خرید ویلا ساحلی

 • $۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در نور

  نور

  ویلا باغ ساحلی شهرکی در نور با سند تکبرگ شش دانگ و حیاط بزرگ باغی و زمین زیاد ویلایی نزدیک دریا شمال

  v1048کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 240زیربنا 3خواب
 • $۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در نور

  نور

  خرید ویلا ساحلی استخر دار شیک در نور شمال با سند شش دانگ در شهرکی با نگهبانی دایمی نقد و اقساط شرایط

  v1045کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 450زیربنا 4خواب
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلای ساحلی شهرکی در ایزدشهر با ساحل اختصاصی و سند شش دانگ تک برگ با پرداخت شرایطی نقد و اقساطی

  v1033کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر چلندر با سند تک برگ شش دانگ و استخردار با حیاط بزرگ ویلایی و زمین زیاد نقد اقساط

  v1031کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 415زیربنا 3خواب
 • $۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر چلندر سند دار و بنای نوساز با طرح نمای رومی شیک پرداخت نقد و اقساطی شرایطی

  v1029کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 450زیربنا 4خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند ششدانگ در بنجکول نوشهر نزدیک به سیسنگان و ونوش و انارور و سمت ساحلی

  v1028کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 270زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی با سند ششدانگ در سرخرود بنای دوبلکس 3 خوابه نوساز نزدیک دریا و نوارساحلی بصورت مستقل مجزا

  V1016کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 215زیربنا 3خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی سند ششدانگ در سرخرود بنای تریبلکس دید دریا ویوی ساحل در بافت کاملا ویلایی شرایط نقد اقساط

  V1015کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند شش دانگ در مجموعه کاملا ویلایی در قواره اول دریا لب ساحل نوشهر

  v1005کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 800زیربنا 5خواب
 • $۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی استخر دار در نوشهر با سند شش دانگ و بنای نوساخت لوکس شیک در حیاط بزرگ و زمین ساحلی ویلایی

  v1004کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 500زیربنا 5خواب