خرید ویلا شهرکی

 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس با سند در محمودآباد شمال

  محمودآباد شمال

  فروش ویلای دوبلکس داخل شهرک با سند مالکیت ششدانگ و با نور پردازی،پکیج در بین آمل و محمودآباد در شمال

  v378کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس با سندموقعیت 156زیربنا 2خواب
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک با سند در محمودآباد شمال

  محمودآباد شمال

  فروش ویلای داخل شهرک و دوبلکس با سند مالکیت و پایان کار و مجوز ساخت در محمودآباد شمال کشور ،مازندران

  v376کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک با سندموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک با سند در چمستان شمال

  چمستان شمال

  فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با سند مالکیت و شهرک با نگهبانی و نوساز و با 450متر زمین در چمستان در شمال

  v375کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک با سندموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی شهرکی در چمستان شمال

  چمستان شمال

  فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت و داخل شهرک سمت جنگل و نوساز و با 360 متر زمین در چمستان در شمال کشور

  v374کد ملک ویلانوع ملک جنگلی شهرکیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی داخل شهرک در چمستان شمال

  چمستان شمال

  فروش ویلا همکف نوساز داخل شهرک و با سند مالکیت و کنار جنگل و با 215 متر زمین در چمستان شمال،مازندران

  v373کد ملک ویلانوع ملک جنگلی داخل شهرکموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سنددار در چمستان شمال

  چمستان شمال

  فروش ویلا هوشمند داخل شهرک با ویوی جنگل و با سند مالکیت و معاوضه با ملک و آپارتمان در چمستان در شمال

  v372کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سنددارموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک با سند در شمال سرخرود

  شمال سرخرود

  فروش ویلای همکف شهرکی در شمال سرخرود . فروش ویلا نوساز با سند مالکیت و داخل شهرک در سرخرود شمال کشور

  v363کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک با سندموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا با سند داخل شهرک در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا تریبلکس نوساز داخل شهرک و با سند مالکیت و شهرک با نگهبانی و 700متری ساحل در شمال در سرخرود

  v322کد ملک ویلانوع ملک با سند داخل شهرکموقعیت 350زیربنا 7خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نقد اقساط شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا شهرکی نقد و اقساط با سند مالکیت و داخل شهرک و با ویوی جنگل با 300 متر زمین در شمال,نوشهر

  v288کد ملک ویلانوع ملک نقد اقساط شهرکیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نقد و اقساط در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلای نقد و اقساط و همکف و با ویوی جنگل و دشت و با 240 متر زمین در شمال ایران ،مازندران ، نوشهر

  v287کد ملک ویلانوع ملک نقد و اقساطموقعیت 110زیربنا 2خواب