خرید ویلا شهرکی

 • $۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا چاکسر شهرکی نزدیک ساحل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شهرکی منطقه ساحلی چاکسر سرخرود در استان مازندران. ویلا شهرکی نزدیک ساحل چاکسر در استان مازندران

  v1501کد ملک ویلانوع ملک چاکسر شهرکی نزدیک ساحلموقعیت 250زیربنا 4خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه علی آباد عسگرخان نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی در علی آباد عسگرخان

  v1500کد ملک ویلانوع ملک علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی سمت جنگل سیسنگان در نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا نوشهر

  v1499کد ملک ویلانوع ملک سیسنگان شهرکی سمت جنگلموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی چهارمحل در شهر محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگلی در محمودآباد. ویلا شمال

  v1498کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 170زیربنا 2خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  بابلسر

  ویلا شهرکی در منطقه صفائیه بابلسر در استان مازندران.فروش ویلا شهرکی در بابلسر. ویلا شهرکی جنگلی شمال

  v1497کد ملک ویلانوع ملک صفائیه شهرکی سمت جنگلموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صلاح الدین کلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا داخل شهرکی جنگلی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی نوشهر

  v1493کد ملک ویلانوع ملک صلاح الدین کلا شهرکی جنگلیموقعیت 240زیربنا 4خواب
 • $۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا آویدر شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه آویدر نوشهر. خرید و فروش ویلا شهرکی در آویدر نوشهر. ویلا شهرکی جنگلی نوشهر

  v1491کد ملک ویلانوع ملک آویدر شهرکی جنگلیموقعیت 260زیربنا 3خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت در نزدیکی محموداباد

  v1489کد ملک ویلانوع ملک چهارمحل شهرکی سمت جنگلموقعیت 170زیربنا 2خواب
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا چهارمحل جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت در محموداباد

  v1488کد ملک ویلانوع ملک چهارمحل جنگلی موقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دریاسر شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی دریاسر در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی شهرک قصر دریا محمودآباد

  v1476کد ملک ویلانوع ملک دریاسر شهرکی جنگلیموقعیت 190زیربنا 3خواب