خرید آپارتمان ساحلی

 • $۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود با سند تک برگ و دید به ساحل شمال و دریای خط دریای سرخرود با قیمت مناسب و ارزان

  A51کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 92زیربنا 2خواب
 • $۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود در خط دریا با سند تک برگ و ویوی دریا و دیدساحل با قیمت مناسب در شمال نقد اقساط

  a50کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 125زیربنا 2خواب
 • $۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود در منطقه خط دریا با سند تک برگ با قیمت مناسب و دید و ویوی به دریا و ساحل شمال

  a49کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 66زیربنا 1خواب
 • $۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان شمال در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در سرخرود شمال نزدیک به دریا و ساحل در خط دریای سرخرود در مجتمعی نوساز با ساخت مهندسی

  A48کد ملک آپارتماننوع ملک شمالموقعیت 103زیربنا 2خواب
 • $۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود پلاک اول دریا با ویوی کامل ساحل شمال و سند تک برگ مالکیت درشمال

  a47کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 75زیربنا 2خواب
 • $۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود در پلاک اول دریا و لب ساحل و سند تکبرگ شش دانگ مفروز منطقه خط دریا سرخرود شمال

  A44کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 110زیربنا 3خواب
 • $۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در سرخرود با سند تک برگ شش دانگ در پلاک اول دریا و ساحل باوبو و دید ابدی و دایمی دریا

  A43کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  آپارتمان ساحلی در محمودآباد با ویوی دریا و ساحل 6 طبقه 6 واحد داخل شهر محمودآباد در شمال سند تک برگ

  A42کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 145زیربنا 3خواب
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  آپارتمان ساحلی در محمودآباد ویو و دید به دریا 2 خوابه در مجمتع ساحلی 10 واحدی در طبقه 3 شمالی درشمال

  A40کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی سرخرود با سند تک برگ و نزدیک دریا و ساحل داخل شهرک در طبقه 1 واحد شمالی و جنوبی

  A36کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 110زیربنا 2خواب