خرید ویلا جنگلی

 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا جنگلی محمودآباد . ویلا نوساز با سند تکبرگ سمت دشت و چمنزار محمودآباد مازندران در شمال کشور

  v1927کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دشتموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر . خرید ویلا در نوشهر . ویلا سمت جنگل . ویلا دوبلکس سنددار نوشهر مازندران در شمال

  v1925کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت جنگلموقعیت 312زیربنا 4خواب
 • $۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی استخردار در رویان

  رویان

  ویلا جنگلی استخردار در رویان. ویلا در رویان. خرید ویلا رویان. فروش ویلا دوبلکس سنددار رویان مازندران

  v1923کد ملک ویلانوع ملک جنگلی استخردارموقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت جنگل در رویان

  رویان

  ویلا جنگلی رویان . خرید ویلا در رویان . ویلا سنددار در رویان . فروش ویلا سمت جنگلهای رویان مازندران

  v1922کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت جنگلموقعیت 110زیربنا 2خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا جنگلی سرخرود. خرید ویلا سرخرود . ویلا دوبلکس در سرخرود . ویلا استخردار با سند سرخرود مازندران

  v1921کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 213زیربنا 2خواب
 • $۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی دید به دریا و جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی شهرکی نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا استخردار با سند و دید به جنگل و دریامازندران نوشهر

  v1910کد ملک ویلانوع ملک شهرکی دید به دریا و جنگلموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا جنگلی نوشهر . ویلا شهرکی جنگلی دوبلکس و نوساخت در نوشهر مازندران شمال ویوی عالی جنگلی

  v1908کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 200زیربنا 2خواب
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به جنگل در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا نوساخت و دوبلکس با ویوی عالی جنگل در چمستان در استان مازندران شمال

  v1906کد ملک ویلانوع ملک دید به جنگل موقعیت 200زیربنا 4خواب
 • $۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سنددار ارزان قیمت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا جنگلی در سرخرود . خرید و فروش ویلا سمت دشت و چمنزار با سند ششدانگ و حیاط سرخرود مازندران شمال

  v1905کد ملک ویلانوع ملک سنددار ارزان قیمتموقعیت 90زیربنا 1خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا جنگلی محمودآباد . خرید و فروش ویلا نوساز و مستقل سمت شالیزارهای محموداباد مازندران در شمال کشور

  v1904کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 130زیربنا 2خواب