خرید ویلا ساحلی

 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود

  سرخرود

  ویلا فروشی سمت ساحل در سرخرود با بنای دوبلکس و دارای سه خواب مستر و سند که به صورت دربستی است

  v1620کد ملک ویلانوع ملک ساحلی درویش آبادموقعیت 155زیربنا 3خواب
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود با بنای دوبلکس و نمای رومی دارای چهار خواب که سه خوابش مستر است

  v1619کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 225زیربنا 4خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا باغ ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا باغ فروشی سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای چهار خواب و سند تمامی لوازم به صورت مبله و باغ وسیع

  v1618کد ملک ویلانوع ملک باغ ویلا ساحلیموقعیت 250زیربنا 4خواب
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند و لوازم منزل به صورت مبله است

  v1617کد ملک ویلانوع ملک ساحلی ارزان قیمتموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل در سرخرود با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب وسند و به صورت مبله است

  v1616کد ملک ویلانوع ملک ساحلی ارزان قیمتموقعیت 110زیربنا 2خواب
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی سنددار در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی سمت ساحل در محمودآباد با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و همچنین مبله میباشد

  v1612کد ملک ویلانوع ملک ساحلی سنددارموقعیت 100زیربنا 3خواب
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی سمت ساحل داخل شهرک در محمودآباد با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند و حیاط بزرگ است

  v1611کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک ساحلیموقعیت 164زیربنا 3خواب
 • $۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی داخل شهرک ساحلی در نوشهر با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و استخر و جکوزی

  v1605کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 500زیربنا خواب
 • $۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صلاح الدین کلا نوشهر در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی سمت ساحل ویلایی نشین در صلاح الدین کلا نوشهر با بنای دوبلکس دارای چهار خواب مستر و سند

  v1604کد ملک ویلانوع ملک صلاح الدین کلا نوشهرموقعیت 330زیربنا 4خواب
 • $۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرک ساحلی استخردار در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی ساحلی داخل شهرک در نوشهر با بنای دوبلکس دارای چهار خواب مستر و سند مالکیت واستخر و مبله

  v1603کد ملک ویلانوع ملک شهرک ساحلی استخردارموقعیت 500زیربنا 4خواب