرود . خرید آپارتمان نزدیک به دریا در سرخرود

  کد ملک a132 نوع ملک آپارتمان زیربنا 95 خواب 2
 • $۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  پلاک دوم دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی پلاک دوم از سمت ساحل دریا با استخر و جکوزی، امکانات ورزشی، سند ششدانگ سرخرود مازندران . خرید آپارتمان پلاک دوم دریا در سرخرود

  کد ملک a131 نوع ملک آپارتمان زیربنا 75 خواب
 • $۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی در سرخرود . خرید آپارتمان ساحلی نوساز با سند ششدانگ در طبقه 9 سرخرود مازندران شمال . خرید آپارتمان دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a130 نوع ملک آپارتمان زیربنا 100 خواب 2
 • $۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  پلاک دوم دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود .خرید آپارتمان در سرخرود شمال. آپارتمان سرخرود. آپارتمان ساحلی پلاک دوم دریا . خرید آپارتمان پلاک دوم دریا در سرخرود

  کد ملک a129 نوع ملک آپارتمان زیربنا 85 خواب 2
 • $۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  منطقه خط دریا ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی در سرخرود . خرید آپارتمان ساحلی با سند ششدانگ در طبقه6 و 2 خوابه سرخرود مازندران شمال . خرید آپارتمان منطقه خط دریا ساحلی در سرخرود

  کد ملک a128 نوع ملک آپارتمان زیربنا 138 خواب 2
 • $۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  پلاک دوم ساحل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی در پلاک دوم از ساحل سرخرود مازندران با سند ششدانگ ، طبقه 14 و تراس رو به دریای شمال . خرید آپارتمان پلاک دوم ساحل در سرخرود

  کد ملک a127 نوع ملک آپارتمان زیربنا 75 خواب 2
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهر سمت دریا در بابلسر

  ویلا بابلسر

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران بابلسر نوساز با سند مالکیت ، طبقه 7 و 3 خوابه . خرید آپارتمان داخل شهر سمت دریا در بابلسر

  کد ملک a126 نوع ملک آپارتمان زیربنا 170 خواب 3
 • $۴۵۰تومان

  داخل شهر سمت دریا در بابلسر

  ویلا بابلسر

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در شمال . خرید آپارتمان ساحلی مبله و سنددار در بابلسر مازندران در شمال . خرید آپارتمان داخل شهر سمت دریا در بابلسر

  کد ملک a126 نوع ملک آپارتمان زیربنا 92 خواب 2
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی مبله فروشی در شمال کشور در استان مازندران سرخرود با سند مالکیت ، طبقه2 و 2 خوابه . خرید آپارتمان سمت دریا در سرخرود

  کد ملک a125 نوع ملک آپارتمان زیربنا 103 خواب 2
 • $۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سنددار در بابلسر

  ویلا بابلسر

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در شمال . خرید آپارتمان ساحلی سنددار در بابلسر مازندران در شمال . خرید آپارتمان ساحلی سنددار در بابلسر

  کد ملک a124 نوع ملک آپارتمان زیربنا 155 خواب 3
 • $۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  منطقه خط دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی در شمال کشور در استان مازندران سرخرود با سند ششدانگ ، طبقه 14 و تراس رو به دریا . خرید آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود

  کد ملک a123 نوع ملک آپارتمان زیربنا 85 خواب 2
 • $۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود طبقه 5 و 2 خوابه و مبله . خرید آپارتمان ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک a122 نوع ملک آپارتمان زیربنا 108 خواب 2
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  منطقه خط دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود با سند مالکیت طبقه 6 و 2 خوابه . خرید آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود

  کد ملک a121 نوع ملک آپارتمان زیربنا 85 خواب 2
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  منطقه خط دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی ، طبقه 4 ، با سند ششدانگ رو به دریا در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا منطقه خط دریا در سرخرود

  کد ملک a120 نوع ملک ویلا زیربنا 100 خواب 2
 • $۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  پلاک اول دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی ، طبقه 11 ، با سند ششدانگ و جکوزی رو به دریا در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید آپارتمان پلاک اول دریا در سرخرود

  کد ملک a119 نوع ملک آپارتمان زیربنا 240 خواب 3
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  منطقه خط دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران سرخرود با سند مالکیت ، مبله، طبقه 9 و تراس . خرید آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود

  کد ملک a118 نوع ملک آپارتمان زیربنا 85 خواب 2
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۶تومان

  پلاک دوم ساحل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران سرخرود با سند مالکیت ، مبله، طبقه 5 و 2 خوابه . خرید آپارتمان پلاک دوم ساحل در سرخرود

  کد ملک a117 نوع ملک آپارتمان زیربنا 108 خواب 2
 • $۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت خط دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود با سند مالکیت طبقه 5 و 2 خوابه . خرید آپارتمان سمت خط دریا در سرخرود

  کد ملک a116 نوع ملک آپارتمان زیربنا 120 خواب 2