خرید ویلا جنگلی

 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در ونوش نوشهر.

  v1505کد ملک ویلانوع ملک ونوش جنگلی مستقلموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صفاییه مستقل سمت جنگل در بابلسر

  بابلسر

  ویلا جنگلی مستقل در صفاییه بابلسر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا نوساز در منطقه ی صفاییه بابلسر

  v1504کد ملک ویلانوع ملک صفاییه مستقل سمت جنگل موقعیت 235زیربنا 3خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا لتینگان جنگلی با دید دریا و جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در لتینگان نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا مستقل سمت جنگل لتینگان نوشهر

  v1495کد ملک ویلانوع ملک لتینگان جنگلی با دید دریا و جنگلموقعیت 180زیربنا 2خواب
 • $۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی ونوش نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگلی ونوش نوشهر. ویلا جنگلی سنددار در نوشهر

  v1494کد ملک ویلانوع ملک ونوش جنگلی مستقلموقعیت 280زیربنا 3خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی آویدر نوشهر در استان مازندران.خرید و فروش ویلا جنگلی نزدیک شهر نوشهر. ویلا جنگلی نوشهر

  v1492کد ملک ویلانوع ملک آویدر جنگلی مستقلموقعیت 205زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی فروشی در آویدر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در آویدر نوشهر. ویلا نوشهر

  v1490کد ملک ویلانوع ملک آویدر جنگلی مستقلموقعیت 230زیربنا 3خواب
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا علمده مستقل در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا جنگلی در منطقه علمده محمودآباد در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی مستقل در محمودآباد.

  v1477کد ملک ویلانوع ملک علمده مستقل موقعیت 195زیربنا 3خواب
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ونوش شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی منطقه ونوش نوشهر در استان مازندران. ویلا داخل شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  v1469کد ملک ویلانوع ملک ونوش شهرکی جنگلیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سیاهرودسر سمت جنگل در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا در سیاهرودسر محمودآباد. ویلا جنگلی در سیاهرودسر محمودآباد. ویلا سنددار در سیاهرودسر محمودآباد

  v1459کد ملک ویلانوع ملک سیاهرودسر سمت جنگلموقعیت 185زیربنا 3خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سیسنگان جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نزدیک سیسنگان در نوشهر. فروش ویلا جنگلی سیسنگان در نوشهر. ویلا سمت جنگل در نوشهر نزدیکی سیسنگان

  v1454کد ملک ویلانوع ملک سیسنگان جنگلی مستقلموقعیت 220زیربنا 3خواب