خرید ویلا جنگلی

 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا دوبلکس شهرکی جنگلی به همراه شاه نشین با دو چشم انداز هم زمان از جنگل و دریا در منطقه جنگلی شمال

  v1266کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 264زیربنا 5خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی ساخته شده از بهترین متریال در معماری داخلی و خارجی در منطقه ونوش نوشهر

  v1264کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا دوبلکس ارزان قیمت مناسب خرید با دید به جنگل و استفاده از بهترین متریال ها در ساخت در منطقه زیبا

  v1262کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ارزان قیمت مناسب خرید با نوع بنا هم کف مبله شده در منطقه خوش اب و هوا ونوش نوشهر با دید به جنگل

  v1261کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ارزان قیمت در سیسنگان نوشهر به صورت مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در منطقه جنگلی استان مازندران

  v1255کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 103زیربنا 2خواب
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا جنگلی با قیمت مناسب مبله شده و با دید به جنگل در ناحیه جنگلی ونوش نوشهر استان مازندران

  v1254کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 145زیربنا 2خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا دوبلکس نوساز شهرکی جنگلی در منطقه زیبای ونوش نوشهر با چشم انداز همزمان به جنگل و دریا

  v1252کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 210زیربنا 3خواب
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ارزان قیمت سمت چنگل در شمال کشور استان مازندران شهر سرخرود با بنای نیم دوبلکس نوساز

  v1241کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال کشور استان مازندران در کوچه ای ویلایی نشین در منطقه خوش آب و هوای چیلک در نوشهر

  v1240کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا دوبلکس مبله شده نوساز شهرکی جنگلی در منطقه زیبا و معروف ونوش نوشهر با دید به جنگل

  v1238کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب