خرید ویلا ساحلی

 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا خط دریا سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود.ویلا خط دریا در سرخرود. ویلا ساحلی در خط دریای سرخرود. خرید و فروش ویلا در سرخرود

  v1446کد ملک ویلانوع ملک خط دریا سرخرودموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی تریبلکس، با موقعیت مکانی مناسب نزدیک به دریا و جاده اصلی در سرخرود استان مازندران

  v1440کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 120زیربنا 3خواب
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران، به همراه سند مالکیت شش دانگ، پروانه ساخت و پایان کار

  v1437کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی خصوصی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرکی با ساحلی اختصاصی در استان مازندران شهر محمودآباد به همراه سند ششدانگ

  v1436کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکی خصوصیموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در منطقه ویلایی نشین چلندر نوشهر،با دید کامل و همزمان به کوه و دریا با سند تک برگ

  v1431کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 420زیربنا 3خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی فروشی داخل شهرکی در شمال منطقه ویلایی نشین سرخرود، با سند مالکیت، جواز ساخت و پایان کار

  v1430کد ملک ویلانوع ملک ساحلی داخل شهرکموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی شهرکی در شمال، با موقعیت مکانی مناسب نزدیک به دریا و جاده اصلی در سمت ساحلی شهر سرخرود

  v1429کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در شهر سرخرود، به همراه سند مالکیت، پروانه ساخت

  v1428کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 175زیربنا 3خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی داخل شهرک در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی داخل شهرکی نزدیک دریا در استان مازندران شهر نوشهر، به همراه سند مالکیت و پایان کار

  v1423کد ملک ویلانوع ملک ساحلی داخل شهرکموقعیت 250زیربنا 4خواب
 • $۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی پلاک اول دریا در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی چسبیده به ساحل دریای مازندران در نوشهر، با دید همزمان به دریا و جنگل همراه با سند مالکیت

  v1422کد ملک ویلانوع ملک ساحلی پلاک اول دریاموقعیت 260زیربنا 3خواب