خرید ویلا شهرکی

 • $۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت دشت با بنای نوساز و نیم دوبلکس در محموداباد استان مازندران در شمال

  v1856کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال در محمودآباد . ویلا سمت دشت ، داخل شهرکی در محمودآباد مازندران شمال ایران بنای نیم پیلوت

  v1855کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت در منطقه کلوده محموداباد استان مازندران در شمال

  v1854کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  خرید و فروش ویلا شمال. ویلا شهرکی سمت جنگلهای چمستان در استان مازندران شمال بنای دوبلکس، نوساز، سند

  v1852کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا در شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال با بنای دوبلکس، کامل مبله، 3 خواب

  v1847کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل با بنای نوساز و دوبلکس در چمستان استان مازندران در شمال

  v1845کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل با بنای نوساز و نیم دوبلکس در چمستان استان مازندران در شمال

  v1840کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل با بنای نوساز و نیم دوبلکس در چمستان استان مازندران در شمال

  v1838کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  بابلسر

  ویلا شمال .ویلا دوبلکس و نوساز فروشی داخل شهرک با سند ششدانگ و مبله در بابلسر مازندران در شمال کشور

  v1834کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 210زیربنا 3خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کلوده

  خرید و فروش ویلا شمال . ویلا شهرکی با بنای نیم پیلوت و نوساز در کلوده محمودآباد در استان مازندران

  v1831کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 170زیربنا 3خواب