خرید ویلا شهرکی

 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی دوبلکس سند دار در محمود آباد

  محمود آباد

  فروش ویلای دوبلکس شهرکی ، با سند مالکیت و پروانه ساخت ویلا ، در شمال ، مازندران ، محمود آباد

  v131کد ملک ویلانوع ملک شهرکی دوبلکس سند دارموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نیم دوبلکس با سند در آمل

  آمل

  فروش ویلا نیم پیلوت نوساز ، داخل شهرک و با سند مالکیت ، در شمال ، مازندران ، بین آمل و محمودآباد

  v127کد ملک ویلانوع ملک نیم دوبلکس با سندموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس شهرکی سند دار در آمل

  آمل

  فروش ویلا دوبلکس نوساز ، داخل شهرک ، با سند مالکیت تک برگ ، در شمال ، مازندران ، بین آمل و محمودآباد

  v126کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس شهرکی سند دارموقعیت 135زیربنا 2خواب
 • $۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک جنگلی در چمستان

  چمستان

  فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با سند و پایان کار در شمال ، مازندران ، شهر چمستان

  v121کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک جنگلیموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا تریبلکس جنگلی در چمستان

  چمستان

  فروش ویلا تریبلکس داخل شهرک و با سند مالکیت ، پروانه و جواز ساخت در شمال ، مازندران ، چمستان

  v120کد ملک ویلانوع ملک تریبلکس جنگلیموقعیت 220زیربنا -خواب
 • $۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی با سند در چمستان

  چمستان

  فروش ویلا در چمستان.فروش ویلا شهرکی دوبلکس و نوساز و با سند مالکیت شش دانگ در شمال، مازندران، چمستان

  v119کد ملک ویلانوع ملک شهرکی با سندموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس شهرکی در محمود آباد

  محمود آباد

  فروش ویلا شهرکی دوبلکس با سند مالکیت شش دانگ در شمال ، مازندران شهر ساحلی محمود آباد

  v118کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس شهرکیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی با سند در محمود آباد

  محمود آباد

  فروش ویلا شهرکی با سند و پروانه و مجوز ساخت ویلا در شمال ، مازندران شهر ساحلی محمود آباد

  v117کد ملک ویلانوع ملک شهرکی با سندموقعیت 125زیربنا 3خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی با سند در محمود آباد

  محمود آباد

  فروش ويلا دوبلکس باسند و جواز ساخت و داخل شهرک در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی محمود آباد

  v116کد ملک ویلانوع ملک شهرکی با سندموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا مبله شهرکی جنگلی با سند و پروانه و پایان کار کنار جنگل در شمال مازندران شهر ساحلی نوشهر

  v108کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 159زیربنا 2خواب