خرید ویلا شمال

 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در چمستان

  چمستان

  ویلا مستقل سند شش دانگ چمستان با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت و در بافت ویلایی امن ودنج

  v1062کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 210زیربنا 3خواب
 • $۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا ارزان در چمستان با سند ششدانگ و قیمت مناسب و شرایط اقساطی بلند مدت نوساز ارزان قیمت مستقل مجزا

  v1061کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا مستقل جنگلی با سند شش دانگ در چمستان با نمای رومی وساخت شیک پرداخت اقساطی شرایطی بلندمدت ماهانه

  v1060کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شمال در سرخرود با سند تک برگ شش دانگ با قیمتی مناسب دوبلکس ارزان با پرداخت شرایطی و اقساطی

  v1047کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 125زیربنا 2خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شهرکی شمال با سند شش دانگ در سرخرود روبروی شهرک خانه دریا در بافت ویلایی نقد و اقساط ارزان

  v1046کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در چمستان

  چمستان

  خریدویلا شمال مستقل جنگلی در چمستان با سند شش دانگ و اقساط بلند مدت ماهانه با ویوی جنگلی و نوساز شیک

  V1042کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا شهرکی در شمال چمستان با سند شش دانگ و اقساط بلند مدت ماهانه بافت امن ویلایی نشین امن و دنج

  v1041کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 165زیربنا 3خواب
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شمال در شهرکی جنگلی با سند شش دانگ بین آمل و چمستان با بنای دوبلکس نمای طرح رومی اقساط بلند مدت

  v1040کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا مستقل در شمال چمستان بصورت چهار دیواری مجزا با پرداخت اقساطی بلند مدت و سند شش دانگ نوساز

  v1039کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 170زیربنا 4خواب
 • $۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در چمستان

  چمستان

  ویلا مستقل جنگلی شمال با سند شش دانگ در چمستان نوساز شیک پرداخت شرایطی نقد و اقساطی ارزان و زیر قیمت

  v1038کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 130زیربنا 2خواب