خرید ویلا ساحلی

 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند ششدانگ در بنجکول نوشهر نزدیک به سیسنگان و ونوش و انارور و سمت ساحلی

  v1028کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 270زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی با سند ششدانگ در سرخرود بنای دوبلکس 3 خوابه نوساز نزدیک دریا و نوارساحلی بصورت مستقل مجزا

  V1016کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 215زیربنا 3خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی سند ششدانگ در سرخرود بنای تریبلکس دید دریا ویوی ساحل در بافت کاملا ویلایی شرایط نقد اقساط

  V1015کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند شش دانگ در مجموعه کاملا ویلایی در قواره اول دریا لب ساحل نوشهر

  v1005کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 800زیربنا 5خواب
 • $۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی استخر دار در نوشهر با سند شش دانگ و بنای نوساخت لوکس شیک در حیاط بزرگ و زمین ساحلی ویلایی

  v1004کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 500زیربنا 5خواب
 • $۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلای ساحلی شهرکی با سند شش دانگ در نوشهر با حیاط بزرگ و زمین زیاد ویلایی و ساحلی در نوار ساحلی شمال

  v1003کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 350زیربنا 4خواب
 • $۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگک در شهرکی برند و قوی با مشاعات زیاد شهرکی و حیاط دار

  v998کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر بین ملکار و سیسنگان با نگهبانی و سند تک برگ شش دانگ نزددیک کوه و جنگل دریا

  v997کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 195زیربنا 3خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلای ساحلی شهرکی با سند شش دانگ در نوشهر در شهرکی برند و ساحلی در بافت کاملا ویلایی امن دنج در شمال

  v996کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر داخل شهرکی ساحلی با سند تک برگ شش دانگ در نوار ساحلی و نزدیک دریا بانگهبانی دایم

  v995کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 300زیربنا 4خواب