خرید ویلا ساحلی

 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی منطقه درویش آباد در سرخرود

  سرخرود

  ویلا سرخرود. خرید ویلا در سرخرود . خرید ویلا ساحلی در سرخرود. ویلا ساحلی سمت دریا درویش آباد

  v1558کد ملک ویلانوع ملک ساحلی منطقه درویش آباد موقعیت 290زیربنا 4خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود در استان مازندران.خرید ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود.خرید ویلا سرخرود

  v1554کد ملک ویلانوع ملک درویش آباد ساحلی مستقلموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سمت ساحل دریا بین سرخرود و محمودآباد در استان مازندران. ویلا ساحلی جنب خانه دریا سرخرود

  v1551کد ملک ویلانوع ملک ساحلی جنب شهرک خانه دریاموقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صلاح الدین کلا ساحلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی مستقل در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا مستقل ساحلی در نوشهر

  v1547کد ملک ویلانوع ملک صلاح الدین کلا ساحلی مستقلموقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی بین سرخرود و محمودآباد در استان مازندران. ویلا ساحلی مستقل جنب خانه دریا در سرخرود

  v1539کد ملک ویلانوع ملک ساحلی جنب شهرک خانه دریاموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی بین محموداباد و سرخرود در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا ساحلی محمودآباد در استان مازندران. ویلا ساحلی سمت دریا در محمودآباد.خرید و فروش ویلا ساحلی شمال

  v1535کد ملک ویلانوع ملک ساحلی بین محموداباد و سرخرودموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی سمت دریا محمودآباد در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا ساحلی در محمودآباد شمال کشور استان مازندران. ویلا ساحلی سمت دریا در محمودآباد. ویلا شمال

  v1526کد ملک ویلانوع ملک ساحلی سمت دریا محمودآبادموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا درویش آباد ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی داخل شهرکی در منطقه ی درویش آباد سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی در درویش آباد

  v1525کد ملک ویلانوع ملک درویش آباد ساحلی داخل شهرکموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا چاکسر ساحلی سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی در منطقه چاکسر سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی مستقل در چاکسر سرخرود . ویلا سرخرود

  v1523کد ملک ویلانوع ملک چاکسر ساحلی سمت دریاموقعیت 250زیربنا 4خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا بنجکول ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی فلت در منطقه بنجکول نوشهر در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی بنجکول نوشهر در مازندران

  v1516کد ملک ویلانوع ملک بنجکول ساحلی شهرکیموقعیت 240زیربنا 3خواب