خرید ویلا شهرکی

 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با پرداخت نقد و اقساطی و ویوی جنگلی و قیمت مناسب دربافت ویلایی منطقه امیرآباد شمال

  v743کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در کلوده

  کلوده

  ویلا شهرکی کلوده با قیمت مناسب و ویوی جنگلی با پرداخت نقد و اقساطی با نگهبانی شهرکی نوساز ارزان قیمت

  v742کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 135زیربنا 2خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلای شهرکی درنوشهر با ویوی جنگلی بین سیسنگان و لتینگان با موقعیت و بافت ویلایی و امنیت بالا در شمال

  V741کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر با ویوی جنگلی ونوش با نگهبانی دایمی و قیمت مناسب و پرداخت نقد اقساط نزدیک ساحل شمال

  V740کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 280زیربنا 4خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا نوشهر داخل شهرکی با نگهبانی و ویوی جنگلی ونوش بین سیسنگان و چلک و چلندر در شمال نقد اقساطی

  V739کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 500زیربنا 4خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نوشهر شهرکی با نگهبانی دایمی با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی نوساز شیک و لوکس در شمال نوشهر

  V738کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 200زیربنا 4خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر وازیوار نزدیک به سیسنگان و قبل چلک و چلندر با ویوی جنگلی و قیمت مناسب نقد واقساط

  v733کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 220زیربنا 4خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ و قیمت مناسب نزدیک ساحل با پرداخت نقد و اقساطی در شمال دوبلکس شیک

  v730کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 178زیربنا 3خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ و قیمت مناسب نزدیک به دریا دوبلکس 3خوابه پرداخت نقد و اقساطی شمال

  v729کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر با سند و ویوی جنگلی در نزدیکی ساحل شمال و دریای سیسنگان بین رویان و لتینگان و چلندر

  v728کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 190زیربنا 3خواب