خرید ویلا جنگلی

 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی ارزان قیمت در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی در چمستان مازندران . خرید و فروش ویلا قیمت مناسب سمت جنگل چمستان مازندران در شمال کشور

  v1880کد ملک ویلانوع ملک جنگلی ارزان قیمتموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی شهرکی چمستان مازندران . ویلا جنگلی داخل شهرک با سند تکبرگ در چمستان مازندران در شمال کشور

  v1879کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی شهرکی چمستان . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی با سند و تراس رو به جنگل چمستان مازندران شمال

  v1878کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 130زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نزدیک جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی سمت جنگل نوشهر . خرید ویلا جنگلی با سند مالکیت و حیاط بزرگ گلکاری شده نوشهر مازندران شمال

  v1876کد ملک ویلانوع ملک نزدیک جنگلموقعیت 170زیربنا 2خواب
 • $۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا و جنگل در رویان

  رویان

  ویلا جنگلی دید به دریا و جنگل در رویان.ویلا لاکچری با استخر و روف گاردن و سند مالکیت رویان مازندران

  v1875کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 400زیربنا 4خواب
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی داخل شهرک در چمستان . فروش ویلا جنگلی با سند مالکیت داخل شهرکی در چمستان مازندران در شمال

  v1867کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا کنار جنگل در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا جنگلی در چمستان مازندران در شمال کشور ، 3 خوابه و تراس رو به جنگل

  v1865کد ملک ویلانوع ملک کنار جنگلموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل و دشت در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شمال در استان مازندران . ویلا فروشی جنگلی در نوشهر مازندران در شمال ایران با بنای دوبلکس و سند

  v1864کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگل و دشتموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شمال فروشی در نوشهر مازندران با بنای تریبلکس و نوساز و طبقه شاه نشین سمت جنگل های نخ شمال

  v1863کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شمال در چمستان . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز در چمستان مازندران شمال کشور

  v1853کد ملک ویلانوع ملک جنگلی شهرکیموقعیت 140زیربنا 2خواب