خرید ویلا ساحلی

 • $۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی با ساحل اختصاصی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی داخل شهرک سمت ساحل در نوشهر با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب وسند مالکیت و استخر و جکوزی

  v1602کد ملک ویلانوع ملک شهرکی با ساحل اختصاصیموقعیت زیربنا 3خواب
 • $۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  v1595کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقل موقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود خرید. فروش ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا

  v1594کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقل موقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل دید به دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا خرید در سرخرود.ویلا دید دریا سرخرود فروشی در مازندران. خرید و فروش ویلا ساحلی نزدیک دریا سرخرود

  v1593کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقل دید به دریاموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود خرید شمال . فروش ویلا ساحلی با نگهبانی

  v1592کد ملک ویلانوع ملک مستقل ساحلی موقعیت 155زیربنا 2خواب
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا مازندران سرخرود درویش آباد. ویلا ساحلی اکازیون سرخرود

  v1586کد ملک ویلانوع ملک ساحلی درویش آباد سرخرودموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی جنب خانه دریا سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود خرید شهرکی. فروش ویلا ساحلی با نگهبانی

  v1585کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکی جنب خانه دریا سرخرودموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا خرید در سرخرود. ویلا سرخرود فروشی در مازندران. خرید و فروش ویلا ساحلی نزدیک دریا سرخرود

  v1584کد ملک ویلانوع ملک ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرودموقعیت 165زیربنا 2خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود خرید. فروش ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا

  v1583کد ملک ویلانوع ملک ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرودموقعیت 193زیربنا 3خواب
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  ویلا سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود. خرید ویلا ساحلی جنب شهرک معروف خانه دریا در سرخرود استان مازندران

  v1572کد ملک ویلانوع ملک ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرودموقعیت 110زیربنا 2خواب