خرید ویلا شمال

 • $۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا مستقل جنگلی در شمال سرخرود با سند شش دانگ تک برگ مالکیت با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساط

  V1101کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در کلوده

  کلوده

  ویلا شهرکی در کلوده با بنای رومی شیک و نوساز در شمال با پرداخت نقد و اقساطی شرایطی ماهانه و بلند مدت

  v1097کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در نوشهر

  نوشهر

  ویلا استخر دار شمال در نوشهر با سند شش دانگ در شهرکی ویلایی نشین امن دنج با نگهبانی و ویوی جنگل شمال

  v1087کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 370زیربنا 5خواب
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ارزان شمال نوشهر با سند شش دانگ با ویوی جنگلی و نزدیک دریا باقیمت ارزان و داخل شهرکی ویلایی امن

  v1071کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا ارزان قیمت شمال نوشهر با سند شش دانگ با ویوی جنگلی در آویدر با قیمت مناسب پرداخت نقد اقساط

  v1070کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شمال سرخرود با سند شش دانگ و قیمت ارزان و مناسب بصورت چهار دیواری و مستقل و مجزا در کوچه ویلایی

  v1067کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 110زیربنا 2خواب
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی در شمال با سند شش دانگ و قیمت ارزان مناسب در رویان پرداخت شرایطی اقساطی در مجموعه ویلایی

  v1064کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 162زیربنا 3خواب
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا شمال در چمستان با نمای رومی نوساز کلید نخورده شیک و سند شش دانگ و پرداخت شرایطی اقساطی بلند مدت

  v1063کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در چمستان

  چمستان

  ویلا مستقل سند شش دانگ چمستان با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت و در بافت ویلایی امن ودنج

  v1062کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 210زیربنا 3خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا ارزان در چمستان با سند ششدانگ و قیمت مناسب و شرایط اقساطی بلند مدت نوساز ارزان قیمت مستقل مجزا

  v1061کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 130زیربنا 2خواب