خرید ویلا شهرکی

 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در بافت ویلایی امن ودنج

  v1051کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ تک برگ با نگهبانی دایمی و پرداخت شرایطی اقساطی نزدیک دریا با ویوجنگل

  v1050کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 285زیربنا 3خواب
 • $۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ و انشعابات کامل در شهرک ویلایی نشین با ویوی جنگلی نزدیک دریا و جاده

  v1044کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 600زیربنا 4خواب
 • $۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ در نوشهر شمال با حیاط بزرگ و زمین زیاد ویلایی با انشعابات و تریلبکس

  v1043کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 600زیربنا 4خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی با ویوی جنگلی و نزدیک دریا در نوشهر در جوار سیسنگان و ونوش و انارور با پرداخت شرایطی ونقد

  v1037کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی در وازیوار نوشهر با ساخت بنای شیک و نوساز با ویوی جنگلی و نزدیک دریا و نوار ساحلی نوشهر

  v1036کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا ارزان قیمت و شهرکی در نوشهر با ویوی جنگلی سیسنگان و نزدیک دریا و نوار ساحلی با سند شش دانگ

  v1035کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 110زیربنا 2خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند شش دانگ نزدیک دریا با نگهبانی دایمی در بافت ویلایی شرایط نقد و اقساطی

  v1034کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 210زیربنا 3خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی ونوش نوشهر با سند شدانگ ویوی جنگلی ونوش نزدیک سیسنگان و انارور پرداخت شرایطی اقساطی و نقد

  v1030کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 162زیربنا 3خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند ششدانگ و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در شمال نزدیک دریا و نوساخت شیک

  v1026کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 120زیربنا 2خواب