خرید ویلا ساحلی

 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای سه خواب و دو مستر

  v1632کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود استان مازندران در شمال کشور به صورت مبله و دارای سه خواب

  v1631کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود مازندران شمال با بنای دوبلکس و مبله دارای چهار خواب و یک مستر

  v1630کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی داخل شهرک فروشی در سرخرود بصورت مبله در شمال کشور استان مازندران با بنای همکف میباشد

  v1629کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و تمامی لوازم منزل به صورت مبله

  v1628کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس ساحلیموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود با بنای دوبلکس دارای چهار خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ

  v1627کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی استخردار در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا استخردار سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب که دو خوابش مستر و سند مالکیت میباشد

  v1626کد ملک ویلانوع ملک ساحلی استخردارموقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود شمال کشور با بنای دوبلکس دارای دو خواب وسند مالکیت به صورت مستقل

  v1625کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس ساحلیموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلای ارزان قیمت سمت ساحل در سرخرود با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت میباشد

  v1624کد ملک ویلانوع ملک ساحلی ارزان قیمتموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود با بمای دوبکس دارای دو خواب و سند مالکیت به صورت دربستی در کوچه ایی دنج

  v1623کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس ساحلیموقعیت 155زیربنا 2خواب