خرید ویلا جنگلی

 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به چمنزار و دشت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا جنگلی سرخرود مازندران . خرید ویلا در سرخرود .ویلا نوساز با چشم انداز چمنزار و دشت در سرخرودشمال

  v1902کد ملک ویلانوع ملک دید به چمنزار و دشتموقعیت 165زیربنا 3خواب
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی مبله در رویان

  رویان

  ویلا جنگلی رویان مازندرن . خرید و فروش ویلا مبله . ویلا دوبلکس سمت جنگلهای رویان در مازندران شمال

  v1901کد ملک ویلانوع ملک جنگلی مبلهموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی استخردار در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی چمستان مازندران . خرید ویلا چمستان . ویلا تریبلکس با ویوی جنگل ، با سند و استخر در چمستان

  v1900کد ملک ویلانوع ملک جنگلی استخردارموقعیت 450زیربنا 5خواب
 • $۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر مازندران . خرید ویلا تریبلکس سمت نوشهر با شاه نشین و سند تکبرگ در مازندران شمال

  v1898کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت جنگلموقعیت 300زیربنا 5خواب
 • $۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی مبله در کلوده

  کلوده

  ویلا جنگلی کلوده مازندران . خرید ویلا کلوده . ویلا جنگلی مبله نوساز در کلوده مازندران در شمال کشور

  v1895کد ملک ویلانوع ملک جنگلی مبلهموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مبله سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی سمت جنگل نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا جنگلی سنددار مبله و نوساز در نوشهر مازندران شمال

  v1892کد ملک ویلانوع ملک مبله سمت جنگلموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی سنددار نوشهر . ویلا جنگلی مبله با شاه نشین و سونا و جکوزی و حیاط در نوشهر مازندران شمال

  v1891کد ملک ویلانوع ملک دید به جنگلموقعیت 330زیربنا 3خواب
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی شهرکی نوشهر . ویلا در نوشهر . خرید ویلا شمال در نوشهر . ویلا جنگلی داخل شهرک با سند تکبرگ

  v1890کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 240زیربنا 4خواب
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر . ویلا سمت جنگل نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا جنگلی سنددار نوشهر مازندران در شمال

  v1889کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت جنگل موقعیت 312زیربنا 4خواب
 • $۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی سنددار در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا در شمال . خرید ویلا جنگلی دوبلکس با سند ششدانگ در نوشهر مازندران شمال با ویوی جنگل

  v1881کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلی سنددارموقعیت 300زیربنا 3خواب