خرید آپارتمان ساحلی

 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید واحد آپارتمانی مبله شده در مازندران، نزدیک به دریا و جاده اصلی، با قیمت مناسب در سرخرود

  a82کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی شمال ، قواره اول دریا با سند مالکیت و پایان کار در شمال سرخرود استان مازندران

  a81کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی موقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش واحد آپارتمان ساحلی در شمال، با دید ابدی به دریا همراه با سند مالکیت و پروانه ساخت در سرخرود

  a80کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 210زیربنا 3خواب
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی مازندران با تراس مخصوص دید ابدی به دریا، به همراه سونا و جکوزی در سرخرود

  a79کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی به قیمت در استان مازندران، به همراه سند تک برگ و پروانه و پایان کار در سرخرود

  a78کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 155زیربنا 3خواب
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید واحد آپارتمانی ساحلی در پلاک اول دریای مازندران با دیدی فراخ از ساحل دریای خزر در سرخرود

  a77کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 244زیربنا 3خواب
 • $۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  واحد آپارتمان ساحلی دید به دریا فروشی با سند و جواز ساخت و پایان کار در استان مازندران

  a76کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید واحد فروشی در آپارتمان ساحلی نزدیک به دریا، با دید به دریا از داخل خانه در شمال شهر سرخرود

  a75کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 132زیربنا 2خواب
 • $۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  واحد فروشی آپارتمان واقع شده در پلاک اول از سمت ساحل با دید فراخ و ابدی به دریا در شهر ساحلی سرخرود

  a74کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 135زیربنا 3خواب
 • $۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش واحد آپارتمان ساحلی کاملا مبله شده در شهر سرخرود با تراس بزرگ دید به دریا

  a73کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 155زیربنا 3خواب