خرید ویلا جنگلی

 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا روبروی دریاکنار سمت جنگل در بابلسر

  بابلسر

  ویلا بابلسر. خرید ویلا در بابلسر. ویلا روبروی دریاکنار سمت جنگل در بابلسر در شمال. ویلا شمال بابلسر

  v1555کد ملک ویلانوع ملک روبروی دریاکنار سمت جنگل موقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا جنگلی آویدر نوشهر در استان مازندران.ویلا مستقل سمت جنگل آویدر نوشهر.فروش ویلا نوشهر

  v1548کد ملک ویلانوع ملک آویدر جنگلی مستقلموقعیت 270زیربنا 3خواب
 • $۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنوبی بین سرخرود و محمودآباد در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا جنگلی مستقل ارزان قیمت در سمت جنگل جاده سرخرود به محمودآباد در استان مازندران. ویلا سرخرود

  v1546کد ملک ویلانوع ملک جنوبی بین سرخرود و محمودآبادموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی تریبلکس در منطقه ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا جنگلی مستقل در ونوش نوشهر

  v1544کد ملک ویلانوع ملک ونوش جنگلی مستقلموقعیت 400زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا مستقل سمت جنگل در ونوش نوشهر.

  v1543کد ملک ویلانوع ملک ونوش جنگلی مستقلموقعیت 230زیربنا 3خواب
 • $۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگلی جاده آمل به چمستان در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا جنگلی مستقل ارزان قیمت در سمت جنگل جاده آمل به چمستان در استان مازندران. ویلا جنگلی سرخرود

  v1534کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگلی جاده آمل به چمستانموقعیت 130زیربنا 3خواب
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل بین آمل چمستان در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا جنگلی مستقل ارزان قیمت در سمت جنگل جاده آمل به چمستان در استان مازندران . ویلا مستقل مبله

  v1533کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگل بین آمل چمستانموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا فراشکلا مستقل جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی در منطقه فراشکلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی فراشکلا نوشهر

  v1532کد ملک ویلانوع ملک فراشکلا مستقل جنگلیموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا فراشکلا جنگلی مستقل در چمستان

  چمستان

  ویلا مستقل در منطقه فراشکلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی فراشکلا نوشهر

  v1531کد ملک ویلانوع ملک فراشکلا جنگلی مستقلموقعیت 70زیربنا 2خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا چلندر جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه ی چلندر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در منطقه چلندر نوشهر

  v1530کد ملک ویلانوع ملک چلندر جنگلی مستقلموقعیت 150زیربنا 3خواب