خرید ویلا شهرکی

 • $۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا چلک شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا در نوشهر . ویلا جنگلی در چلک نوشهر. خرید و فروش ویلا جنگلی شهرکی در چلک نوشهر . ویلا جنگلی چلک

  v1443کد ملک ویلانوع ملک چلک شهرکیموقعیت 285زیربنا 3خواب
 • $۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا شهرکی در نخ شمال نوشهر . خرید و فروش ویلا شهرک جنگلی در نخ شمال نوشهر

  v1442کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال شهرکیموقعیت 400زیربنا 4خواب
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سیسنگان شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی در سیسنگان نوشهر . خرید و فروش ویلا شهرک جنگلی در سیسنگان نوشهر . ویلا شهرکی سمت نوشهر

  v1441کد ملک ویلانوع ملک سیسنگان شهرکی موقعیت 480زیربنا 4خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با نگهبانی در نزدیکی پارک جنگلی سیسنگان در منطقه توریستی چلندر نوشهر مازندران

  v1439کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 220زیربنا 4خواب
 • $۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در استان مازندران منطقه ونوش نوشهر، مبله شده به همراه سند مالکیت تک برگ و پروانه

  v1438کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با دید همزمان به جنگل و دریا و فاصله کم از جاده اصلی، مبله شده در منطقه ونوش نوشهر

  v1435کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی مبله شده با تراس بزرگ رو به جنگل و دریا، در منطقه ونوش نوشهر با سند مالکیت تک برگ

  v1434کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 340زیربنا 3خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در مازندران بین پارک جنگلی سیسنگان و شهر نوشهربا سند مالکیت تک برگ و جواز ساخت

  v1427کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 220زیربنا 4خواب
 • $۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  فروش ویلا شهرکی جنگلی بین دو شهر رویان و نوشهر در استان مازندران به همراه سند مالکیت و جواز ساخت

  v1426کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 240زیربنا 4خواب
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا شهرکی جنگلی با قیمت مناسب در استان مازندران شهر چمستان به همراه سند مالکیت و جواز ساخت

  v1424کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 190زیربنا 3خواب