خرید ویلا ساحلی

 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود با بنای شیک دوبلکس ساحلی و مجوز و مدارک قانونی در بافت ویلایی نشین شهرکی

  v922کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا داخل شهرکی ساحلی با حیاط بزرگ و زمین زیاد در سرخرود با نگهبانی و سند شش دانگ در نوار ساحلی

  v921کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی شهرکی در خط دریای سرخرود با سند شش دانگ در نوار ساحلی و نزدیک دریا داخل شهرکی ویلایی

  v920کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 230زیربنا 3خواب
 • $۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلای ساحلی نوساز سرخرود با سند شش دانگ در کوچه بن بست ویلایی نشین با قیمت ارزان سمت ساحل نزدیک دریا

  v919کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی سرخرود با سند شش دانگ در شمال سمت نوار ساحلی و نزدیک دریای شمال بنای نوساز شیک ساحلی

  v918کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید ویلا ساحلی شهرکی محمودآباد شمال با سند تک برگ شش دانگ بافت ویلایی نشین ساحلی پرداخت نقد و اقساط

  v913کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر شمال داخل شهرکی ساحلی چسبیده به ساحل نزدیک دریا با سند تک برگ شش دانگ شیک و لوکس

  V912کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی نوشهر با سند تکبرگ شش دانگ و ساحل اختصاصی بزرگ با حیاط بزرگ و زمین زیاد منطقه ملکار نوشهر

  v896کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا ساحلی در نوشهر با سند تکبرگ شش دانگ در شهرکی ساحلی دارای ساحل اختصاصی و خصوصی چبسیده ساحل

  v895کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی نوشهر داخل شهرکی ساحلی در شمال نوشهر باسند تکبرگ شش دانگ و نگهبانی چسبیده ساحل دریا نوشهر

  v894کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 200زیربنا 3خواب