خرید آپارتمان ساحلی

 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در گلشهر سرخرود با سند شش دانگ و پارکینگ مجزا در مجموعه ویلایی نشین تک واحدی سه طبقه

  A54کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 151زیربنا 3خواب
 • $۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود با ویوی دریای درویش آباد و سند تک برگ مالکیت و قیمتی مناسب در مجتمعی تک واحدی

  A53کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود در منطقه خط دریا و میدان قوری سرخرود در شمال با سند و ویوی دریا و ساحل خط دریا

  a52کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود با سند تک برگ و دید به ساحل شمال و دریای خط دریای سرخرود با قیمت مناسب و ارزان

  A51کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 92زیربنا 2خواب
 • $۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود در خط دریا با سند تک برگ و ویوی دریا و دیدساحل با قیمت مناسب در شمال نقد اقساط

  a50کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 125زیربنا 2خواب
 • $۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود در منطقه خط دریا با سند تک برگ با قیمت مناسب و دید و ویوی به دریا و ساحل شمال

  a49کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 66زیربنا 1خواب
 • $۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان شمال در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در سرخرود شمال نزدیک به دریا و ساحل در خط دریای سرخرود در مجتمعی نوساز با ساخت مهندسی

  A48کد ملک آپارتماننوع ملک شمالموقعیت 103زیربنا 2خواب
 • $۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود پلاک اول دریا با ویوی کامل ساحل شمال و سند تک برگ مالکیت درشمال

  a47کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 75زیربنا 2خواب
 • $۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود در پلاک اول دریا و لب ساحل و سند تکبرگ شش دانگ مفروز منطقه خط دریا سرخرود شمال

  A44کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 110زیربنا 3خواب
 • $۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در سرخرود با سند تک برگ شش دانگ در پلاک اول دریا و ساحل باوبو و دید ابدی و دایمی دریا

  A43کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 140زیربنا 3خواب