خرید ویلا شهرکی

 • $۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز

  v1702کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 270زیربنا 4خواب
 • $۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس واستخر

  v1700کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 500زیربنا 4خواب
 • $۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی سمت جنگل نوشهر در استان مازندران در شمال کشور با بنا تریبلکس دارای 5 خواب مستر و شاه نشین

  v1699کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 400زیربنا 5خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی شمال. فروش ویلا جنگلی در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سند مالکیت و نوساز

  v1698کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 165زیربنا 3خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز

  v1688کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل و دشت در چمستان

  چمستان

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی نیم پیلوت در شهرستان چمستان در استان مازندران در شمال کشور

  v1687کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگل و دشتموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران در چمستان با بنای نیم پیلوت

  v1686کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  ویلا فروشی شمال . میلا شهرکی جنگلی در شمال کشور در استان مازندران و شهرستان چمستان با سند تک برگ

  v1685کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 135زیربنا 3خواب
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک در محموداباد استان مازندران در شمال کشور با بنای فلت و سنددار

  v1680کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید ویلا در شمال. ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در محمود آباد در استان مازندران در شمال کشور 2 خوابه

  v1679کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 170زیربنا 3خواب