خرید آپارتمان ساحلی

 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نور

  نور

  آپارتمان ساحلی سند دار در نور شمال با مدارک کامل و پرداخت نقد و اقساط در مجموعه ساحلی 2 طبقه 8 واحدی

  a58کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  آپارتمان ساحلی در محمودآباد با سند تک برگ و نزدیک به دریا و ساحل و جاده اصلی با شرایط نقد اقساط مبله

  a57کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 93زیربنا 2خواب
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در خط دریای سرخرود با سند شش دانگ و قیمت مناسب در مجموعه کم واحد و نزدیک دریا و ساحل

  a56کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 122زیربنا 2خواب
 • $۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی سند دار نوساز کلید و نخورده با قیمت مناسب و ارزان نزدیک دریا و ویوی ساحلی و دریا

  a55کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 103زیربنا 2خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در گلشهر سرخرود با سند شش دانگ و پارکینگ مجزا در مجموعه ویلایی نشین تک واحدی سه طبقه

  A54کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 151زیربنا 3خواب
 • $۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود با ویوی دریای درویش آباد و سند تک برگ مالکیت و قیمتی مناسب در مجتمعی تک واحدی

  A53کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود در منطقه خط دریا و میدان قوری سرخرود در شمال با سند و ویوی دریا و ساحل خط دریا

  a52کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود با سند تک برگ و دید به ساحل شمال و دریای خط دریای سرخرود با قیمت مناسب و ارزان

  A51کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 92زیربنا 2خواب
 • $۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود در خط دریا با سند تک برگ و ویوی دریا و دیدساحل با قیمت مناسب در شمال نقد اقساط

  a50کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 125زیربنا 2خواب
 • $۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود در منطقه خط دریا با سند تک برگ با قیمت مناسب و دید و ویوی به دریا و ساحل شمال

  a49کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 66زیربنا 1خواب