خرید آپارتمان ساحلی

 • $۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی سمت ساحل در سرخرود در شمال کشور استان مازندران با سند مالکیت و مبله

  a68کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش و معاوضه آپارتمان ساحلی در پلاک اول دریا و با ویو بینظیر به دریا در خط دریا سرخرود

  a67کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش آپارتمان شهرکی ساحلی با سند تک برگ در داخل شهرک مروارید خزر در محمودآباد

  a66کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت در خط دریای سرخرود با ویو به دریا سنددار

  a65کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 108زیربنا 2خواب
 • $۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت در خط دریای سرخرود با ویو به دریا سنددار

  a64کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 125زیربنا 2خواب
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت در خط دریای سرخرود در مجموعه نوساز ساحلی شیک

  a63کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در خط دریای سرخرود مازندران با سند تک برگ شش دانگ بصورت ملبه باویوی دریا

  a62کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 74زیربنا 1خواب
 • $۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در خط دریای سرخرود با سند تک برگ شش دانگ واقع در پلاک یک دریا و لب ساحل

  a61کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی با سند شش دانگ دید دریا در منطقه خط دریای سرخرود شمال مازندران قیمت مناسب

  a60کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سند دار در خط دریای سرخرود شمال با ساختی شیک و لوکس نوساز و کلید نخورده نقد و اقساطی

  a59کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 105زیربنا 2خواب