خرید ویلا شهرکی

 • $۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا استخردار شهرکی سیسنگان در نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا سیسنگان

  v1471کد ملک ویلانوع ملک سیسنگان شهرکی سمت جنگلموقعیت 600زیربنا 4خواب
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا انارور شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی منطقه انارور در نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی انارور نوشهر شمال

  v1470کد ملک ویلانوع ملک انارور شهرکی جنگلیموقعیت 480زیربنا 4خواب
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  بابلسر

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در صفائیه بابلسر. ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر. ویلا داخل شهرک بابلسر

  v1466کد ملک ویلانوع ملک صفائیه شهرکی سمت جنگلموقعیت 250زیربنا 4خواب
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی سمت جنگلی ونوش نوشهر. ویلا داخل شهرکی سمت جنگل در ونوش نوشهر. ویلا شهرکی جنگلی نوشهر.

  v1465کد ملک ویلانوع ملک ونوش شهرکی سمت جنگلموقعیت 225زیربنا 4خواب
 • $۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا وازیوار شهرکی سمت جنگل در رویان

  رویان

  ویلا شهرکی سمت جنگل وازیوار در شهر رویان. فروش ویلا جنگلی در شهر رویان. ویلا شهرکی وازیوار در رویان

  v1464کد ملک ویلانوع ملک وازیوار شهرکی سمت جنگلموقعیت 240زیربنا 3خواب
 • $۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا لتینگان شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا شهرکی لتینگان جنگلی در نوشهر. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی لتینگان نوشهر در استان مازندران

  v1463کد ملک ویلانوع ملک لتینگان شهرکی جنگلیموقعیت 175زیربنا 3خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا بنجکول جنگلی در رویان

  رویان

  ویلا جنگلی بنجکول شهرکی در رویان. ویلا شهرکی بنجکول سمت جنگل در شهر رویان.خرید ویلا شهرکی شمال رویان

  v1462کد ملک ویلانوع ملک بنجکول جنگلیموقعیت 270زیربنا 4خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا روبروی چاکسر سمت جنگل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا روبروی چاکسر سمت جنگل در سرخرود در استان مازندران | ویلا شهرکی نزدیک ساحل چاکسر در سرخرود

  v1460کد ملک ویلانوع ملک روبروی چاکسر سمت جنگلموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود. خرید و فروش ویلا شهرکی روبروی درویش آباد سرخرود. خرید ویلا شهرکی شمال

  v1456کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگل موقعیت 300زیربنا 5خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا چلک شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا چلک جنگلی در نوشهر. ویلا شهرکی جنگلی در چلک نوشهر. ویلا شهرکی در چلک نوشهر در استان مازندران.

  v1455کد ملک ویلانوع ملک چلک شهرکی جنگلیموقعیت 180زیربنا 3خواب