خرید ویلا شهرکی

 • $۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نیم دوبلکس شهرکی در محمودآباد شمال

  محمودآباد شمال

  فروش ویلا شهرکی در کلوده محموداباد شمال.فروش ویلا نیم دوبلکس داخل شهرک و نوساز بین آمل و محمودآباد

  v383کد ملک ویلانوع ملک نیم دوبلکس شهرکیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک با سند در محمودآباد شمال

  محمودآباد شمال

  فروش ویلا در شمال،محمودآباد،جاده کلوده.فروش ویلا داخل شهرک و با سند مالکیت در کلوده محمودآباد شمال

  v382کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک با سندموقعیت 135زیربنا 2خواب
 • $۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک در محمودآباد شمال

  محمودآباد شمال

  فروش ویلا داخل شهرک در محمودآباد شمال.فروش ویلا شهرکی نوساز با دید به دشت در محمودآباد ( جاده کلوده)

  v381کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرکموقعیت 125زیربنا 2خواب
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس با سند در محمودآباد شمال

  محمودآباد شمال

  فروش ویلای دوبلکس داخل شهرک با سند مالکیت ششدانگ و با نور پردازی،پکیج در بین آمل و محمودآباد در شمال

  v378کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس با سندموقعیت 156زیربنا 2خواب
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک با سند در محمودآباد شمال

  محمودآباد شمال

  فروش ویلای داخل شهرک و دوبلکس با سند مالکیت و پایان کار و مجوز ساخت در محمودآباد شمال کشور ،مازندران

  v376کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک با سندموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک با سند در چمستان شمال

  چمستان شمال

  فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با سند مالکیت و شهرک با نگهبانی و نوساز و با 450متر زمین در چمستان در شمال

  v375کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک با سندموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی شهرکی در چمستان شمال

  چمستان شمال

  فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت و داخل شهرک سمت جنگل و نوساز و با 360 متر زمین در چمستان در شمال کشور

  v374کد ملک ویلانوع ملک جنگلی شهرکیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی داخل شهرک در چمستان شمال

  چمستان شمال

  فروش ویلا همکف نوساز داخل شهرک و با سند مالکیت و کنار جنگل و با 215 متر زمین در چمستان شمال،مازندران

  v373کد ملک ویلانوع ملک جنگلی داخل شهرکموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سنددار در چمستان شمال

  چمستان شمال

  فروش ویلا هوشمند داخل شهرک با ویوی جنگل و با سند مالکیت و معاوضه با ملک و آپارتمان در چمستان در شمال

  v372کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سنددارموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک با سند در شمال سرخرود

  شمال سرخرود

  فروش ویلای همکف شهرکی در شمال سرخرود . فروش ویلا نوساز با سند مالکیت و داخل شهرک در سرخرود شمال کشور

  v363کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک با سندموقعیت 90زیربنا 2خواب