خرید ویلا شهرکی

 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی مبله شده با تراس بزرگ رو به جنگل و دریا، در منطقه ونوش نوشهر با سند مالکیت تک برگ

  v1434کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 340زیربنا 3خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در مازندران بین پارک جنگلی سیسنگان و شهر نوشهربا سند مالکیت تک برگ و جواز ساخت

  v1427کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 220زیربنا 4خواب
 • $۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  فروش ویلا شهرکی جنگلی بین دو شهر رویان و نوشهر در استان مازندران به همراه سند مالکیت و جواز ساخت

  v1426کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 240زیربنا 4خواب
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا شهرکی جنگلی با قیمت مناسب در استان مازندران شهر چمستان به همراه سند مالکیت و جواز ساخت

  v1424کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شهرکی با قیمت ارزان به سمت طبیعت دشت و چمنزار شهر سرخرود مازندران به همراه سند مالکیت

  v1420کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشت و چمنزارموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در مازندران شهر چمستان، بین دو شهر آمل و نور به همراه سند مالکیت جواز ساخت

  v1416کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی فروشی همراه با سند مالکیت، بین پارک جنگلی سیسنگان نوشهر و رویان استان مازندران

  v1415کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در شهر محمودآباد استان مازندران، با سند مالکیت و پروانه ساخت و پایان کار

  v1407کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل ونوش نوشهر مازندران، با فاصله مناسب از دریا، جنگل و جاده اصلی

  v1405کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرک جنگلی در رویان

  رویان

  ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل های شمال استان مازندران با بنای دوبلکس، با ویو جنگل و سند مالکیت در رویان

  v1401کد ملک ویلانوع ملک شهرک جنگلیموقعیت 300زیربنا 3خواب