خرید ویلا شهرکی

 • $۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  بابلسر

  ویلا شهرکی سمت دشت بابلسر . وویلا شهرکی فروشی با سند ششدانگ و شاه نشین در بابلسر مازندران در شمال

  v1871کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 235زیربنا 3خواب
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار محمودآباد . خرید ویلا شهرکی دوبلکس در محمودآباد مازندران در شمال کشور

  v1868کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 180زیربنا 2خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی نوساز در چمستان مازندران در شمال کشور

  v1866کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 110زیربنا 2خواب
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا شمال . خرید و فروش ویلا شهرکی دوبلکس نوساز سمت جنگلهای نوشهر در استان مازندران شمال

  v1862کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 165زیربنا 3خواب
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شمال . خرید و فروش ویلا در شمال مازندران داخل شهرک سمت دشت با سند مالکیت در سرخرود

  v1861کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 270زیربنا 4خواب
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا شهرکی لوکس و شیک در محموداباد مازندران در شمال با بنای دوبلکس نوساز

  v1858کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 350زیربنا 3خواب
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا شهرکی سنددار سمت جنگل اطراف کلوده محموداباد در مازندران شمال کشور

  v1857کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت دشت با بنای نوساز و نیم دوبلکس در محموداباد استان مازندران در شمال

  v1856کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال در محمودآباد . ویلا سمت دشت ، داخل شهرکی در محمودآباد مازندران شمال ایران بنای نیم پیلوت

  v1855کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت در منطقه کلوده محموداباد استان مازندران در شمال

  v1854کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 120زیربنا 2خواب