خرید ویلا جنگلی

 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سند

  v1810کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 240زیربنا 4خواب
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز

  v1809کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 165زیربنا 3خواب
 • $۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی نوساز در شمال کشور استان مازندران در نوشهر با بنای ترببلکس سنددار

  v1808کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 300زیربنا 5خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا با بنای دوبلکس و نوساز سمت جنگل در چمستان مازندران در شمال کشور

  v1805کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل مجتمع ویلایی در چمستان

  چمستان

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا سمت جنگل در چمستان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سند مالکیت

  v1804کد ملک ویلانوع ملک داخل مجتمع ویلاییموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس ،داخل شهرک با سند مالکیت ، در چمستان مازندران در شمال کشور

  v1803کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا شمال . ویلا جنگلی با دید به جنگل و دریا و بنای تریبلکس در نوشهر مازندران در شمال کشور

  v1798کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت جنگلموقعیت 500زیربنا 7خواب
 • $۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی مستقل در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز

  v1797کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت جنگلموقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا جنگلی نوساز در شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور ، دوبلکس و سه خوابه

  v1796کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس ، بصورت مستقل و سند مالکیت ، در نوشهر مازندران در شمال کشور

  v1787کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 180زیربنا 3خواب