خرید ویلا ساحلی

 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی فروشی در سرخرود استان مازندران در شمال کشور داخل شهرک با بنای دوبلکس و مبله و سنددار

  v1656کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا پلاک اول ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا ساحلی پلاک اول و مستقل در نوشهر استان مازندران در شمال کشور دو خوابه و کاملا مبله

  v1640کد ملک ویلانوع ملک پلاک اول ساحلیموقعیت 170زیربنا 2خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی فروشی در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای تریبلکس و مبله دو خوابه و سند تک برگ

  v1638کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای دو خواب و یک مستر

  v1637کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مبله در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای دو خواب و مبله

  v1635کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مبله موقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای دو خواب و یک مستر

  v1633کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 185زیربنا 2خواب
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای سه خواب و دو مستر

  v1632کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود استان مازندران در شمال کشور به صورت مبله و دارای سه خواب

  v1631کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود مازندران شمال با بنای دوبلکس و مبله دارای چهار خواب و یک مستر

  v1630کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی داخل شهرک فروشی در سرخرود بصورت مبله در شمال کشور استان مازندران با بنای همکف میباشد

  v1629کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 160زیربنا 3خواب