خرید آپارتمان ساحلی

 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا آپارتمان ساحلی در منطقه خط دریا سرخرود در شمال کشور استان مازندران که با تمامی امکانات رفاهی

  a71کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 155زیربنا 3خواب
 • $۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش واحد در آپارتمان ساحلی با موقعیت جغرافیایی مناسب و چشم اندازی همه جانبه از کوه و دریا و جنگل

  a70کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت در سرخرود با ویو به دریا سنددار

  a69کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 132زیربنا 2خواب
 • $۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی سمت ساحل در سرخرود در شمال کشور استان مازندران با سند مالکیت و مبله

  a68کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش و معاوضه آپارتمان ساحلی در پلاک اول دریا و با ویو بینظیر به دریا در خط دریا سرخرود

  a67کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش آپارتمان شهرکی ساحلی با سند تک برگ در داخل شهرک مروارید خزر در محمودآباد

  a66کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت در خط دریای سرخرود با ویو به دریا سنددار

  a65کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 108زیربنا 2خواب
 • $۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت در خط دریای سرخرود با ویو به دریا سنددار

  a64کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 125زیربنا 2خواب
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت در خط دریای سرخرود در مجموعه نوساز ساحلی شیک

  a63کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در خط دریای سرخرود مازندران با سند تک برگ شش دانگ بصورت ملبه باویوی دریا

  a62کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 74زیربنا 1خواب